Коломієць Дмитро Петрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
2
28

Перелік опублікованих документів:

Кольба, Н. Залежність кольорової гами поліграфічної продукції від освітленості / Н. Кольба, О. Пронських, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 261.

Кольба, Н. Оцінка відповідності нормативним документам освітленості приміщення будівлі II світлокліматичного району / Н. Кольба, Л. Харченко, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 260.

Пронських, О. Вплив умов освітленості на сприйняття кольорів поліграфічної продукції / О. Пронських, Л. Харченко, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 259.

Юрченко, Д. Визначення ефективної теплопровідності абсорбера сонячної енергії / Д. Юрченко, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 257.

Аналіз світлотехнічних параметрів свтлодіодних приладів / О. Пронських, В. Калита, Д. Коломієць, О. Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 343.

Визначення електро-хімічних властивос-тей коньяків / О. Вітковська, О. Кужинівська, Л. Харченко, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 341.

Експерементальна установка для дос-лідження роботи електроактиваторів періодичної дії / Т. Мучич, О. Розмеріця, Д. Коломієць, О. Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 332.

Забродська, Ю. Дослідження змін електрохімічних властивостей води / Ю. Забродська, Л. Харченко, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 336.

Забродська, Ю. Зміна потужності електроактиватора при роботі у номі-нальному режимі / Ю. Забродська, Л. Харченко, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 335.

Ідентифікація мікроелементного складу екстракту з листя Momordica charantia / Л. Харченко, Б. Ніколаєнко, Д. Коломієць, С. Чумаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 339.

Коломієць, Д. П. Ідентифікація мікро-елементного складу екстракту листя Momordica charantia / Д. П. Коломієць, Л. Л. Харченко // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 153–157.

Методика дослідження екстракту листя Momordica charantia методом масспектрометрії / Л. Харченко, Б. Ніколаєнко, Д. Коломієць, С. Чумаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 338.

Розмеріця, О. Дослідження впливу рівня води на продук тивність електроак-тиватора ПД / О. Розмеріця, Т. Мучич, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 334.

Аналіз і групування дії адаптогенів рослинного походження для сприяння трудової діяльності операторів складних технічних систем [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, В. Ю. Дубницький, І. А. Черепньов, Д. П. Коломієць, М. І. Карпенко // Інженерія природокористування. – 2020. – № 4 (18). – С. 78–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37085/1/11.pdf

Innovative solutions for manufacturing high-quality rails in Ukraine / L. Medovar, G. Stovpchenko, G. Polishko, A. Sybir, D. Kolomiets, Y. Kostetski // Science and innovation. – 2019. – Vol. 15, Is. 6. – Pp. 35–45. DOI10.15407/scine15.06.035

Method of thermometric determination of thermophysical characteristics of thermolabs materials / O. Mazurenko, L. Kharchenko, D. Kolomiets, O. Mazurenko // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 1. – P. 133–154.

Визначення долі їстівної частини плодів помело / В. В. Луценко, Є. А. Скидан, І. П. Гарбуз, Д.  Коломієць // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20-21 листопада. – 2019. – С. 211–212.

Гущик, В. Ефективність використання сонячних модулів фото-електроперетворювачів в середині приміщення / Валентина Гущик, Дмитро Волошко, Дмитро Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 332.

Електропровідність та вміст солей водно-етанольних екстрактів сухого цвіту Louphfantus Tibeticus при мацерації / Дарина Шовкань, Валентин Подолянець, Ірина Ковальова, Дмитро Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 334.

Електрофізичні та фізико-хімічні характеристики коньяку / Юлія Коробка, Інна Луценко, Лілія Харченко, Дмитро Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 335.

Мазуренко, О. Г. Електричні та магнітні кола : навч. посібник / О. Г. Мазуренко, Д. П. Коломієць. – Київ : НУХТ, 2019. – 177 с.

Патент на корисну модель № 133222, МПК G01N 25/18 (2006.01) Спосіб комплексного визначення теплофізичних характеристик матеріалів / Мазуренко О. О., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 2018 10770 ; заявл. 31.10.2018 ; опублік. 25.03.2019, Бюл. № 6 від 25.03.2019.

Патент на корисну модель № 133791, МПК G01N 25/18 (2006.01) Спосіб комплексного визначення теплофізичних характеристик матеріалів / Мазуренко О. О., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 2018 10768 ; заявл. 31.10.2018 ; опублік. 25.04.2019, Бюл. № 8 від 25.04.2019.

Патент на корисну модель № 133790, МПК G01N 25/18 (2006.01) Спосіб комплексного визначення теплофізичних характеристик матеріалів / Мазуренко О. О., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 2018 10766 ; заявл. 31.10.2018 ; опублік. 25.04.2019, Бюл. № 8 від 25.04.2019.

Підвищення точності вимірювання термоелектричних перетворювачів / Анна Грицайова, Лілія Харченко, Дмитро Коломієць, Олександр Мазуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 328.

Розрахунок потоку інсоляції, що надходить в середину приміщення через вікна будівлі / Ірина Кабак, Віка Хорольська, Дмитро Коломієць, Галина Ашмаріна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 329.

Спосіб спільного визначення теплофізичних характеристик матеріалів та метрологічних характеристик теплометричного приладу [Електронний ресурс] / О. О. Мазуренко, Л. Л. Харченко, Д. Коломієць, О. Г. Мазуренко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 2. – С. 69–84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32912/1/METHOD%20OF%20JOINT%20DETERMINATION.pdf

Теплометричні способи та прилади вимірювання теплофізичних характеристик харчових продуктів / О. О. Мазуренко, Д. Коломієць, В. В. Луценко, О. Г. Мазуренко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 1. – С. 139-160.

Шульга, А. Методика дослідження ефективності використання сонячних модулів фото-електроперетворювачів всередині приміщення / Аліна Шульга, Маргарита Бабич, Дмитро Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 331.

Експериментальне дослідження впливу умов експлуатації сонячних модулів на напругу холостого ходу фотоелементів / Д. П. Коломієць, О. Г. Мазуренко, Т. В. Суржик, Л. Л. Харченко // Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 вересня, м. Київ / Нац. техн. ун-т України „КПІ ім. І. Сікорського”. – Київ, НТУ „КПІ”. – 2018. – С. 351–358.

Експериментальне дослідження швидкості нагрівання води в мікрохвильовій печі / А. Зварич, А. Царьова, Л. Харченко, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 23–24 квіт. 2018 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – НУХТ. – 2018. – C. 266.

Зміна електропровідності та рН водноетанольних екстрактів сухого листя Momordica c harantia L при мацерації з безперервним перемішуванням / О. Балицька, К. Берзіна, Л. Харченко, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 23–24 квіт. 2018 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – НУХТ. – 2018. – C. 268.

Кабак, І. Дослідження температурного поля сонячної батареї / І. Кабак, Л. Драбик, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 23–24 квіт. 2018 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – НУХТ. – 2018. – C. 265.

Середа, А. Визначення впливу кута нахилу сонячної батареї на напругу холостого ходу фотоелектроперетворювачів / А. Середа, Д. Богатиренко, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 23–24 квіт. 2018 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – НУХТ. –2018. – C. 264.

Ярова, Г. Зміна електропровідності та рН водноетанольних екстрактів сухого цвіту Louphfantus Tibeticus при мацерації в магнітному полі / Г. Ярова, В. Новик, Д. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 23–24 квіт. 2018 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. - НУХТ. –2018. – C. 269.