Пилипенко Олексій Юрійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
48
4
26

Перелік опублікованих документів:

Аналіз енергетичної ефективності установок акумулювання холоду / С. Самійленко, Р. Грищенко, О. Пилипенко, Д. Степаніщєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспіран­тів і студентів, травень 2022 р.  – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 225.

Голуб, О. Можливості генерації електроенергії термоелектричними модулями встановленими на холодильну установку / О. Голуб, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 223.

Пилипенко, О. Ю. Вплив схемного рішення теплового насосу типу «вода-вода» на його енергетичні показники / О. Ю. Пилипенко, Д. М. Степаніщєв // Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології : матеріали науково-технічної конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти, 19-20 квітня 2022 р. – Одеса: ОНТУ, 2022. – С. 28-29.

Пилипенко, О. Ю. Порівняння установок пом'якшення води для систем холодопостачання / О. Пилипенко, І. Бабич, Р. В. Грищенко // Перспективи майбут­нього та реалії сього­дення в технологіях водопідготовки : мате­ріали IV-й Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р.  – Київ : НУХТ, 2022. – С. 119-121.

Бабич, І. Температурні режими при зборі та переробці винограду, як регулятори якості столових білих вин / І. Бабич, О. Пилипенко, О. Леменюк // Ягідництво в Україні. управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 28–29 квітня 2021 р. – Київ : НУБІП. – С. 10–11.

Голуб, О. В. Потенціал отримання електричної енергії за допомогою холодильної установки / О. Голуб, О. Пилипенко // Сучасні проблеми холодильної техніки та технології : матеріали XIII Всеукраїнської науково-технічної конференції, 23–25 вересня 2021 р. – Одеса : ОНТУ, 2021. – С. 49–52.

Голуб, О. Використання термоелектричних модулів для підвищення класу енергоефективності холодильних машин / О. Голуб, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 296.

Грищенко, Р. В. Статистичний аналіз теплообміну під час природної та змішаної конвекції у воді в області інверсії густини / Р. В. Грищенко, А. В. Форсюк, О. Ю. Пилипенко // Сучасні проблеми холодильної техніки та технології : матеріали XIII Всеукраїнської науково-технічної конференції, 23–25 вересня 2021 р. – Одеса : ОНТУ, 2021. – С. 47–49.

Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство / И. Бабич, Р. Блищ, А. Пилипенко   : Совершенствование технологии красных сортовых виноматериалов повышенного качества :  материалы VII Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2021 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2021. – С. 23–7240.

Калита, В. Порівняння систем теплопостачання приватного будинку з та без теплового насосу / В. Калита, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р.  – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 302.

Низькотемпературні термоелектричні сушарки періодичної дії / О. Потапський, С. Фесюн, О. Пилипенко, І. Бабич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р.  – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 289.

Патент 147228 Україна, МПК F26B 9/00, F26B 3/02(2006/01). Низькотемпературна термоелектрична сушарка / Пилипенко О. Ю., Потапський О. В., Фесюн С. В., Бабич І. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u202007425 ; заяв. 23.11.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16.

Патент 147229 Україна, МПК F26B 9/00, F26B 3/02(2006/01). Багатозональна термоелектрична сушарка / Пилипенко О. Ю., Потапський О. В., Фесюн С. В., Бабич І. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u202007428 ; заяв. 23.11.20 ; опубл. 21.04.21, Бюл. № 16.

Степаніщев, Д. Вплив регенеративного теплообмінника на витрату джерельної води для теплового насосу типу «вода-вода» / Д. Степаніщев, С. Фесюн, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 298.

Фесюн, С. Вплив схемного рішення теплового насосу типу «вода-вода» на його енергетичні показники / С. Фесюн, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 300.

Анализ энергетической эффективности установок аккумулирования холода / Р. В.Грищенко, А. В. Форсюк, С. М. Василенко,А. Ю. Пилипенко, С. Н. Самойленко // Kazakhstan-refrigeration 2020 : рroceeding of the X anniversary Іnternational scientific and technical conference, 4–5 march. – Nur-Sultan, 2020.

Бабич, И. Совершенствование технологии красных сортовых виноматериалов повышенного качества / И. Бабич, Р. Блищ, А. Пилипенко // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : материалы VII Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 237–240.

Баб’як, Д. Спосіб використання теплового насосу у низькотемпературних сушарках / Д. Баб’як, О. Пилипенко, А. Форсюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 314.

Галущак, І. Дійсний коефіцієнт подавання напівгерметичного компактного гвинтового компресора фірми Bitzer / І. Галущак, І. Мельник, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 315.

Голуб, О. Доцільність використання термоелектричних модулів в побутовій холодильній установці як джерела електричної енергії / О. Голуб, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 322.

Дослідження якості раціонів харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, І. Л. Корецька, О. М. Буглак, О. Ю. Пилипенко, О. А. Саламаха // Інтернаука. – 2020. – № 2 (82). – С. 52–60. DOI: 10.25313/2520-2057-2020-2-5599.

Жила, Є. Вплив конструкції випарника на гідравлічні втрати при випаровуванні холодоагенту / Є. Жила, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 323.

Теплообмен при таянии льда в аппарате аккумулирования холода / Р. В. Грищенко А. В. Форсюк, С. М. Василенко, А. Ю. Пилипенко С. Н. Самойленко // Kazakhstan-refrigeration 2020 : рroceeding of the X anniversary Іnternational scientific and technical conference, 4–5 march. – Nur-Sultan, 2020. –P. 66–68.

Advisability use of Arduino controllers in automation of refrigeration devices / O. Pylypenko, А. Forsiuk, A. Golub, Ya.Zasiadko, V. Voznyy, R. Gryshchenko // Холодильна техніка та технологія. – 2019. – Т. 55, Вип. 1. – P. 54–59.

Голуб, О. Доцільність використання контролерів Arduino у схемах автоматизації холодильних установок / О. В. Голуб, Р. В. Грищеко, А. В. Форсюк, О. Ю. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 289.

Змішана конвекція у вертикальних каналах дослідної секції, акумулятора теплової енергії / Р. В. Грищенко, А. В. Форсюк, С. М. Василенко, О. Ю. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішеннюпроблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 304.

Патент 137557 UA, МПК F26B 3/02(2006/01), F26B 17/00. Низькотемпературна конвективна теплонасосна сушарка / Пилипенко О. Ю. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201904076 ; заяв. 17.04.19 ; опубл. 25.10.19, Бюл. № 20, 2019.

Патент 137558 UA, МПК F26B 3/02(2006/01), F26B 17/00, F26B 9/00. Низькотемпературна теплонасосна конвективно-кондуктивна сушарка / Пилипенко О. Ю. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201904078 ; заяв. 17.04.19 ; опубл. 25.10.19, Бюл. № 20, 2019.

Коваленко, I. О. Сучасні технічні рішення щодо виробництва затяжного печива з використанням вітчизняного обладнання [Електронний ресурс] / І. О. Коваленко, О. Ю. Пилипенко, С. Д. Дудко, В. І. Оболкіна // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2018. – № 5 (58). – С. 34–36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30503/1/lengthen%20cookies.pdf

Коваленко, I. О. Сучасні технічні рішення щодо виробництва затяжного печива з використанням вітчизняного обладнання [Електронний ресурс] / І. О. Коваленко, О. Ю. Пилипенко, С. Д. Дудко, В. І. Оболкіна // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2018. – № 6 (59). – С. 30–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30504/1/lengthen%20cookies.pdf

Тривімірне моделювання нестаціонарного теплообміну під час охолодження води / Р. В. Грищенко, Я. І. Засядько, О. Ю. Пилипенко, А. В. Форсюк // Холодильна техніка і технологія. – 2017. – Т. 53, №. 6. – С. 59–63.

3-D modeling of water flow and cooling down within the temperature range close to inversion point [Electronic resource] / R. Gryshchenko, Ya. Zasiadko, A. Forsiuk, O. Pylypenko // Food and Environment Safety. - 2016. – Vol. XV, Is. 4. – P. 323–328. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24962/1/FENS%20FIA%204-2016%20%2853-58%29.pdf

A study of water ice formation and melting processes on vertical cooled pipes [Electronic resource] / Ya. Zasiadko, O. Pylypenko, R. Gryshchenko, A. Forsiuk // Refrigeration Engineering and Technology. - 2016. – Vol. 52, Is. 3. – P. 9–14. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24963/1/52_3_1_2.pdf