Економічна теорія [Електронний ресурс]. – 2023. – № 2

Основні теми номеру:

 

Інституційні трансформації у цифровому суспільстві: від інформаційної асиметрії до цифрових валют центральних банків

Валерія Корнівська

У статті представлені результати дослідження глибинних трансформацій інституційного середовища, що розгортаються за цифрового переходу і стосуються уявлень про інформаційну асиметрію. В роботі показана її еволюція та особливості сучасного переформатування, наріжною складовою якого є впровадження цифрових валют центральних банків. Інформаційна асиметрія розглядається як базове усвідомлення суб’єктів про просторово-часові умови існування як невід’ємний стан ринкового комунікаційного процесу, що пов’язаний із самим існуванням людського суспільства та його творчої діяльності й структуруванням у процесі економічної еволюції на основі професійного знання. Інформаційна асиметрія являє собою адекватний ринковому суспільству формат розподілу ризиків.

Становлення мікро- та макроекономічного аналізу фінансового посередництва. Стаття друга. Макроекономічний аналіз ролі фінансових посередників у роботах Б. Бернанке та застосування теорії фінансового посередництва у боротьбі з фінансовими кризами

Тетяна Кричевська

Показано теоретичне і практичне значення досліджень Б. Бернанке немонетарних впливів банківської кризи на хід Великої депресії, які поклали початок визнанню ролі і вимірюванню макроекономічних впливів фінансових посередників як інституцій, що виконують важливі функції в умовах інформаційної асиметрії.

Вплив безумовного базового доходу на задоволення базових потреб у контексті різних соціально-економічних систем: переваги та обмеження

Володимир Левін

У статті розглянуто взаємозв’язок між запровадженням безумовного базового доходу (ББД) і задоволенням потреб відповідно до теорій мотивації А. Маслоу, Д. Макклеланда та ін. ББД – гарантований мінімум, котрий держава виплачує кожному громадянинові, незалежно від його внеску в економіку. З’ясовано, що ідея ББД має тривалу історію, але її академічні дослідження розпочалися лише в другій половині ХХ століття через потенціал у реформуванні систем соціального захисту розвинених країн.

Обрати мову