Куєвда Валерій Петрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
1
1
1
23

Перелік опублікованих документів:

Системи електрозабезпечення промислових і цивільних об’єктів з використанням відновлювальних джерел енергії та накопичувачів / С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда, Ю. А. Чорний, Л. О. Копилова, В. П. Куєвда, П. О. Зінькевич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 2. - С. 63-74.

Системи електрозабезпечення станцій зарядки електротранспорту /  Л. Копилова, Ю. В. Куєвда, В. П. Куєвда, Ю. А. Чорний, П. О. Зінькевич // Промислова електроенергетика та електротехніка (Промелектро) : науково-технічний  виробничо-практичний збірник. -  2022. - № 1-2. -  С. 38-45.

Identification of mathematical model of turbine generator unit in presence of uncertainty [Electronic resourse] / S. Baliuta, P. Chernenko, Iu.V. Kuievda, V. Kuevda // Технічна електродинаміка. – 2021. – № 1. – С. 32–39. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36911/1/Baliuta1.pdf

Fuzzy logic energy management system of food manufacturing processes [Electronic resourse] / S. Baliuta, L. Kopylova, Iu.Kuievda, V. Kuevda, O. Kovalchuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – V. 9, Is. 1. – Pp. 221–239. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37987/3/FoodJournal2020.pdf

Synthesis of intelligent power management system of food manufacturing processes with power consumption prediction / S. Baliuta, L. Kopylova, V. Kuevda, I. Kuievda, I. Lytvyn // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 1. – P. 105–123.

System analysis and approaches to the developement of the automated electrical energy consumption and supply system of the food industry enterprise / S. Baliuta, L. Kopylova, I. Kuievda, V. Kuevda, O. Kovalchuk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 9, Issue 1. – Р. 221–239.

Юськевич, Т. Підвищення енергоефективності об’єкта з побудовою системи енергоменеджменту / Т. Юськевич, В. Куєвда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 344.

Використання імітаційного моделювання режимів роботи електричних систем в автоматизованих системах керування електропостачанням промислових та цивільних об'єктів / С. М. Балюта, В. П. Куєвда, Ю. В. Куєвда, О. М. Гніденко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 2019 – Київ : НУХТ, 2019. – С. 19–21.

Куєвда, Ю. В. Демпфування низькочастотних коливань ротора синхронного турбогенератор при перехідних процесах / Ю. В. Куєвда, В. П. Куєвда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 317.

Куєвда, Ю. В. Зменшення крутильних коливань валопроводів потужних турбогенераторів за допомогою асинхронного демпфірувального пристрою [Електронний ресурс] / Ю. В. Куєвда, В. П. Куєвда, С. М. Балюта // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2017. – Вип. 46. – С. 50–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32479/1/Baluta3.pdf