Мазуренко Олександр Григорович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
104

Перелік опублікованих документів:

Бойко, С. Пасивний будинок – це більше, ніж будівля з низьким споживанням енергії / С. Бойко, О. Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 254.

Похитун, О. Розроблення систем сонячного енергопостачання з використанням перспективних функціональних матеріалів для пасивної сонячної енергетики / О. Похитун, О. Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2.  – С. 255.

Аналіз світлотехнічних параметрів свтлодіодних приладів / О. Пронських, В. Калита, Д. Коломієць, О. Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 343.

Експерементальна установка для дос-лідження роботи електроактиваторів періодичної дії / Т. Мучич, О. Розмериця, Д. Коломієць, О. Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 332.

Пронських, О. Порівняння характеристик електроактиваторів ПД / О. Пронських, А. Клімова, О. Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 331.

Рудь, В. Контроль світлотехнічних парамет-рів об’єктів / В. Рудь, В. Калита, О. Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 342.

Цифрові фільтри з функцією збереженн параметрів / А. Клімова, Н. Парака, О. Мазуренко, П. Кандибка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 344.

Method of thermometric determination of thermophysical characteristics of thermolabs materials [Electronic resourse] / Olga Mazurenko, Liliia Kharchenko, Dmytro Kolomiets, Oleksandr Mazurenko // Ukrainian Food Journal. – Kyiv, 2019. – Vol. 7, Issue 1. – P. 133–154. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29332/1/

UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202019.pdf

Луценко, В. Визначення теплофізичних характеристик матеріалів за результатами термоелектричних вимірювань / Валерія Луценко, Лілія Харченко, Олександр Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 327.

Мазуренко О. Г. Електричні та магнітні кола : навч. посібник / О. Г. Мазуренко, Д. П. Коломієць. – Київ : НУХТ, 2019. – 177 с.

Патент на корисну модель № 133222, МПК G01N 25/18 (2006.01) Спосіб комплексного визначення теплофізичних характеристик матеріалів / Мазуренко О. О., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201810770 ; заявл. 31.10.2018 ; опублік. 25.03.2019, Бюл. № 6 від 25.03.2019.

Патент на корисну модель № 133791, МПК G01N 25/18 (2006.01) Спосіб комплексного визначення теплофізичних характеристик матеріалів / Мазуренко О. О., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201810768 ; заявл. 31.10.2018 ; опублік. 25.04.2019, Бюл. № 8 від 25.04.2019.

Патент на корисну модель № 133790, МПК G01N 25/18 (2006.01) Спосіб комплексного визначення теплофізичних характеристик матеріалів / Мазуренко О. О., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201810766 ; заявл. 31.10.2018 ; опублік. 25.04.2019, Бюл. № 8 від 25.04.2019.

Підвищення точності вимірювання термоелекторичних перетворювачів / Анна Грицайова, Лілія Харченко, Дмитро Коломієць, Олександр Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 328.

Спосіб спільного визначення теплофізичних характеристик матеріалів та метрологічних характеристик теплометричного приладу [Електронний ресурс] / О. О. Мазуренко, Л. Л. Харченко, Д. Коломієць, О. Г. Мазуренко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 2. – С. 69-84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32912/1/METHOD%20OF%20JOINT%20DETERMINATION.pdf

Теплометричні способи та прилади вимірювання теплофізичних характеристик харчових продуктів / О. О. Мазуренко, Д. Коломієць, В. В. Луценко, О. Г. Мазуренко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, №1. – С. 139–160.

Експериментальне дослідження впливу умов експлуатації сонячних модулів на напругу холостого ходу фотоелементів / Д. П. Коломієць, О. Г. Мазуренко, Т. В. Суржик, Л. Л. Харченко // Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 вересня, м. Київ. – Київ, НТУ „КПІ”. – 2018. – С. 351–358.

Михалевич, А. Цифрові фільтри з функцією збереження параметрів [Електронний ресурс] / А. Михалевич, О. Мазуренко, Ю. Квач // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 245. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29256/1/jpg2pdf.pdf

Дослідження відмінностей теплових та хімічних властивостей між шапинкою та ніжкою шампіньйона [Електронний ресурс] / Т. О. Роман, О. А. Єщенко, М. Г. Іванченко, О. Г. Мазуренко // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 231–238. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25495/1/231_239.pdf

Єщенко, О. А. Експериментально-статистичне моделювання процесу сушіння шапинки і ніжки гриба шампіньйона [Електронний ресурс] / О. А. Єщенко, Т. О. Роман, О. Г. Мазуренко // Наукові праці НУХТ. – 2016.– Т. 22, № 4. – С. 149–155. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25497/1/149_155.pdf