Шестеренко Володимир Євгенович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
41

Перелік опублікованих документів:

Timchenko, I. Сontrol of alternating current / I. Timchenko, V. Shesterenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 253.

Балюта, С. М. Аналіз систем розосередженої генерації /  С. М. Балюта, В. Є. Шестеренко, І. Є. Ізволенський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 3. - С. 79-88.

Мащенко, О. Релейний захист від електричної дуги та аварійного перегрівання елементів електроенергетичного розподільчого пристрою / О. Мащенко, В. Шестеренко, І. Ізволенський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 6. - С. 102-107.

Шестеренко, В. Аналіз технічних засобів підвищення ефективності систем електропостачання  /  В. Шестеренко, І. Ізволенський  //  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 246.

Шестеренко, В. Іноваційний спосіб підвищення надійності ЛЕП / В. Шестеренко, О.  Мащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 247.

Shesterenko, V. Analysis of innovative devices based on shape memoryalloys in food technology apparatuses / V. Shesterenko, O. Shevchenko // Results of moderrn scientific research and development : VI International scientific conference, 22-24 august 2021. – Madrid, Spain, 2021. – P. 129–135.

Компенсація реактивної потужності – радикальний засіб підвищення ефективності систем електропостачання / Б. Кізко, В. Корнієнко, В. Шестеренко, І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 324.

Марек, А. Вплив несинусоїдальності напруги на роботу компенсуючих пристроїв / А. Марек, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 322.

Мащенко, О. Вантажний компенсатор стріли провисання ЛЕП / О. Мащенко, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 332.

Мащенко, О. Компенсація реактивної потужності в сучасних системах електропостачання / О. Мащенко, А. Шевченко, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 317.

Салахов, Е. Іноваційні засоби підвищення надійності електропостачання / Е. Салахов, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 325.

Romaniuk, V. Innovative contact for circuit breaker and magnetic starter  / V. Romaniuk, V. Shesterenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : materials of the International scientific conference of young scientist and students, April 2-3, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – Part 1. – Р. 328.

Romaniuk, V. Innovative contact for circuit breaker and magnetic starter / V. Romaniuk, V. Shesterenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 336.

Romaniuk, V. Innovative relay contact / V. Romaniuk, V. Shesterenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : materials of the International scientific conference of young scientist and students, April 2-3, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – Part 1. – Р. 339.

Romaniuk, V. Innovative relay contact / Volodymyr Romaniuk, Volodymyr Shesterenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 337.

Romaniuk, V. Thermal compensation of wire sag for power lines up to 110 kV / Volodymyr Romaniuk, Volodymyr Shesterenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 310.

Shesterenko, V. Comprehensive analysis of innovative devices based on shape memory alloys in food technology apparatuses / V. Shesterenko, А. Ukrayinets, V. Romaniuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 8, Issue. – Р. 123. – 136.

Гірчук, Д. Аналіз втрат електроенергії / Д. Гірчук, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 335.

Литвин, І. Аналіз математичних моделей, що характеризують вплив неякісної напруги на втрати електроенергії / І. Литвин, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 338.

Шестеренко, В. Є. Аналіз рівня вищих гармонік у системі електропостачання цукрових заводів / В. Є. Шестеренко, І. Є. Ізволенський, О. А. Мащенко Електронний ресурс] // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 130–139. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32176/1/

ANALYSIS_OF_THE_LEVEL_OF_HIGHER_HARMONICS_IN_THE_SUGAR_SUPPLY_SYSTEM.pdf

Romaniuk, V. Basic principles of attachment an active thermal compensation device to working power line / V. Romaniuk, V. Shesterenko // Anniversary International scientific conference of young scientist and students Youth scientific achi-evements to the 21st century nutrition problem solution, dedi-cated to the 135th Anniversary of the NUFT, April 11-12. – Kyiv : NUFT, 2019. – P. 309.

Romaniuk, V. Thermal compensation of wire sag for power lines up to 110 kV / V. Romaniuk, V. Shesterenko // Anniversary International scientific conference of young scientist and students Youth scientific achi-evements to the 21st century nutrition problem solution, dedi-cated to the 135th Anniversary of the NUFT, April 11-12, 2019 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2019. – Part 2. – Р. 307.

Romaniuk, V. Performance Analysis оf Means оf Miti-gating Overhead Power Lines Wires Sag Designed іn Ukraine аnd USA / V. Romaniuk, А. Ukrayinets, V. Shesterenko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 1. – P. 130–140.

Romaniuk, V. Thermal compensation of wire sag on power lines up to 750 kV / V. Romaniuk, V. Shesterenko // Anniversary International scientific conference of young scientist and students Youth scientific achi-evements to the 21st century nutrition problem solution, dedi-cated to the 135th Anniversary of the NUFT, April 11-12, 2019 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2019. – Part 2. – P. 308.

Мащенко, О. Дослідження математичних моделей, що характеризують роботу провода ЛЕП з термо-компенсатором стріли провисання провода / О. Мащенко, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 313.

Балюта, С. М. Інноваційний метод оптимізації повітряних ліній електропередачі / С. М. Балюта, В. Є. Шестеренко, О. А. Мащенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 140–146.

Термокомпенсація поздовжнього температурного збільшення довжини проводів ЛЕП напругою 10-35 кВ / Володимир Романюк, Владислав Жадоренко, Олег Мащенко, Володимир Шестеренко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018.

Термокомпенсація стріли провисання ЛЕП з розщепленими фазами/ Володимир Романюк, Владислав Жадоренко, Олег Мащенко, Володимир Шестеренко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018.

Чорний, Ю. А. Іноваційний метод підвищення надійності електропостачання / Ю. А. Чорний, В. Є. Шестеренко // Промелектро. – 2018. – № 2. – С. 54 – 56.

Шестеренко, В. Є. Підвищення надійності електропостачання шляхом термокомпенсації стріли провисання проводів ЛЕП [Електронний ресурс] / В. Є. Шестеренко, С. М. Балюта, О. А. Мащенко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 152–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32744/1/

INCREASING%20THE%20RELIABILITY%20OF%20ELECTRICAL.pdf

Шестеренко, В. Є. Оптимізація системи компенсації реактивної потужності цукрового заводу [Електронний ресурс] / В. Є. Шестеренко, І. Є. Ізволенський // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 75-82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32725/1/

OPTIMIZATION%20OF%20THE%20COMPENSATION%20SYSTEM.pdf

Патент на винахід, № 110668 UA, МПК H02J 3/12 (2006.01) H01B 17/26 (2006.01) H01B 17/28 (2006.01) Спосіб захисту та розрядки конденсатора / Шестеренко В. Є., Шестеренко О. В. – а 201405641 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 25.01.2016, Бюл. 2 2016.

Патент на корисну модель, № 104083 UA, МПК F03D 9/00 (2016.01) F24H 1/00 F24J 2/00 (2016.01) Система комплексного використання відновлювальних джерел енергії / Шестеренко В. Є., Шестеренко О. В. – u 201506859 ; заявл. 10.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1 2016.