Самійленко Сергій Миколайович

ORCID ID: 0000-0002-2374-4294

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
29
3
30

Перелік опублікованих документів:

Ярошевський, І. Енергомоделювання – сучасний інструмент синтезу ефективних систем теплохолодопостачання / І. Ярошевський, С. Самійленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 282.

Аналіз енергетичної ефективності установок акумулювання холоду / С. Самійленко, Р. Грищенко, О. Пилипенко, Д. Степаніщєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспіран­тів і студентів, травень 2022 р.  – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 225.

Енергоефективні технології в харчовій промисловості : підручник / В. П. Пустовойтенко, О. О. Серьогін, В. Б. Кисельов, О. М. Сегай, О. О. Осьмак. - ОлдіПлюс, 2022. – 548 с.

Інтенсифікація охолодження соняшникової крупки на олієекстракційних заводах / М. О. Масліков, М. М. Масліков, В.О. Бойко, С.М. Самійленко. ‒ Харчова промисловість.  – Київ : НУХТ, 2022. ‒ № 31.

Підвищення ефективності охолодження соняшникової крупки / М. О. Масліков, М. М. Масліков, В. О. Бойко, С. М. Самійленко // Development of modern science, experience and trends : proceedings of the III International scientific and practical conference. - Boston, 2022. - P. 453-459. – Режим доступу : https://isg-konf.com/development-of-modern-science-experience-and-trends/

Самійленко, С. Загальновиробничі баланси теплотехнологічних систем та комплексів харчових виробництв / С. Самійленко, А. Шебета, І. Ярошевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 2.

Шебета, А. Загальновиробничі баланси теплотехнологічних систем та комплексів харчових виробництв / А. Шебета, І. Ярошевський, С. Самійленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 2. – С. 233.

Thermodynamic analysis of the thermal-technological complex of sugar production: criteria for energy efficiency of an enterprise [Electronic resourse] / S. Samiilenko, V. Bondar, V. Piddubnyi, O. Bilyk, V. Shutyuk, V. Fedoriv // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 3, №8 (111). – Рp. 6-13. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41664/1/TAOTTTCOSPCFEEOAE.pdf

Руденко, А. Ентропійні критерії ефективності теплообмінних апаратів харчових виробництв [Електронний ресурс] / А. Руденко, С. Самійленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 394. – Режим доступу :  http://conferencenuft.ho.ua/Books%20of%20abstracts/2021/ Part%202.pdf

Thermodynamic analysis of the thermal-technological complex of sugar production: the energy and entropy characteristics of an enterprise [Electronic resourse] / S. Vasilenko, S. Samiilenko, V. Bondar, O. Bilyk, V. Mokretskyy, W. Przybylski // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 3 (8-105). – Рp. 24-31. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41663/1/TAOTTTCOSPTEAECOAE.pdf

Thermodynamic analysis of sugar production heattechnological complex: analysis method [Electronic resourse] / S. Vasilenko, S. Samiilenko, V. Bondar, O. Bilyk // Technology audit and production reserves. – 2020. – T. 2, № 1(52). – Рp. 4-11. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41665/1/CTAOHTCOSPAM.pdf

Vasilenko, S. Термодинамічний аналіз теплотехнологічного комплексу цукрового виробництва: методика аналізу / S. Vasilenko, S. Samiilenko, O. Bilyk // Technology audit and production reserves. – 2020. – T. 2, № 1 (52). – Р. 4–11.

Анализ энергетической эффективности установок аккумулирования холода / Р. В. Грищенко, А. В. Форсюк, С. М. Василенко, А. Ю. Пилипенко, С. Н. Самойленко // Kazakhstan-refrigeration 2020 : рroceeding of the X anniversary Іnternational scientific and technical conference, 4–5 march. – Nur-Sultan, 2020.

Теплообмен при таянии льда в аппарате аккумулирования холода / Р. В. Грищенко А. В. Форсюк, С. М. Василенко, А. Ю. Пилипенко С. Н. Самойленко // Kazakhstan-refrigeration 2020 : рroceeding of the X anniversary Іnternational scientific and technical conference, 4–5 march. – Nur-Sultan, 2020. – P. 66–68.

Ентропійний аналіз сушильних установок / І. Ярошевський, В. Стрельченко, О. Самійленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІстолітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 299.

Василенко, С. М. Баланс виробництва та споживання енергії в умовах підвищення енерогоефективності виробництва / С. М. Василенко, С. М. Самійленко, А. М. Борисова // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : Міжнародна науково-технічна конференція, 27–28 березня 2018 р. – Київ : НУХТ.

Ентропійний метод аналізу енергетичної недосконалості сушильної установки: визначення абсолютних характеристик необоротності [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, С. М. Самійленко, С. А. Бут // Цукор України. – 2016. – № 10 (130). – С. 30–33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24715/1/16%2010%20SU%20N%2010%20Shutyuk.pdf

Ентропійний метод аналізу енергетичної недосконалості сушильної установки: визначення відносних характеристик необоротності процесів [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, С. М. Самійленко, С. А. Бут // Цукор України. – 2016. – № 11–12 (131–132). – С. 17–19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24720/1/16%2012%20SU%20N%2011%20Shutyuk.pdf