Береговий Сергій Ігорович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р. )

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
29

Перелік опублікованих документів:

Ma Vie: паризький щоденник Бориса Лазаревського за 1927–1929 роки як джерело до вивчення історії української еміграції / О. З. Силка, С. І. Береговий, Л. І. Синявська, І. О. Гуржій // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2022 – Вип. 29. – С. 344-362.

Береговий, С. І. Паризький емігрант із українською душею: рефлексії Бориса Лазаревського на презентацію українства у 1927-1929 рр. / С. І. Береговий, О. З. Силка // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – 2022. – № 1. – С. 106-114.

Вороніна, К. Страви як елемент менталітету жителів Полтавщини: культурологічний аспект / К. Вороніна, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 313.

Грицай, В. Сергій Параджанов – художник / В. Грицай, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 314.

Лукомець, А. Стефан Таранушенко. Шлях від попелу до відтворених книг у сучасності / А. Лукомець, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 315.

Федченко, А. Мозаїки Алли Горської. Зникаючий пласт мистецтва та культури України / А. Федченко, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 316.

Шевченко, А. Картинна галерея Кагарлицького історико-краєзнавчого музею / А. Шевченко, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 317.

Береговий, С. І. Заняття з гуманітарних дисциплін в НУХТ у ZOOM форматі : досвід і практичні поради / С. І. Береговий // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 122–126.

Береговий, С. І. Пам’ятки замкової і оборонної архітектури західноукраїнського регіону у європейському культурному контексті (проблеми збереження і реєстрації) / С. І. Береговий // Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи (до 30-річчя проголошення незалежності України) : XVI Всеукраїнська наукова конференція, 14 грудня 2021 р. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2021.

Береговий, С. І. Харків в часи Голодомору очима родини письменника І. Гончаренка. (На матеріалах приватного архіву) / С. І. Береговий // Пам’ятаємо. Вшановуємо. Досліджуємо (до роковин штучних голодів, Голодомору) : Всеукраїнська наукова конференція, 28 жовтня 2021 р. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021.

Вихристюк, А. Змієві вали – давні фортифікаційні споруди та їх роль у Київській Русі / А. Вихристюк, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 419.

Кучерина, В. Костел святого Миколая - одне з архітектурних чудес Києва / В. Кучерина, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 440.

Лапутько, Ю. Містечко Димер – столиця Гетьманщини / Ю. Лапутько, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 420.

Мазур, А. Один з найдавніших храмів України – Свято-Василівський собор у Овручі / А. Мазур, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 439.

Нізовських, В. Трагічний фінал українізації та долі її очільників / В. Нізовських, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 421.

Анікеєнко, Є. Роль народних пісень у відродженні національної свідомості українців / Є. Анікеєнко,  С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 443.

Береговий, С. І. Борис Лазаревський – Галина Кузнєцова: київська ностальгія паризьких емігрантів (за матеріалами «щоденників» 1928–1933 рр.) / С. Береговий  // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : Міжнародна науково-практична конференція, 27 березня. – Київ, 2020.

Береговий, С. І. Борис Лазаревський про повсякденне життя еміграції в Парижі (за матеріалами щоденника «Ma Vie»: 1927–1929 рр.) [Електронний ресурс] / С. І. Береговий, О. З. Силка // Вісник Черкаського університету. – 2020. – № 1. – С. 102–109. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34666/1/3_%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82.pdf

Береговий, С. І. Кулінарна політика і харчова культура в СРСР та радянській Україні 1920-1930 рр. / С. Береговий // Virtus : Scientific Journal. – 2020. – № 40. – С. 178–183.

Сюра, Д. Слов’янська міфологія та її вплив на розвиток та культуру Київської Русі / Д. Сюра, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 442.

Худолій, Д. Андеграундна культура – як рушійна сила розвитку «засиділого» суспільства. Її роль в українській історії / Д. Худолій, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 444.

Шиліна, В. Микола Терещенко і його благодійна діяльність в Києві / В. Шиліна, Береговий С. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 429.

Береговий, С. І. «Щоденник» Бориса Лазаревського за 1928-1929 рр. у форматі вербалізації «взаємин людини в історії». Історіографічна оцінка в радянських та сучасних дослідженнях / С. І. Береговий, О. З. Силка // Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи : Другий Черкаський історіографічний симпозіум з міжнародною участю, присвячений 25-річчю кафедри історії України ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 29-30 жовтня 2019 р. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – С. 10.

Береговий, С. І. Гуманітарна складова вищої «технічної освіти» (з досвіду роботи кафедри гуманітарних дисциплін НУХТ) / С. І. Береговий // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : збірник матеріалів ХVІІI Міжнародної науково-практичної конференції. – Монреаль : СPM «ASF», 2019. – С.14.

Вільнер, А. Відносини населення Давньої Русі та Скандинавії / А. Вільнер, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 424.

Грущенко, А. Миколаївська астрономічна обсерваторія / А. Грущенко, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 447.

Мельник, Є. Пам’ятки Братського монастиря на Подолі / Є. Мельник, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 448.

Нагорнюк, Д. Василь Костянтинович Острозький – меценат української культури / Д. Нагорнюк, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 449.

Силка, О. З. Наукова спадщина Х. Ящуржинського: українська, польська, білоруська та російська історіографії / О. З. Силка, С. І. Береговий // Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи : Другий Черкаський історіографічний симпозіум з міжнародною участю, присвячений 25-річчю кафедри історії України ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 29-30 жовтня 2019 р. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – С. 9.

Силка, О. З. Фронтові дороги поета Івана Гончаренка: Київ-Одеса-Севастополь (на матеріалі родинного архіву) [Електронний ресурс] / О. З. Силка, С. І. Береговий // Рідний край. – 2019. – № 2 (41). – С. 179–191. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34665/1/2_%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82.pdf

Береговий, С. І. Використання міського культурного простору у вивченні «історії і культури України» (з досвіду кафедри гуманітарних дисциплін НУХТ) / С. І. Береговий // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 100.

Береговий, С. І. Житлова забудова Києва наприкінці 1920-х – у 1930-ті роки в системі соціальної ієрархії сталінської доби [Електронний ресурс] / С. І. Береговий // Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та Масових репресій : Міжнародна наукова конференція,10-11 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : КНУБА, 2018. – С. 53–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28985/1/Housing%20development%20of%20Kiev%20in%20the%20late%201920s%20-%20in%20the%201930s%20in%20the%20system%20of%20the%

20social%20hierarchy%20of%20the%20Stalin%20era.pdf

Береговий, С. І. Українська революція 1917–1921 рр у сприйнятті героїв «Білої гвардії» Михайла Булгакова / С. І. Береговий // Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), 20-21 квітня 2018 р., м. Черкаси – С. 12.

Горіла, А. Життя та творчість Миколи Холодного / А. Горіла, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 38.

Левицька, Н. М. Викладачі Національного університету харчових технологій – жертви репресій 30-х рр ХХ ст [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, С. І. Береговий // Вісник ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – 2018. – Вип. 2. – С. 120–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29762/1/8.pdf

Левицька, Н. М. Пам’ятки української та світової культури : ілюстрований довідник [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, С. І. Береговий. – Київ : НУХТ, 2018. – 170 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28986

Нечипоренко, Д. Місто Радомишль / Д. Нечипоренко, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 37.

Петрик, І. Каральна медицина як спосіб покарання інакодумців / І. Петрик, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 14.

Атландерова, І. Замок «Паланок» [Електронний ресурс] / І. Атландерова, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25655/1/Castle%20%c2%abPalanok%c2%bb.pdf

Береговий, С. І. Епохи розвитку української та світової культури у визначних пам'ятках і шедеврах [Електронний ресурс] : навчально-наочний посібник / С. І. Береговий, Н. М. Левицька. – Київ : НУХТ, 2017. – 225 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28988

Береговий, С. І. Київ і кияни на світлинах 1920–1930-х років (культурологічна розвідка) [Електронний ресурс] / С. І. Береговий // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : Міжнародна науково-практична конференція, 29 березня 2017 р. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 344–348. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28989/1/

Kiev%20and%20kievans%20in%20the%20photos%20of%20the%

201920s%20-%201930s%20%28cultural%20exploration%29.pdf

Береговий, С. І. Українська отаманщина [Електронний ресурс] / С. І. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25656/1/Ukrainian%20Otamanschina.pdf

Колодюк, С. «Мeргелева гряда» або «Луганський стоунхендж» [Електронний ресурс] / С. Колодюк, С. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25654/1/%c2%abMerheleva%20ridge%c2%bb.pdf

Левицька, Н. М. Репресована наука та освіта України (у контексті епохи 1920-х – 1930-х років) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, С. І. Береговий // Вісник Черкаського університету. – 2017. – № 3. – С. 128–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31645/1/

Repressed%20science%20and%20education%20of%20Ukraine.pdf