Балюта Сергій Миколайович

ORCID ID: 0009-0008-4286-0582

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
1
1
73

Перелік опублікованих документів: 

Особливості застосування систем накопичення електричної енергії [Електронний ресурс] / П. О. Зінькевич, Ю. В. Куєвда, С. М. Балюта, М. Ю. Жуков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 2. – С. 317. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/5edb2d96-42bd-4f9c-8013-3ee9c62b8607

Порівняльний аналіз програмних засобів (ПЗ) для проєктування, моделювання та аналізу сонячних фотоелектричних систем (ФЕС) [Електронний ресурс] / П. О. Зінькевич, Ю. В. Куєвда, С. М. Балюта, М. С. Кондрашевський, Л. О. Копилова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 2. – С. 337. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/3307dbf8-f493-49d6-a693-79d79f0a0fc3

Технічні характеристики, переваги та недоліки електрохімічних накопичувачів електричної енергії [Електронний ресурс] / П. О. Зінькевич, Ю. В. Куєвда, С. М. Балюта, Д. Ю. Сінюков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 2. – С. 315. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/383a102d-c2b4-4115-9df7-2e9185d2ce8b

Балюта, С. М. Порівняльний розрахунок потужності та вироблення електроенергії фотоелектричними станціями (ФЕС) для цивільних об’єктів та автостоянок / С. М. Балюта, П. О. Зінькевич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 28, № 6. – С. 37–48.

Зінькевич, П. О. Системний аналіз та підходи до розробки автоматизованої системи електрозабезпечення цивільних об'єктів з фотоелектричними станціями та накопичувачами електроенергії [Електронний ресурс] / П. О. Зінькевич, С. М. Балюта // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, №4. – С. 117-125. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41687/1/7.pdf

Забезпечення енергоефективних режимів роботи в системах електрозабезпечення промислових і цивільних об’єктів шляхом регулювання напруги / С. М. Балюта, Л. Копилова, Ю. В. Куєвда, В. Д. Йовбак, М. С. Кондрашевський, П. М. Кандибка, В. П. Куєвда // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, № 2. – С. 62–76.

Зінькевич, П. О. Моделювання системи керування накопичувачем електроенергії в системі електрозабезпечення з активними споживачами [Електронний ресурс] / П. О. Зінькевич, С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 25-26. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/ae60a40a-2ed6-4d99-82bd-b41676d572b3

Зінькевич, П. О. Алгоритм керування накопичувачем електроенергії в системі електрозабезпечення з активними споживачами/ П. О. Зінькевич, С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 23-24. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/be98d5b0-45b0-4175-b52b-825fa68d2fb6

Йовбак, В. Дослідження частотно-регульованого електроприводу насоса водогрійного котла / В. Йовбак, М. Кондрашевський, С. Балюта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 290.

Baliuta, S. Automated power supply control system for a food industry enterprise using a photovoltaic plant and energy storage [Electronic resourse] / S. Baliuta, P. Zinkevych // Ukrainian Journal of Food Science. – 2022. – Vol. 10, Is. 2. – Pp. 184-199. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41643/1/Automated%20power%20supply%20control%20system%20for%20a%20food.pdf

Forecasting the electricity generation of photovoltaic plants [Electronic resourse] / Iu. Kuevda, S. Baliuta, P. Zinkevich, O. Stoliarov // Actual problems of renewable energy, construction and environmental engineering : VI International Scientific-Technical Conference, 24-27 November 2022, Kielce (Poland, Ukraine, Croatia, Slovakia, Lithuania). – Kielce, 2022. – Pp. 37-38. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/4e759c03-babb-4d91-b97c-a6a126fa6c6e

Zinkevych, P. Comparative computational analysis of the selection of battery energy storage for civil objects and parking with photovoltaic plants [Electronic resourse] / P. Zinkevych, S. Baliuta, Iu. Kuevda // Actual problems of renewable energy, construction and environmental engineering : VI International Scientific-Technical Conference, 24-27 November 2022, Kielce (Poland, Ukraine, Croatia, Slovakia, Lithuania). – Kielce, 2022. – Pp. 110−111. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/5f7a480a-2bfc-4255-86d5-2d9c86e18e2a

Автоматизована система керування системою електрозабезпечення з відновлювальними джерелами енергії та накопичувачами енергії [Електронний ресурс] / С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда, Л. О. Копилова, В. Д. Йовбак, П. О. Зінькевич // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : IX Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 13. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/86d9280d-6bc0-48ca-af1e-4bbd0c0eec8b

Автоматизована система регулювання напруги в електричній мережі з відновлювальними джерелами енергії [Електронний ресурс] / С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда, Л. О. Копилова, В. Д. Йовбак, П. О. Зінькевич, М. С. Кондрашевський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : IX Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 14. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/49ffbf21-c1a2-4c72-864b-86fbeb2f5444

Балюта, С. М. Аналіз систем розосередженої генерації /  С. М. Балюта, В. Є. Шестеренко, І. Є. Ізволенський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 3. - С. 79-88.

Балюта, С. М. Порівняльний аналіз методів короткострокового багатокрокового прогнозування електричного навантаження / С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда П. О. Зінькевич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 1. - С. 77-93.

Зінькевич, П. О. Розрахунок електричного навантаження автостоянок для легкових автомобілів з урахуванням станцій зарядки електромобілів [Електронний ресурс] / П. О. Зінькевич, С. М. Балюта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» : 88 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХИ, 2022. – Ч. 2. – С. 244. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/5943477d-af2d-4e06-af59-e9d22192c967

Зінькевич, П. О. Розрахунок електричного навантаження цивільних об’єктів для систем управління електрозабезпеченням / П. О. Зінькевич, С. М. Балюта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» : 88 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХИ, 2022. – Ч. 2. – С. 243. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/9f992da0-4e14-4687-a9c6-abd098c3904c

Компенсація реактивної потужності в системах електрозабезпечення промислових  і цивільних об’єктів / С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. - Том 27, № 4. - С. 117-129.

Системи електрозабезпечення промислових і цивільних об’єктів з використанням відновлювальних джерел енергії та накопичувачів / С. М. Балюта, Ю. В. Куєвда, Ю. А. Чорний, Л. О. Копилова, В. П. Куєвда, П. О. Зінькевич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. - Том 28, № 2. - С. 63-74.

Identification of mathematical model of turbine generator unit in presence of uncertainty [Electronic resourse] / S. Baliuta, P. Chernenko, Iu.V. Kuievda, V. Kuevda // Технічна електродинаміка. – 2021. – № 1. – С. 32–39. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36911/1/Baliuta1.pdf

Baljuta, S. Innovative methods of improving the electric power supply systems reliability / S. Baljuta, V. Romaniuk, O. Mashchenko // European scientific discussions : The 9th International scientific and practical conference, July 18-20, 2021 y. – Rome, Italy, 2021. – P. 119−123.

Forecasting the electricity generation of photovoltaic plants / Iu. Kuevda, S. Baliuta, P. Zinkevich, O. Stoliarov // Actual problems of renewable energy, construction and environmental engineering : Book of abstracts V International Scientific-Technical Conference,3–5 June, 2021 y. – Kielce, Poland, 2021. – P. 37−38.

Зінькевич, П. Аналіз методів прогнозування електричного навантаження  та факторів, що впливають на точність прогнозу / П. Зінькевич, Ю. Куєвда, С. Балюта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 307.

Кобець, В. Енергетична  ефективність збільшення ступеню компенсації реактивної потуж-ності споживачів електричної енергії / В. Кобець, С. Балюта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 312.

Компенсація реактивної потужності в системах електрозабезпечення промислових і цивільних об’єктів / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова, Ю. В. Куєвда // Наукові праці Національного університету харчових технологій / Національний університет харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 117–129.

Fuzzy logic energy management system of food manufacturing processes [Electronic resourse] / S. Baliuta, L. Kopylova, Iu.Kuievda, V. Kuevda, O. Kovalchuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – V. 9, Is. 1. – Pp. 221–239. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37987/3/FoodJournal2020.pdf

Kuievda, I. Robust interconnecting regulator for increasing reliability of gas turbine generator in biogas power plan / Iu. Kuievda, S. Baliuta // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 02-03 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 96–97.

Synthesis of intelligent power management system of food manufacturing processes with power consumption prediction / S. Baliuta, L. Kopylova, V. Kuevda, I.Kuievda, I. Lytvyn // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 1. – P. 105–123.

System analysis and approaches to the developement of the automated electrical energy consumption and supply system of the food industry enterprise / S. Baliuta, L. Kopylova, I. Kuievda, V. Kuevda, O. Kovalchuk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 9, Issue. 1. – Р. 221–239.

Балюта, С. М. Інтелектуальна система керування з використанням нейро-нечіткої мережі ANFIS для реалізації функції прогнозування електричного навантаження [Електронний ресурс] / С. М. Балюта, П. О. Зінькевич, Ю. В. Куєвда // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 82-83. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/b41ada31-b0d0-462c-bf24-243456b43159

Зінькевич, П. Програми керуванням попитом (DSM) на електричну енергію [Електронний ресурс] / П. Зінькевич, С. Балюта // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчуваннялюдства у XXI столітті : 86 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч.2. – С. 337. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d4af85a5-9469-44dd-aa82-3ff1f167a37d

Baluta, S. Integrated software and hardware system for power consumption and supply automa-ted control in food industry enterprise / S. Baluta. L. Kopylova, I. Kuievda // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 1. – P. 114–130.

Використання імітаційного моделювання режимів роботи  електричних систем в автоматизованих системах керування електропостачанням промислових та цивільних об'єктів / С. М. Балюта, В. П. Куєвда, Ю. В. Куєвда, О. М. Гніденко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 19–21.

Інтелектуальна автоматизована система керування енергозабезпеченням об’єкта з активними споживачами енергії / С. М. Балюта, Л. Копилова, В. Д. Йовбак, П. О. Зінькевич // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 109–111.

Інтелектуальне управління електроспоживанням промислового підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. Копилова, О. М. Соколова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 1. – С. 128–139. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29578/1/128-138.pdf

Куєвда, Ю. В. Автоматизована система моніто-рингу стану валопроводу турбоагрегата / Юлія Куєвда, Сергій Балюта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 319.

Baluta, S. System analysis and approaches to the developement of the automated electrical energy consumption and supply system of the food industry enterprise / S. Baluta, L. Kopylova, O. Mashchenko // Ukrainian Journal of Food Science. - 2018. – Vol. 6, Issue 1. – P. 114–127.

Балюта, С. М. Автоматизоване управління електроспоживанням [Електронний ресурс] / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. Копилова // Цукор України. – 2018. – № 5/6. – С. 13–22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32481/1/Baluta1.pdf

Балюта, С. М. Інноваційний метод оптимізації повітряних ліній електропередачі / С. М. Балюта, В. Є. Шестеренко, О. А. Мащенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 140–146.

Кемінь, В. Системи комплексного енергозабезпечення промислових підприємств / Василь Кемінь, Сергій Балюта // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 243.

Копилова, Л. Автоматизована система керування напругою промислового підприємства / Людмила Копилова, Сергій Балюта // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 246.

Куєвда, Ю. Синтез робастних систем взаємозв’язаного керування турбоагрегатами в умовах невизначеності / Ю. Куєвда, С. Балюта // Автоматика. – 2018. – С. 126–140.

Шестеренко, В. Є. Підвищення надійності електропостачання шляхом термокомпенсації стріли провисання проводів ЛЕП [Електронний ресурс] / В. Є. Шестеренко, С. М. Балюта, О. А. Мащенко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 152–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32744/1/INCREASING%20THE%20RELIABILITY%20OF%20ELECTRICAL.pdf

Baliuta, S. Robust systems for interrelated control of turbogenerators under uncertainty conditions / S. Baliuta, Yu. Kuievda // Scientific Works of Vinnytsia National Technical University. – 2017. – No 4. – P. 1–4.

Kopylova, L. Metods and algorithms of food industry enterprises electrical energy consumption control / L. Kopylova, S. Baliuta, O. Mashchenko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 2. – P. 360–370.

Kuievda, Yu. Synthesis of robust interconnected power system stabilizers for turbine generators in sugar factories [Electronic resourse] / Yu. Kuievda, S. Baliuta // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 2. – P. 256–266. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30565/1/Synthesis%20of%20robust%202017.pdf

Балюта, С. М. Алгоритм визначення оптимальних рівнів напруги цехового трансформатора [Електронний ресурс] / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова // Цукор України. – 2017. – № 3. – С. 29–36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32478/1/Baluta4.pdf

Балюта, С. М. Системний аналіз і підходи до побудови автоматизованої системи керування електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Балюта, Л. О. Копилова, І. Ю. Литвин // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 83-89. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32728/1/SYSTEM%20ANALYSIS%20AND%20APPROACHES%20TO%20THE.pdf

Балюта, С. М. Синтез автоматизованої системи керування електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно технічними та технологічними комплексами : матеріали ІV Міжнар. наук.-техніч. Internet-конф., 22 листопада 2017 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – НУХТ. – 2017. – С. 171.

Копилова, Л. О. Оптимальне керування електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства / Л. О Копилова, С. М. Балюта, І. Ю Литвин // Оптимальне керування електроустановками ОКЕУ’17 : матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції, 11–13 жовтня 2017 р., м. Вінниця.

Куєвда, Ю. В. Зменшення крутильних коливань валопроводів потужних турбогенераторів за допомогою асинхронного демпфірувального пристрою [Електронний ресурс] / Ю. В. Куєвда, В. П. Куєвда, С. М. Балюта // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2017. – Вип. 46. – С. 50–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32479/1/Baluta3.pdf

Куєвда, Ю. В. Методика ідентифікації параметрів пружної моделі валопроводу турбоагрегату для моделювання крутильних коливань [Електронний ресурс] / Ю. В. Куєвда, С. М. Балюта // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2017. – Вип. 47. – С. 37–44. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32480/1/Baluta2.pdf

Система керування напругою з нечіткими регуляторами в системі електропостачання промислового підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова, Є. О. Корольов // Цукор України. – 2017. – № 1. – С. 25–31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32474/1/Baluta8.pdf