Постійно діючі виставки

 

    Вступ України до НАТО – стратегічна мета зовнішньої політики

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору – один з основоположних документів у відносинах України з НАТО, угода, підписана Президентом України Леонідом Кучмою, Генеральним секретарем НАТО Хав’єром Соланою та лідерами 16 країн-членів НАТО 9 липня 1997 року під час Мадридського саміту. Документ регулює відносини України з НАТО та визначає політичні зобов’язання сторін на найвищому рівні і необхідність розвивати відносини особливого та ефективного партнерства з метою сприяння більшій стабільності і просуванню спільних демократичних цінностей у Центрально-Східній Європі.

У науковому читальному залі представлено книжкову виставку з питань Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та євроатлантичної інтеграції України.

Переглянути дайджест

   Книги – ювіляри 2024

У фондах науково-технічної бібліотеки зберігаються книги, які з впевненістю можна назвати раритетами. Деяким з них в цьому році виповнилося 100 і більше років від дати, коли вони вийшли у світ. В науковому читальному залі організована виставка «Книги – ювіляри 2024» присвячена цим виданням, яка буде експонуватись до кінця року.

Для книговидавців минулих століть, характерна одна особливість – це наполеглива праця, спрямована на добру справу – поширення знань і просвітництво. Найчастіше випуск тієї чи іншої літератури був справою нерентабельною. Особливо це стосувалося масиву наукової літератури. Але, завдяки їх відданості улюбленій справі, широким читацьким масам стали досяжними кращі твори вітчизняної і зарубіжної науки. Деякі з цих книг вже стали бібліографічною рідкістю і тому наше завдання, завдання бібліотеки сучасності, нагадати, розповісти, а головне зберігати ці видання.

У вересні 2011 року у Болоньї, під час ХХІІІ Конференції Великої хартії університетів була підписана Magna Charta Universitatum – документ, який визначає фундаментальні засади та цінності університету, що століттями формували підвалини наукового та соціального розвитку суспільств, який підтверджує приєднання Національного університету харчових технологій до Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum).

У науковому читальному залі представлено виставку, яку присвячена цій події.   

Київ є столицею України і найбільшим містом, містом-героєм України. Знаходиться на річці Дніпро. Місто є культурним і урядовим центром країни. Розташований Київ на півночі центральної частини України. У силу свого історичного значення Київ як центр Древньої Русі з IX по XII століття і зараз називається “Матір’ю міст руських». Історія Києва, найбільшого міста і столиці України, є довгою та яскравою. Важко визначити точний час заснування міста. За свідоцтвом археологічних досліджень, перші поселення на території Києва були у період від 1500 до 2000 років тому. Згідно з давньою легендою, Київ був заснований трьома братами – Києм, Щеком та Хоривом та їх сестрою Либідь наприкінці V – початку VI століть. Місто було назване на честь старшого брата Кия. «Київ» означає «Місто Кия».


 

Україна: минуле і сучасність.

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя.

   Революція гідності

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Три роки тому почався Євромайдан, події якого згодом отримали назву Революції Гідності.   Революція Гідності 2013-2014 рр. залишила глибокий, визначальний і незабутній слід в історії. Вона сприяла відродженню цінностей свободи, гідності, переосмисленню багатьма людьми світу свого призначення. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 574-р «Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року» та наказу МОН від 31.03. 2017 № 519 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні» та з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян України, подвигу Героїв Небесної Сотні, історії масових народних виступів у листопаді 2013-лютому 2014 років, боротьби за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.
У читальному залі для студентів представлено виставку плакатів присвячену цій даті.

Переглянути дайджест

   Духовний скарб українського народу 

З циклу «Етнографія і народознавство України»   Кожна особистість, кожна місцевість є носіями національно-культурних і духовних традицій. Вони вироблялися людством протягом багатьох століть й передавалися з вуст у вуста, із покоління в покоління. Традиції тісно пов’язані з природними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером, психологією. Український народ має свій надзвичайний скарб – яскраві звичаї та неоціненні традиції. Упродовж багатьох століть він творив своє духовне середовище, наповнюючи його своєрідними обрядами. Феноменально багата українська обрядовість активно впливала на життєдіяльність народу. Саме сьогодні громадянам України необхідно пізнати і зрозуміти велич народно-традиційної культури, її добробут, доброзичливість, щиру гостинність.
У науковому читальному залі представлено постійно діючу книжкову виставку, присвячену народно-традиційній культурі українців. 

Підготовка наукових кадрів, розвиток творчих здібностей студентів – основні напрями формування людського капіталу, який потребує підвищення інтелектуально-інформаційного рівня, що сприятиме науковій конкурентоспроможності та суспільного прибутку у майбутньому. Головне завдання, у сфері наукового життя – створення умов для найповнішого освоєння студентами багатогранного потенціалу науки. Науково-дослідна робота – це інтелектуальна праця, яка спрямована на придбання знань. умінь і навичок. Cаме науково-дослідна робота студентів формує їхню світоглядну свідомість.
З метою надання методичних порад у холі науково-технічної бібліотеки представлена виставка наукової літератури та методичних матеріалів з науково-дослідницької роботи в яких розглядається коло основних проблем пов’язаних із забезпеченням результативності та об’єктивності наукової діяльності : вибір напряму та теми наукового дослідження, пошук. Накопичення і обробка наукової інформації. Визначення об’єкта і предмета, методології дослідження, оформлення результатів наукової діяльності у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, наукових монографій, статей, тез доповідей та дисертаційних робіт.

   Вища освіта України в інноваційному поступі суспільства

Освіта – це основа прогресу людства, пріоритетна галузь внутрішньої політики держави. Вища освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. Вона спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визначати темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного прогресу, формування інтелектуального потенціалу нації на всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. У сучасних умовах для України пріоритетним є становлення національної інноваційної системи, заснованої на знаннях і нових технологіях, створених наукою, освітою та виробництвом.
У науковому читальному залі представлено виставку видань, яка присвячена джерелам виникнення та розвитку вищої освіти в Україні. Виставка буде експонуватись до кінця року. 

   Монографії професорсько-викладацького складу НУХТ

Монографія — це наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох тісно пов’язаних між собою тем.
Серед учених прийнято будь-яку досить тривалу роботу з дослідження певної теми завершувати публікацією відповідної монографії, що містить детальний опис методики дослідження, виклад результатів проведеної роботи, а також її інтерпретацію.
У читальному залі для студентів розгорнута виставка монографій професорсько-викладацького складу Національного університету харчових технологій. Мета цієї виставки полягає у тому, щоб інформація з монографій ефективно використовувалась, сприяла перетворюванню у фундаментальні знання і відповідно впливала на удосконалення особистості у професійній діяльності. 

   Автореферати дисертацій професорсько-викладацького складу НУХТ

Підготовка автореферату дисертації є завершальним творчим етапом роботи перед захистом. Без автореферату дисертація не може бути допущена до захисту. Приступати до написання автореферату можна лише тоді, коли роботу над дисертацією завершено й зроблено всі виправлення тексту. В іншому разі текст автореферату доведеться змінювати або навіть переписувати.
В науковому читальному залі широко представлений фонд авторефератів дисертацій науковців. Тематика авторефератів дисертацій є різноплановою. З метою ознайомлення наукового співтовариства з актуальними питаннями в галузі харчової промисловості виставку авторефератів дисертацій науковців НУХТ. 

  Наукові праці професорсько-викладацького та наукового складу НУХТ

Професорсько-викладацький склад Національного університету харчових технологій інтенсивно здійснює видання підручників, монографій, навчальних та методичних посібників, довідників з харчових технологій, збірників наукових праць.
У холі науково-технічної бібліотеки представлена виставка «Наукові праці професорсько-викладацького складу НУХТ». Мета виставки – поширення інформації серед викладачів та студентства про книги, які народилися в стінах університету. Виставка представляє своєрідний підсумок видавничої діяльності університету за останні роки. 

Обрати мову