26 Січня 2024

26 січня Всесвітній день екологічної освіти

У червні 1972 року на конференції ООН в Стокгольмі було прийнято Декларацію, в якій зазначалось про необхідність розробки критеріїв та принципів щодо збереження та поліпшення якості навколишнього середовища.
Сьогодні вкрай важливо обговорювати проблеми довкілля і розвивати екологічний світогляд населення планети, підкреслювати значення екологічної освіти в реалізації стратегії виживання і стійкого розвитку країн. А отже основна мета цієї дати – підвищення обізнаності людей щодо необхідності участі у збереженні та захисті довкілля та виявлення екологічних проблем як на глобальному, так і на місцевому рівнях. Виховання у дітей змалечку бережливого ставлення та поваги до довкілля у майбутньому відіграє значущу роль у збереженні планети, адже без розуміння того, як відбуваються всі процеси у природі та як людина на них впливає, неможливо сформувати у суспільстві дбайливе ставлення до навколишнього середовища. На планеті майже не залишилося первозданної природи, куди б не ступила людина із науково-технічним прогресом, який здебільшого негативно впливає на екологію, включаючи рослинний та тваринний світ. Проривом для вирішення екологічних проблем мають стати інновації, які дозволяють зробити на 100% чисту енергію. Крім того, спосіб життя кожного з нас може допомогти уникнути екологічної катастрофи. Для прикладу, харчові відходи є одним із найбільших у світі джерел викидів вуглецю. Тому необхідно формувати усвідомленість та розвивати відповідну поведінку, яка має бути спрямована на гармонізацію діяльності людини з природою та на збереження наявних на Землі видів флори і фауни і уникнення зміни клімату.

В гармонії та розумінні світу, що нас оточує, закладено основи здорового та успішного майбутнього всього людства.

Обрати мову