Економічна теорія

   Чепінога, В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 656 с. – ISBN 978-966-667-475-6.

 

   У повсякденному житті щоденно відбуваються різні події: зростають ціни на товари, змінюється обмінний курс гривні, збільшується кількість безробітних, підвищуються пенсії та грошові допомоги тощо. Безперечно, виникає питання: чому це відбулося? Однак простої відповіді не існує. Необхідно встановити чинники, які існують у такій сфері людського життя, як економіка.

   Підручник підготовлено за оновленою програмою курсу економічної теорії, що враховує як загальні тенденції економічного розвитку світу, так і особливості трансформації командної економіки в ринкову в Україні. Видання містить 26 тем, які дають можливість охарактеризувати цілісну систему знань з основ сучасної ринкової економіки та механізму її формування у постсоціалістичних країнах.

Обрати мову