Прядко Микола Олексійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
2
1
62

Перелік опублікованих документів:

Modeling of Heat Transfer in downfljwing annular vapor-liquid flows / V. Petrenko, M. Pryadko, O. Ryabchuk, V. Boyko // Теплова енергетика: шляхи реновації та розвитку : збірник наукових праць за матеріалами XYIII Міжнародної науково-технічної конференції. – 2022. – С. 108-112.

Petrenko, V. Modeling heat transfer in down flowing annular weakly turbulent vapor-liquid flows during evaporation / V. Petrenko, M. Priadko, O. Riabchuk // Ukrainian food journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – P. 901–916.

Моделювання теплообміну у вільностікаючих слаботурбулентних плівках рідин під час пароутворення [Електронний ресурс] / В. П. Петренко, М. О. Прядко, О. М. Рябчук, А. Л. Цьось // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2020. – Т. 26, № 3. – С. 147 – 157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32177/1/HEAT_TRANSFER_MODELING_IN_A_FREELY_ FLOWING_EVAPORATING_WEAKLY_TURBULENT_LIQUID_FILM.pdf

Petrenko, V. Modeling of heat transfer deterioration regimes when concentrationg solutions in industrial film evaporators / V. Petrenko, Y. Zasyadko, M. Pryadko // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 2. – P. 329–342.

Петренко, В. П. Режими погіршеної тепловіддачі в плівкових випарних апаратах / В. П. Петренко, М. О. Прядко, О. М. Рябчук // Перспективи розвитку цукрової галузі України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 26–27 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 54–66.

Петренко, В. П. Особливості кризових режимів в плівкових випарних апаратах під час концентрування густих цукрових розчинів / В. П. Петренко, М. О. Прядко, А. П. Францішко // Енергоефективність в галузях економіки України : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 12–14 листопада. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 361–365.

Прядко, М. О. Проектування систем теплоенерговикористання цукрових заводів. Ч. 1 : навч. посібник / М. О. Прядко, В. П. Петренко, С. М. Василенко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – 166 с.

Zasiadko, P. Validation of 3-DDimentional Models of Natural Gas Combustion and Temperature Measurements / Pavlo Zasiadko, Mykola Pryadko // Food and Environment safety(FES). – 2018. – Vol. 17, Issue 1. – Р. 266–275.

Петренко, В. П. Вплив рециркуляції на технологічні характеристики плівкових випарних апаратів / В. П. Петренко, М. О. Прядко // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27–28 березня 2018 р. – Київ : НУХТ.

Тепловіддача при випаровувальному концентруванні розчинів у вертикальних низхідних кільцевих потоках [Електронний ресурс] / В. П. Петренко, М. О. Прядко, О. М. Рябчук, О. В. Глоба // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 154–166. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32623/1/HEAT%20TRANSFER%20AT%20EVAPORATIVE%20CONCENTRATIAL.pdf

Досвід впровадження в виробництво високоефективного тепло- та масообмінного обладнання. Від теорії до впровадження [Електронний ресурс] / В. А. Мельник, В. О. Бойко, М. О. Прядко, С. А. Наумчик та ін. // Цукор України. – 2017. – № 2 (134). – С. 12–17. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25149/1/%d0%91%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be_Stat.pdf

Інтенсифікація процесу підготовки утфелю останньої кристалізації до центрифугування шляхом електронагріву [Електронний ресурс] / Ю. М. Журбицький, В. О. Бойко, В. А. Мельник, М. О. Прядко, Л. М. Хомічак, М. Ф. Калініченко, С. П. Баскевич, Т. А. Суховій // Цукор України. – 2017. – № 3. – С. 37–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26025/1/The%20intensification%20of%20the%20 preparing%20the%20massecuite%20of%20low-raw%20%28C%29%20crystallisation%20by%20electric%20heating%20before%20centrifugation.pdf

Modeling of heat transfer in free down flowing laminar liquid films with development wavy structure at the regime of evaporation from the interface [Electronic resource] / V. Petrenko, M. Pryadko, Y. Zasyadko, M. Miroshnyk // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Volume 5, Issue 1. – P. 162 – 173. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26066

Zasyadko, P. Thermocouple errors in temperature measurements and validation of CFX and FLUENT models of natural gas combustion / P. Zasyadko, M. Pryadko // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Volume 5, Issue 4. – Pp. 765–780