Історія НТБ НУХТ

Науково-технічна бібліотека. Сторінками минулого і сьогодення : нарис / укладачі : І. В. Костина, О. М. Рудовська, О. О. Моргун. – Київ : НУХТ, 2019. – 59 с.

Науково-технічна бібліотека заснована у 1930 році як бібліотека інституту цукрової промисловості на базі фондів факультету цукрового виробництва Київського політехнічного інституту, Кам’янець-Подільського хіміко-технологічного інституту та Смілянського інституту цукрової промисловості. З 1931 р. – бібліотека інституту технології цукру, з 1933 р. – хіміко-технологічного інституту харчової промисловості, з 1938 р. – Київського технологічного інституту харчової промисловості, з кінця 1993 р.- Український державний університет харчової промисловості.

Сучасна назва – з березня 2002 р.

До Другої світової війни фонди бібліотеки налічували 115 тис. примірників, у т.ч. 12 тис. примірників періодичних видань. Штат бібліотеки становив 12 чоловік.

Під час тимчасової фашистської окупації книжкові фонди були знищені. Своє відродження бібліотека почала в 1944 році з 3 880 примірників підручників, необхідних для навчального процесу, що були отримані з державних фондів, а також 9 000 книг та журналів, переданих науково-дослідним інститутом цукрової промисловості.

У 1964 р. бібліотека одержала нове приміщення площею 2100 кв. м, де були створені умови для занять читачів, організації книжкових фондів, каталогів, картотек, стендів, виставок. В той же час здійснюється докорінна перебудова основних бібліотечних процесів: вводиться диференційне обслуговування читачів, безінвентарний облік і наукова обробка літератури; запроваджено міжбібліотечний абонемент. Бібліотека стає важливим підрозділом інституту, який забезпечує навчальний процес та наукові дослідження, проводить значну інформаційну та виховну роботу.

Щорічно бібліотека поповнювалась новими виданнями; передплачувалось понад 400 назв періодичних видань. Бібліотека мала міжнародний книгообмін та зв’язок з 75 державами світу та з 246 бібліотеками та установами. За рік на абонементах та в читальних залах обслуговувалось до 15000 читачів.

Нині науково-технічна бібліотека НУХТ є однією з найбільших бібліотек закладів вищої овсіти країни та найбільшою у галузі харчової промисловості.
Головним напрямом роботи бібліотеки є розвиток інтелектуальної свободи читачів та розширення доступу до інформації.

Фонд бібліотеки складає понад 1 мільйон  примірників літератури.

Широкому і всебічному використанню бібліотечного фонду сприяє довідково-бібліографічний апарат та інформаційно-бібліографічна діяльність. Щорічно організовується 40–50 тематичних виставок, відкриті перегляди літератури, презентації книг, Дні фахівця, Дні інформації, Дні кафедри. Читачам надаються бібліотечні послуги, такі як: усні та письмові довідки, консультації з оформлення бібліографій до монографій, статей, дисертацій. Для студентів  першокурсників влаштовуються екскурсії по бібліотеці, проводяться практичні заняття з основ бібліотекознавства.

Фондами бібліотеки користується понад 14 тис. читачів за єдиним читацьким квитком. Кількість читачів на всіх пунктах обслуговуваня складає понад 40 тис. Кількість відвідувань бібліотеки читачами за рік складає 350-400 тис. 

Сьогодні наші користувачі мають можливість доступу через вебсайт бібліотеки до бібліографічної інформації, повнотекстових баз даних, електронного каталогу, електронної бібліотеки, інституційного репозитарію НУХТ. В приміщенні бібліотеки працює мережа WI-FI.

Перехід бібліотеки на нові електронні технології – не просто питання вдосконалення роботи, а зміна місії та ролі бібліотеки: читачі матимуть можливість знаходити і використовувати необхідні документи як в Україні, так і в світових інформаційних потоках. 

    Запрошуємо відвідати нашу бібліотеку!

Обрати мову