Мащенко Олег Анатолійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
15

Перелік опублікованих документів:

Мащенко, О. Релейний захист від електричної дуги та аварійного перегрівання елементів електроенергетичного розподільчого пристрою / О. Мащенко, В. Шестеренко, І. Ізволенський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 6. - С. 102-107.

Шестеренко, В. Іноваційний спосіб підвищення надійності ЛЕП / В. Шестеренко, О.  Мащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 247.

Baljuta, S. Innovative methods of improving the electric power supply systems reliability / S. Baljuta, V. Romaniuk, O. Mashchenko // European scientific discussions : The 9th International scientific and practical conference, July 18-20, 2021 y. – Rome, Italy, 2021. – P. 119−123.

Дослідження роботи дистанційного захисту в розгалужених секціонованих лініях 10 кВ [Електронний ресурс] / А. О. Омельчук, Я. Д. Ярош, В. А. Прядко, О. А. Мащенко // Енергетика і автоматика. – 2021. − № 1. – С. 39−49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36912/1/11.pdf

Мащенко, О. Вантажний компенсатор стріли провисання ЛЕП / О. Мащенко, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 332.

Мащенко, О. Компенсація реактивної потужності в сучасних системах електропостачання / О. Мащенко, А. Шевченко, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 317.

Шестеренко, В. Є. Аналіз рівня вищих гармонік у системі електропостачання цукрових заводів [Електронний ресурс] / В. Є. Шестеренко, І. Є. Ізволенський, О. А. Мащенко Електронний ресурс] // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 130–139. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32176/1/

ANALYSIS_OF_THE_LEVEL_OF_HIGHER_HARMONICS_IN_THE_SUGAR_SUPPLY_SYSTEM.pdf

Мащенко, О. Дослідження математичних моделей, що характеризують роботу провода ЛЕП з термо-компенсатором стріли провисання провода / О. Мащенко, В. Шестеренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 313.

Патент на корисну модель № 136509, МПК (2019.01) В65В 11/00 В65В 11/34 (2006.01) Закруточний механізм для загортання виробів у перекрутку / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Костюк Є. В., Семена О. В., Мащенко О. А. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201901558 ; заявл. 18.02.2019 ; опублік. 27.08.2019, Бюл. № 15 від 27.08.2019.

Патент 118902 UA, МПК B65B 35/30 B65B 35/44 B65B 35/46 B65B 35/56 B65G 47/46 (2006.01) Пристрій для розподілення потоку штучних виробів [Електронний ресурс] / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Соколенко А. І, Костюк Є. В., Мащенко О. А. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № a 201705069 ; завл. 25.05.2017 ; опубл. 25.03.2019 ; Бюл. № 6, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29785/1/118902.pdf

Baluta, S. System analysis and approaches to the develope-ment of the automated electrical energy consumption and supply system of the food industry enterprise / S. Baluta, L. Kopylova, O. Mashchenko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2018. – Vol. 6, Issue 1. – P. 114-127.

Термокомпенсація поздовжнього температурного збільшення довжини проводів ЛЕП напругою 10-35 кВ / Володимир Романюк, Владислав Жадоренко, Олег Мащенко, Володимир Шестеренко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018.

Термокомпенсація стріли провисання ЛЕП з розщепленими фазами/ Володимир Романюк, Владислав Жадоренко, Олег Мащенко, Володимир Шестеренко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018.

Шестеренко, В. Є. Підвищення надійності електропостачання шляхом термокомпенсації стріли провисання проводів ЛЕП [Електронний ресурс] / В. Є. Шестеренко, С. М. Балюта, О. А. Мащенко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 152–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32744/1/

INCREASING%20THE%20RELIABILITY%20OF%20ELECTRICAL.pdf

Kopylova, L. Metods and algorithms of food industry enterprises electrical energy consumption control / L. Kopylova, S. Baliuta, О. Mashchenko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 2. – P. 360–370.

Патент 120606 UA, МПК B65B 5/10, B65B 35/30 (2006.01) Пристрій для розподілення потоку штучних виробів [Електронний ресурс] / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Соколенко А. І, Костюк Є. В., Мащенко О. А. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № u 201705070 ; завл. 25.05.2017 ; опубл. 10.11.2017 ; Бюл. № 21, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29993/1/120606.pdf