Петренко Валентин Петрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
3
1
71
4
39

Перелік опублікованих документів:

Modeling of Heat Transfer in downfljwing annular vapor-liquid flows / V. Petrenko, M. Pryadko, O. Ryabchuk, V. Boyko // Теплова енергетика: шляхи реновації та розвитку : збірник наукових праць за матеріалами XYIII Міжнародної науково-технічної конференції. – 2022. – С. 108-112.

Визначення впливу відбору соку у дифузійних апаратах на прибут­ко­вість буряко­цук­рового виробництва / М. О. Масліков, М. М. Масліков, В. П. Петренко, В. О. Бойко // Харчова промисловість. – Київ, 2022. - № 1. – С. 102-107.

Данкевич,  О. Аналіз ефектив­нос­ті поперечного оребрення поверхні теплообміну / О. Данкевич,  В. Петренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 2. – С. 222.

Швидкість температурних релаксацій на випарних установках у перехідних режимах / В. П. Петренко, М. О. Масліков, В. О. Бойко, М. М. Мирошник // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. - Том 28,  № 1. – С. 105-116.

Про доцільність рециркуляції сиропів в плівкових випарних апаратах [Еленктронний ресурс] / В. П. Петренко, М. О. Масліков, В. О. Бойко, Н. В. Іващенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – № 6. – С. 53–67. – Режим доступу : http://sw.nuft.edu.ua/Archiv/2021/swnuft_27_6.pdf.pdf#page=108

Petrenko, V. Modeling heat transfer in down flowing annular weakly turbulent vapor-liquid flows during evaporation / V. Petrenko, M. Priadko, O. Riabchuk // Ukrainian food journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – P. 901–916.

Моделювання теплообміну у вільностікаючих слаботурбулентних плівках рідин під час пароутворення [Електронний ресурс] / В. П.Петренко, М. О. Прядко, О. М. Рябчук, А. Л.Цьось // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2020. – Т. 26, № 3. – С. 147–157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32177/1/HEAT_TRANSFER_MODELING_IN_A_FREELY_FLOWING_EVAPORATING_ WEAKLY_TURBULENT_LIQUID_FILM.pdf

Теплообмін у кільцевих низхідних cлаботурбулентних парорідинних потоках під час пароутворення [Електронний ресурс] / В. П. Петренко, О. М. Рябчук, М. О. Масліков, А. П. Францiшко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 6. – C. 106–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32418/3/Tom_26%236.pdf#page=106

Цьось, А. Кризові режими теплообміну в стікаючих насичених плівках цукрових розчинів піддією пульсацій, викликаних поверхневими хвилями / А. Цьось, А. Мартиросян, В. Петренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 324.

Petrenko, V. Modeling of heat transfer deterioration regimes when concentrationg solutions in industrial film evaporators / V. Petrenko, Y. Zasyadko, M. Pryadko // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 2. – P. 329–342.

Петренко, В. П. Особливості кризових режимів в плівкових випарних апаратах під час концентрування густих цукрових розчинів / В. П. Петренко, М. О. Прядко, А. П. Францішко // Енергоефективність в галузях економіки України : збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 12–14 листопада. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 361–365.

Петренко, В. П. Режими погіршеної тепловіддачі в плівкових випарних апаратах / В. П. Петренко, М. О. Прядко, О. М. Рябчук // Перспективи розвитку цукрової галузі України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 26–27 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 54–66.

Прядко, М. О. Проектування систем теплоенерговикористання цукрових заводів. Ч. 1 : навч. посібник / М. О. Прядко, В. П. Петренко, С. М. Василенко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – 166 с.

Петренко, В. П. Вплив рециркуляції на технологічні характеристики плівкових випарних апаратів / В. П. Петренко, М. О. Прядко // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : Міжнародна науково-технічна конференція, 27–28 березня 2018 р. – Київ : НУХТ.

Тепловіддача при випаровувальному концентруванні розчинів у вертикальних низхідних кільцевих потоках [Електронний ресурс] / В. П. Петренко, М. О. Прядко,О. М. Рябчук, О. В. Глоба // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 154–166. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32623/1/ HEAT%20TRANSFER%20AT%20EVAPORATIVE%20CONCENTRATIAL.pdf

Klymenko, O. Dynamics of changes in temperature of batch sterilizers with backpressure [Electronic resource] / O. Klymenko, V. Petrenko, V. Tregub. // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2017. – Volume 9, Issue 2. – С. 43–47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26256/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f7.pdf

Heat Transfer in Down flowing Turbulent Evaporating Liquid Films with Developed Wavy Structure and co-Current Steam Flow [Electronic resource] / V. Petrenko, Y. Zasyadko // Food and Environment Safety. – 2016. – Volume 15, Issue 3. – P. 284–298. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26068/1/2.pdf

Heat Transfer Modeling Downflowing Laminar Films with the Developed Wavy Structure with co-Current Steam Flow [Electronic resource] / V. Petrenko, Y. Zasyadko // Food and Environment Safety. – 2016. – Volume 15, Issue 3. – P. 203–215. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26067/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82-P%d1%83%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8.1-1Correct1.pdf

Modeling of heat transfer in free down flowing laminar liquid films with development wavy structure at the regime of evaporation from the interface [Electronic resource] / V. Petrenko, M. Pryadko, Y. Zasyadko, M. Miroshnyk // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Volume 5, Issue 1. – P. 162 – 173. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26066