Бортнічук Олег Вікторович

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
55
2
48

Перелік опублікованих документів

Food fortification for the correction of vitamin D deficiency [Електронний ресурс] / V. Tsyrulnikova, O. Tyshchenko, O. Bortnichuk, A. Riznyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 226. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40908/1/89-Part_3-226.pdf

Implementation of new technology of confectionery products in restaurant establishments / O. Kyrpichenkova, T. Sylchuk V. Zuiko, M. Nazar, V. Tsyrulnikova, O. Tyshchenko, O. Pushka, O. Bortnichuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2023. – Vol. 44. – P. 3-7.

Tsyrulnikova, V. Food fortification for the correction of vitamin D deficiency / V. Tsyrulnikova, O. Tyshchenko, O. Bortnichuk, A. Riznyk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 226.

Бортнічук, В. В. Ефективні підходи до проектування об’єктів гостинності / В. В. Бортнічук, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 143-144.

Кобелянська, Є. Б. Використання пюре батату в технології білково-збивних кремів / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 65.

Кобелянська, Є. Б. Сучасні прийоми в проектуванні та дизайні об’єктів готельно-ресторанного господарства [Electronic resourse] / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук // Scientific World Journal. – 2023. – Issue 19. – Part 2. – P. 119-126. – DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-058. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40974/1/Modern_techniques.pdf

Ковтун, А. Впровадження органічної продукції в умовах закладів Ресторанного господарства / А. Ковтун, О. Бортнічук, Л. Шаран // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 12 жовтня 2023 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – С. 200-202.

Ковтун, А. Здорове харчування в закладах ресторанного господарства / А. Ковтун, О. Бортнічук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 220-221.

Шуліка, В. Г. Впровадження системи управління безпечності НАССР у закладах ресторанного господарства [Electronic resourse] / В. Г. Шуліка, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук // Scientific World Journal. – 2023. – Issue 19. – Part 2. – P. 127-132. – DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-070. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40975/1/IMPLEMENTATION.pdf

Reduction of acrylamide formation in molded potato chips of increased nutrition value / A. Kovtun, V. Kovbasa, O. Bortnichuk, O. Shevchenko, O. Duboriezov // Ukrainian Journal of Food Science. – 2022.– Vol. 10, № 1. – Р. 32-43.

Бортнічук, О. В. Сучасні технології хлібобулочних виробів геродієтичного призначення для закладів готельно-ресторанного господарства / О. В. Бортнічук, В. Ф. Доценко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 25 – 27.

Кобелянська, Є. Б. Використання послуги цифровий детокс в готелях / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 126.

Кобелянська, Є. Б. Здорове харчування в закладах ресторанного господарства / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Кобелянська, Є. Ексклюзивні послуги в готельних підприємствах / Є. Кобелянська, А. Ковтун, О. Бортнічук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 153.

Овчиннікова, В. Перспективи рекреаційного готелю в Хмельницькій області / В. Овчиннікова, А. Ковтун, О. Бортнічук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 166.

Овчиннікова, В. Перспективи розвитку готелів у регіонах України / В. Овчиннікова, О. Бортнічук // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2022 р. – Львів : ЛДУФК, 2022. – С. 31.

Технологічні особливості батату в солодких стравах «Самбук» / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, Л. О. Шаран, О. В. Бортнічук // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Is. 20, Part 1. – P. 42–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37606

Investigation of the influence of peas dietary fibers on the process of formation of wheat dough / T. Sylchuk, V. Zuiko, M. Nazar, V. Tsyrulnikova, O. Tyshchenko, O. Pushka, O. Kyrpichenkova, O. Bortnichuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 56–60.

Гончар, І. 3d-друк у дизайні готельно-ресторанних підприємств / І. Гончар, О. Бортнічук // Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи : матеріали VII Всеукраїнської студентської наукової конференції, 18 березня 2021. – С. 393–394.

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на теплоємність крохмальних клейстерів [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, О. В. Бортнічук, В. О. Губеня, О. М. Люлька // European scientific discussions : the 4th International scientific and practical conference, February 26-28, 2021. – Potere della ragione Editore, Rome, Italy, 2021. – P. 170. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34395/1/Pushka_6.pdf

Кобелянська, Є. Біоніка як еволюційний прорив архітектури та дизайну в готельних підприємствах [Електронний ресурс] / Є. Кобелянська, О. Бортнічук, А. Ковтун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 270. – Режим доступу : https://bit.ly/3pWR2Wg

Кобелянська, Є. Впровадження дронів-безпілотників в готельно-ресторанні підприємства / Є. Кобелянська, О. Бортнічук, А. Ковтун // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. –         С. 54–55.

Кобелянська, Є. Впровадження інтерактивних технологій в готельні підприємства / Є. Кобелянська, А. Ковтун, О. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 173.

Кобелянська, Є. Доцільність впровадження штучного інтелекту та інтерактивних технологій в підприємства гостинності [Електронний ресурс] / Є. Кобелянська, О. Бортнічук, А. Ковтун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 264. – Режим доступу : https://bit.ly/30s67q6

Кобелянська, Є. Модульні готельні комплекси як тренд сьогодення / Є. Кобелянська, А. Ковтун, О. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 129.

Кобелянська, Є. Удосконалення технології самбуків з використанням батату в закладах ресторанного господарства / Є. Кобелянська, А. Ковтун, О. Бортнічук // Оздоровчі продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2021. – С. 21–23.

Основи дизайну інтер’єру об’єктів готельно-ресторанного господарства : навч. посібник / О. В. Бортнічук, Т. І. Іщенко, Я. С. Хитрий, А. В. Ковтун. – Київ : Інкос, 2021. – 287 с.

Близнюк, А. Система HOTEZA в готелях / А. Близнюк, О. Бортнічук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 272.

Бортнічук, О. В. Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на активність дріжджової мікрофлори при бродінні тіста / О. В. Бортнічук, Д. В. Скрипнік // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 61.

Бортнічук, О. В. Інтерактивні технології в готельному бізнесі / О. В. Бортнічук, О. І. Скопіч // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 208.

Використання батату при виробництві самбуків в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Є. Б. Кобелянська, О. В. Бортнічук, А. В. Ковтун // Food аdditives. Healthy man and human patient diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference, October 23, 2020. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – Р. 142-143. – Режим доступу : https://bit.ly/3DRFfO5

Грузін, Л. К. Перспективи функціонування діагностично-лікувальних центрів в готельному бізнесі / Л. К. Грузін, О. В. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 58–59.

Доцільність впровадження ІТ-технологій в готельних підприємствах / Є. Г. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук та ін. // Высокие научные цели ‘2019 : Международная научно-практическая конференция, 16–17 грудня 2020 г. – Минск, Беларусь, 2020. – Вып. № 10 – С. 8.

Кобелянська, Є. Б. Використання батату при виробництві самбуків в закладах ресторанного господарства / Є. Б. Кобелянська, О. В. Бортнічук, А. В. Ковтун // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – С. 142–143.

Скопіч, О. І. Інтерактивні технології в сфері обслуговування / О. І. Скопіч, О. В. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 60.

Блощинська, О. О. Вплив персоналізації послуг на світову індустрію гостинності [Електронний ресурс] / О. О. Блощинська, О. В. Бортнічук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 326. – Режим доступу : https://bit.ly/31Ryvmt

Блощинська, О. О. Роль «soft skills» в сфері гостинності [Електронний ресурс] / О. О. Блощинська, О. В. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 24. – Режим доступу : https://bit.ly/3m6rF3e

Доцільність впровадження ІT технологій в готельних підприємствах [Електронний ресурс] / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Sword : сборник научных трудов. – Білорусь, Мінськ, 2019. – Т. 2, № 10. – С. 133–138. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31028/3/111.pdf

Технологія продукції ресторанного господарства : навчально-наочний посібник / В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня та ін. – Київ : ВД «Кондор», 2019. – 292 с.

Берулава, М. Використання поліпшувачів в технології хлібобулочних виробів геродієтичного призначення, що реалізуються в умовах закладів готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] / М. Берулава, О. Бортнічук, В. Доценко // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, “Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека”, 14–15 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – 171 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29078/1/17.pdf

Бортнічук, О. В Бутік-готелі та перспективи їх розвитку [Електронний ресурс] / В. Цирульнікова, О. Бортнічук, В. Пенчук // Матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.3. – 390 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29076/1/15.pdf

Бортнічук, О. В Використання поліпшувачів в технології хлібобулочних виробів геродієтичного призначення, що реалізуються в умовах закладів готельно-ресторанного господарства / М. Берулава, О. Бортнічук, В. Доценко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 171.

Бортнічук, О. В. Вплив поліпшувачів на біохімічні процеси в тісті [Електронний ресурс] / О. Бортнічук, В. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.3. – С. 407. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 29077/1/16.pdf

Бортнічук, О. В. Удосконалення технології хлібобулочних виробів геродієтичного призначення [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харчової продукції" / Бортнічук Олег Вікторович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 24 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28182/1/Bortnichuk.pdf

Бортнічук, О. В. Удосконалення технології хлібобулочних виробів геродієтичного призначення : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Бортнічук Олег Вікторович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 300 с.

Софротерапія як інноваційна додаткова послуга підприємств готельного господарства [Електронний ресурс] / А. А. Ганжа, В. В. Цирульнікова, О. М. Тищенко, О. В. Бортнічук // Научный взгляд в будущее. – 2018. – Т. 2, Вып. 8. – С. 104–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 26898/1/31.pdf

Сучасні тенденції та перспективи розвитку бутік-готелів [Електронний ресурс] / В. М. Пенчук, В. В. Цирульнікова, О. М. Тищенко, О. В. Бортнічук // Научные труды SWorld. – 2018. – Т. 2, Вып. 50. – С. 60–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26899

Хлібобулочні вироби геродієтичного призначення збагачені вітаміном D [Електронний ресурс] / О. В. Бортнічук, О. А. Білик, В. Ф. Доценко, В. М. Ковбаса // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 188–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/28902/1/Sboahvgpzvd.pdf

Бортнічук, О. В. Вплив поліпшувачів на біохімічні процеси в тісті з пшеничними висівками і сухою молочною сироваткою [Електронний ресурс] / О. В. Бортнічук, В. Ф. Доценко, В. В. Цирульнікова // Наукові праці НУХТ. – 2017. –Т. 23, №6. – С. 138-148. – Режим доступу : https://bit.ly/3oWxxxV

Бортнічук, О. В. Дослідження впливу лецитину на активність дріжджів при бродінні тіста з пшеничними висівками та молочною сироваткою [Електронний ресурс] / О. В. Бортнічук, В. В. Цирульнікова В. Ф. Доценко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 78-80. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25908/1/9.pdf

Бортнічук, О. В. Дослідження впливу лецитину на клейковину тіста з пшеничними висівками та молочною сироваткою [Електронний ресурс] / О. В. Бортнічук, В. В. Цирульнікова В. Ф. Доценко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017 р. – С. 54-55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28955/1/bort13.pdf

Бортнічук, О. Перспективи використання рослинної сировини амаранту в технологіях продукції ресторанного господарства [Електронний ресурс] / А. Ганжа, О. Бортнічук, В. Цирульнікова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017 р. – С. 134-136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28956/1/14.pdf

Волошина, А. Ф. Біометричні технології та принцип їх дії [Електронний ресурс] / А. Ф. Волошина О. В. Бортнічук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : Матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів , 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 286. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25905/1/12.pdf

Литвиненко,Є. О. Сучасний стан розвитку готелів сімейного типу в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Литвиненко, О. В. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 123-124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25907/1/10.pdf

Литвиненко,Є. О. Сучасний стан розвитку готельного господарства у м. Яремче [Електронний ресурс] / Є. О. Литвиненко О. В. Бортнічук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : Матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 303. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25906/1/11.pdf

Лисий, О. В. Розробка рецептури концентрату киселю на основі каркаде [Електронний ресурс] / О. В. Лисий, О. В. Грабовська, О. В. Бортнічук // Харчова промисловість НУХТ. - 2017. – № 21 – С. 60-66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27572/1/druga.pdf

Бортнічук, О. В. Міні-броварні як успішний варіант розширення додаткових послуг в сфері гостинності [Електронний ресурс] / Є. С. Лазоренко, О. В. Бортнічук, В. В. Цирульнікова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – C. 377. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25252/1/6.pdf

Бортнічук, О. В. Перспективи розвитку туризму на Волині / О. В. Бортнічук, О. В. Гірняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ К. : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 425.

Бортнічук, О. В. Сучасні підходи до підвищення біологічної цінності булочних виробів [Електронний ресурс] / О. В. Бортнічук, В. Ф. Доценко // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : матеріали Міжнародної наукової конференції, 7 квітня 2016 р. – К., 2016. – C. 225-227. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25261/1/8.pdf

Бортнічук, О. Вплив сумісного використання рослинної та тваринної сировини на в’язко-еластичні показники тіста [Електронний ресурс] / О. Бортнічук, В. Цирульнікова, В. Доценко // 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016) : Book of Abstracts. — 23-26 May 2016. — K. : NUFT, 2016. — p. 292. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25374/1/5.pdf

Гірняк, О. В. Перспективи розвитку туризму на Волині [Електронний ресурс] / О. В. Гірняк, О. В. Бортнічук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – C. 425. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25240/1/7.pdf

Міні–броварні як успішний варіант розширення додаткових послуг в сфері гостинності / М. О. Токарєва, Є. С. Лазоренко, О. В. Бортнічук, В. В. Цирульнікова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ К. : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 377.

Патент на винахід, № 110568 України, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/36 (2006.01). Спосіб виробництва хлібобулочних виробів / Бортнічук О. В., Цирульнікова В. В., Доценко В. Ф., Павленко А. А. – № а01410455 ; заявл. 24.09.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1, 2016.

Патент на винахід, № 110569 України, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/36 (2006.01). Спосіб виробництва хлібобулочних виробів профілактичного призначення / Бортнічук О. В., Доценко В. Ф., Цирульнікова В. В., Поворознюк В. В., Синєок Л. Л., Балацька Н. І. – № а201410457 ; заявл. 24.09.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1, 2016.