Консультації

Фахівці Науково-технічної бібліотеки пропонують науковій спільноті університету консультації різної тематики, які можна отримати надіславши запит на відповідну електронну адресу

 

Визначення та представлення основних наукометричних показників у наукометричних базах даних, зокрема кількість публікацій,  кількість цитувань та h-індекс

Е-mail: i.putilina@ukr.net

Створення цифрового ідентифікатора ORCID ID або академічних профілів дослідників у Scopus, Web of Science, Google Академії, що допомагають підвищити видимість наукових праць, посилити авторитет науковців, а також налагодити співпрацю з вітчизняними та іноземними колегами

Е-mail: i.putilina@ukr.net

Реєстрація користувачів та розміщення публікацій в Інституційному репозитарії Національного університету харчових технологій (eNUFTIR). eNUFTIR накопичує, зберігає, розповсюджує науково-освітні матеріали, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ

Е-mail: i.putilina@ukr.net

Оформлення списків використаних інформаційних джерел за стандартами, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі:

  • ДСТУ ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1:2006;
  • ДСТУ 8302:2015

Е-mail: library@nuft.edu.ua

Допомога по тематичному підборі повнотекстової літератури з електронної бібліотеки, електронного каталогу, відкритих джерел та баз даних

Е-mail: library@nuft.edu.ua

Отримання інформації щодо ресурсного забезпечення дисциплін для проведення акредитації/ліцензування

Е-mail: elena.biblio@ukr.net

Робота в системі для перевірки робіт на ознаки плагіату UNICHECK

Е-mail: bibliotekanuft@ukr.net, library@nuft.edu.ua

Обрати мову