Третяк Катерина Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
44
5
1

Перелік опублікованих документів:

The Impact of Blockchain Technology on International Trade and Financial Business / K. Tretiak, V. Slatvinska, V. Demchenko, R. Hnatyuk, O. Yarema / Universal Journal of Accounting and Finance. - 2022. - Vol. 10, No. 1. - P. 102 – 112.

Третяк, К. В. Вплив воєнного стану на учасників страхового ринку / К. В. Третяк // Інноваційна модернізація економіки України в умовах євро інтеграційних процесів : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15-16 листопада 2022 р. – Кременчук : КрНУ, 2022. - С. 439-441.

Третяк, К. В. Державний борг України: виклики та загрози для економіки / К. В. Третяк, Н. І. Климаш, Г. О. Роганова // Бізнес Інформ. – 2022. - №10. - С. 161-167.

Третяк, К. В. Фінансове право та фінансова політика в умовах воєнного стану / К. В. Третяк, В. О Демченко // The driving force of science and trends in its development : collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, November 4, 2022. - Coventry : European Scientific Platform, 2022. – Р. 24-25.

Третяк, К. В. Впровадження та реалізація інноваційних продуктів зі страхування життя під впливом діджиталізації / К. В. Третяк, В. О.Демченко // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка : МІжнародний форум, 28 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Київ : КНУ, 2021. – С. 44–46.

Третяк, К. В. Мобільний банкінг як початок переходу фінансових організації у цифровий простір / К. В. Третяк, Д. О. Захарченко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 122–124.

Третяк, К. В. Необанкінг як новітня тенденція ефективної розбудови банківської системи України / К. В. Третяк, А. О. Іваніна // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 126–128.

Третяк, К. В. Переваги діджиталізації банківського сектору в Україні / К. В. Третяк, А. О. Іваніна // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 124–126.

Третяк, К. В. Трансформаційні зміни в страхуванні під впливом TECH-тенденцій / К. В. Третяк // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 104–106.

Третяк, К. В. Шляхи реформування медичного страхування в Україні / К. В. Третяк // Проривні інновації на страховому ринку України : Міжнародна науково–практична конференція, 27 жовтня 2021 р. – Київ : КНЕУ, 2021.

Третяк, К. В. Ефективне запровадження зарубіжного досвіду недержавного пенсійного страхування в Україні [Електронний ресурс] / К. В. Третяк, В. О. Демченко // Вчені записки : збірнук наукових праць. – Київ : КНЕУ, 2020. – Вип. 21. – С. 242–251. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37006/1/Tret.pdf