Семінари та тренінги

Пропонуємо користувачам скористатись послугою замовлення семінарів. Якщо потрібної Вам теми немає в переліку – Ви можете запропонувати власну.  Форма для замовлення

Ключові питання:

 • Пошук у Google Академії
 • Показники Google Академії
 • Бібліометричний профіль вченого
 • Бібліометрика української науки

    Тривалість 40 хв.

Ключові питання:

 • Профіль автора та його коригування в базі даних Scopus
 • Пошук документів в базі даних Scopus
 • Профіль організації в базі даних Scopus
 • Джерела, які індексуються базою даних Scopus
 • Журнальні метрики цитування

    Тривалість 40 хв.

Ключові питання:

 • Інституційний репозитарій
 • Інформаційні ресурси сайту НТБ НУХТ
 • Наукові ресурси відкритого доступу

    Тривалість 20 хв.

Ключові питання:

 • Використання електронного каталогу бібліотеки в навчальному процесі
 • Пошук літератури по дисциплінам
 • Завантаження повнотекстової навчальної літератури через електронний каталог
 • Оn-line замовлення літератури

    Тривалість 20 хв.

Ключові питання:

 • Структура та система обслуговування в бібліотеці
 • Правила користування бібліотекою
 • Довідково-пошуковий апарат
 • Послуги та сервіси бібліотеки

    Тривалість 30 хв.

Ключові питання:

 • Сучасні методи підбору та аналізу наукового видання
 • Рекомендації щодо оформлення публікації у науковому виданні
 • Основні поняття міжнародного стандартного номеру серіального видання (ISSN), ідентифікатора цифрового об'єкта DOI
 • Використання транслітерації при оформленні списку використаних джерел в публікації

    Тривалість 45 хв.

Ключові питання:

 • Оформлення посилань в наукових роботах згідно ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання»
 • Правила складання бібліографічних посилань та розміщення їх у документах
 • Оформлення списку літератури до наукових робіт
 • Використання електронних ресурсів у наукових роботах, які представлені на Web-сайті бібліотеки

    Тривалість 50 хв.

Ключові питання:

 • Проблема вірного розпізнавання документів конкретного автора
 • Системи унікальних ідентифікаторів науковців
 • Як поєднати різні ID?
 • Переваги ORCID ID
 • Створення та налаштування облікового запису ORCID ID

    Тривалість 30 хв.

Ключові питання:

 • Початок роботи з ScienceDirect
 • Переваги створення облікового запису
 • Пошук документів відкритого доступу
 • Перегляд тематичних сторінок

    Тривалість 30 хв.

Ключові питання:

 • Переваги створення облікового запису
 • Пошук інформації
 • Оцінка здобутків установи
 • Демонстрація досягнень через авторські профілі

    Тривалість 30 хв.

Обрати мову