Ізволенський Ігор Євгенович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
33

Перелік опублікованих документів:

Балюта, С. М. Аналіз систем розосередженої генерації /  С. М. Балюта, В. Є. Шестеренко, І. Є. Ізволенський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 3. - С. 79-88.

Галанзовський, С. Підвищення енергоефективності біогазових установок для фермерських господарств / С. Галанзовський, О. Серьогін,  І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 248.

Маслій, М. Аналіз ефективності  використання  геліоустановок у фермерських  господарствах / М. Маслій,  О. Серьогін, І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 249.

Мащенко, О. Релейний захист від електричної дуги та аварійного перегрівання елементів електроенергетичного розподільчого пристрою / О. Мащенко, В. Шестеренко, І. Ізволенський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 6. - С. 102-107.

Мудрий,  В. Використання альтернативних джерел енергії та енергетичного потенціалу    біомаси у рослинному та тваринному громадському господарстві / В. Мудрий,  О. Серьогін,  І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 250.

Шестеренко, В. Аналіз технічних засобів підвищення ефективності систем електропостачання  /   В. Шестеренко, І. Ізволенський  //  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С.246.

Ільїн, Д. Врахування динамічних характеристик навантаження в розрахунках стійкості енергосистем / Д. Ільїн, Н. Юнєєва, І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 321.

Компенсація реактивної потужності – радикальний засіб підвищення ефективності систем електропостачання / Б. Кізко, В. Корнієнко, В. Шестеренко, І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 324.

Рудь, В. Модель післяаварійного режиму електроенергетичної системи / В. Рудь, Н. Юнєєва, І. Ізволенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 315.

Абрамов, Ф. Аналіз модельного ряду акумуляторів для СЕС / Ф. Абрамов, І. Ізволенський, Д. Семко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 348.

Канюка, Д. Вибір параметрів мережевих інверторів СЕС / Д. Канюка, І. Ізволенський, Д. Семко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 349.

Шестеренко, В. Є. Аналіз рівня вищих гармонік у системі електропостачання цукрових заводів [Електронний ресурс] / В. Є. Шестеренко, І. Є. Ізволенський, О. А. Мащенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 130–139. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32176/1/

ANALYSIS_OF_THE_LEVEL_OF_HIGHER_HARMONICS_IN_THE_SUGAR_SUPPLY_SYSTEM.pdf

Канюка, Д. Вищі гармоніки та їх вплив на роботу обладнання / Дмитро Канюка, Ігор Ізволенський, Дмитро Семко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 320.

Корнійко, Р. Установка для біологічної очистки водоймищ та насичення їх киснем повітря // Ростислав Корнійко, Ігор Ізволенський, Дмитро Семко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018.

Шестеренко, В. Є. Оптимізація системи компенсації реактивної потужності цукрового заводу [Електронний ресурс] / В. Є. Шестеренко, І. Є. Ізволенський // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 75-82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32725/1/

OPTIMIZATION%20OF%20THE%20COMPENSATION%20SYSTEM.pdf