Куєвда Юлія Валеріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
3
1
1
1
17

Перелік опублікованих документів:

The farming costs (including insurance) of the agricultural holdings in the European Union [Electronic resourse] / M. Arych, I. Kuievda, M. Dvořák, J. Hinke // Journal of International Studies. – 2023. – 16(1). – Рр. 191-205. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41012/1/5.pdf

Балюта, С. М. Порівняльний аналіз методів короткострокового багатокрокового прогнозування електричного навантаження / С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда П. О. Зінькевич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 1. - С. 77-93.

Губар, І. Застосування мови програмування Modelica в імітаційному моделюванні систем електропостачання та електроспоживання / І. Губар, Ю. Куєвда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С.245.

Компенсація реактивної потужності в системах електрозабезпечення промислових  і цивільних об’єктів / С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. - Том 27, № 4. - С. 117-129.

Системи електрозабезпечення промислових і цивільних об’єктів з використанням відновлювальних джерел енергії та накопичувачів / С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда, Ю. А. Чорний, Л. О. Копилова, В. П. Куєвда, П. О. Зінькевич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 2. - С. 63-74.

Системи електрозабезпечення станцій зарядки електротранспорту /  Л. Копилова, Ю. В. Куєвда, В. П. Куєвда, Ю. А. Чорний, П. О. Зінькевич // Промислова електроенергетика та електротехніка (Промелектро) : науково-технічний  виробничо-практичний збірник. -  2022. - № 1-2. -  С. 38-45.

Forecasting the electricity generation of photovoltaic plants / Iu. Kuevda, S. Baliuta, P. Zinkevich, O. Stoliarov // Actual problems of renewable energy, construction and environmental engineering : Book of abstracts V International Scientific-Technical Conference,3–5 June, 2021 y. – Kielce, Poland, 2021. – P. 37−38.

Identification of mathematical model of turbine generator unit in presence of uncertainty [Electronic resourse] / S. Baliuta, P. Chernenko, Iu.V. Kuievda, V. Kuevda // Технічна електродинаміка. – 2021. – № 1. – С. 32–39. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36911/1/Baliuta1.pdf

Абрамов, Ф. Застосування технології Predictive maintenance в технічному обслуговуванні та ремонті системи кабельних електромереж міста / Ф. Абрамов, Ю. Куєвда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 326.

Зінькевич, П. Аналіз методів прогнозування електричного навантаження  та факторів, що впливають на точність прогнозу / П. Зінькевич, Ю. Куєвда, С. Балюта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 307.

Зінькевич, П. Порівняльний аналіз методів короткострокового прогнозування електричного навантаження на один крок вперед / П. Зінькевич, Ю. Куєвда // Наукові праці Національного університету харчових технологій / Національний університет харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 62–77.

Компенсація реактивної потужності в системах електрозабезпечення промислових і цивільних об’єктів / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова, Ю. В. Куєвда // Наукові праці Національного університету харчових технологій / Національний університет харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 117–129.

Соловйов, О. Особливості проектування системи електропостачання котеджного містечка при застосуванні технологій Microgrid / О. Соловйов, Ю. Куєвда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 323.

Тарасенко, М. Традиційна технологія передачі даних в системах релейного захисту і автоматики та її показники якості / М. Тарасенко, Ю. Куєвда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 308.

Fuzzy logic energy management system of food manufacturing processes [Electronic resourse] / S. Baliuta, L. Kopylova, Iu.Kuievda, V. Kuevda, O. Kovalchuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – V. 9, Is. 1. – Pp. 221–239. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37987/3/FoodJournal2020.pdf

Kuievda, I. Robust interconnecting regulator for increasing reliability of gas turbine generator in biogas power plan / Iu. Kuievda, S. Baliuta // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 96–97.

Synthesis of intelligent power management system of food manufacturing processes with power consumption prediction / S. Baliuta, L. Kopylova, V. Kuevda, I. Kuievda, I. Lytvyn // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 1. – P. 105–123.

System analysis and approaches to the developement of the automated electrical energy consumption and supply system of the food industry enterprise / S. Baliuta, L. Kopylova, I. Kuievda, V. Kuevda, O. Kovalchuk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 9, Issue 1. – Р. 221–239.

Дідківський, О. Особливості застосування приладів з підтримкою протоколу RS485 для контролю та управління системою «розумний будинок» / О. Дідківський, Ю. Куєвда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 340.

Тарасенко, М. Застосування пристроїв МРЗС-05 для управління, сигналізації та захисту суміщених тягово-понижуючих підстанцій Київського метрополітену / М. Тарасенко, Ю. Куєвда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 339.

Використання імітаційного моделювання режимів роботи електричних систем в автоматизованих системах керування електропостачанням промислових та цивільних об'єктів / С. М. Балюта, В. П. Куєвда, Ю. В. Куєвда, О. М. Гніденко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 19–21.

Куєвда, Ю. В. Автоматизована система взаємозв’язаного робастного керування турбоагрегатом в умовах невизначеності [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Юлія Валеріївна Куєвда ; НУХТ. – Київ, 2019. – 24 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28885/1/Kuievda.pdf

Куєвда, Ю. В. Автоматизована система моніторингу стану валопроводу турбоагрегата / Юлія Куєвда, Сергій Балюта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2.– С. 319.

Куєвда, Ю. В. Демпфування низькочастотних коливань ротора синхронного турбогенератор при перехідних процесах / Ю. В. Куєвда, В. П. Куєвда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 317.

Куєвда, Ю. Синтез робастних систем взаємозв’язаного керування турбоагрегатами в умовах невизначеності / Ю. Куєвда, С. Балюта // Автоматика. – 2018. – С. 126–140.

Baliuta, S. Robust systems for interrelated control of turbogenerators under uncertainty conditions / S. Baliuta, Yu. Kuievda // Scientific Works of Vinnytsia National Technical University. – 2017. - No 4. – P. 1–4.

Kuievda, Yu. Synthesis of robust interconnected power system stabilizers for turbine generators in sugar factories [Electronic resourse] / Yu. Kuievda, S. Baliuta // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 2. – P. 256–266. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30565/1/Synthesis%20of%20robust%202017.pdf

Куєвда, Ю. В. Зменшення крутильних коливань валопроводів потужних турбогенераторів за допомогою асинхронного демпфірувального пристрою [Електронний ресурс] / Ю. В. Куєвда, В. П. Куєвда, С. М. Балюта // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2017. – Вип. 46. – С. 50–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32479/1/Baluta3.pdf

Куєвда, Ю. В. Методика ідентифікації параметрів пружної моделі валопроводу турбоагрегату для моделювання крутильних коливань [Електронний ресурс] / Ю. В. Куєвда, С. М. Балюта // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2017. – Вип. 47. – С. 37–44. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32480/1/Baluta2.pdf