Масліков Максим Михайлович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
83
6
43

Перелік опублікованих документів:

Брамірський, А. В. відкачки дифузійного соку на енергоефективність і прибутковість виробництва цукру / А. В. Брамірський, М. О. Масліков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 2. – С. 224.

Визначення впливу відбору соку у дифузійних апаратах на прибут­ко­вість буряко­цук­рового виробництва / М. О. Масліков, М. М. Масліков, В. П. Петренко, В. О. Бойко // Харчова промисловість. – Київ, 2022. - № 1. – С. 102-107.

Інтенсифікація охолодження соняшникової крупки на олієекстракційних заводах / М. О. Масліков, М. М. Масліков, В.О. Бойко, С.М. Самійленко. ‒ Харчова промисловість.  – Київ : НУХТ, 2022. ‒ № 31.

Остапенко, Д. Технологія Сryo-ZAT для вироблення морозива / Д. Остапенко, М. Масліков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 2. – С. 234.

Підвищення ефективності охолодження соняшникової крупки / М. О. Масліков, М. М. Масліков, В. О. Бойко, С. М. Самійленко // Development of modern science, experience and trends : proceedings of the III International scientific and practical conference. - Boston, 2022. - P. 453-459. – Режим доступу : https://isg-konf.com/development-of-modern-science-experience-and-trends/

Швидкість температурних релаксацій на випарних установках у перехідних режимах / В. П. Петренко, М. О. Масліков, В. О. Бойко, М. М. Мирошник // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. - Том 28,  № 1. – С. 105-116.

Дослідження кріоскопічної температури плодовоягідного купажного напівфабрикату / В. В. Польовик, Г. О. Березова, М. М. Масліков, І. Л. Корецька // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 30 квітня 2021 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 100.

Thermophysical characteristics of frozen semifinished products for restaurant technology [Electronic resource] / I. Koretska, V. Polyovyk, M. Maslikov, O. Kuzmin // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 2. – P. 231–240. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36784/1/21-50.pdf

Scientific explanation of the composition and technological modes of manufacture of dairy ice cream with vegetable puree [Electronic resource] / V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak, A. Mykhalevych. M. Maslikov // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 27, Issue1. – P. 83–91. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30475/1/ Ukrainian%20Journal%20of%20Food%20Science%207%281%29.pdf

Зерніна, Н. Кріоскопія молочно-овочевих сумішей для морозива / Н. Зерніна, М. М. Масліков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 291.

Вивчення кріопротекторних властивостей білково-полісахаридних сумішей у складі посічених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. І. Скочко, В. О. Друговейко, І. І. Шевченко, М. М. Масліков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 25, № 5. – С. 202–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32644/1/STUDY%20OF%20CRYOPROTECTORAL%20PROPERTIES.pdf

Сінат-Радченко, Д. Є. Наближена оцінка термінів зберігання заморожених харчових продуктів [Електронний ресурс] / Д. Є. Сінат-Радченко, М. М. Масліков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 139–145. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32637/1/THE%20 APPROXIMATE%20ESTIMATION%20OF%20THE%20EXPIRATION.pdf

Кріоскопічна температура вершкових кремів пониженої жирності [Електронний ресурс] / Ю. П. Звягінцева-Семенець, Р. І. Колодзинський, М. М. Масліков та ін. // Інтернаука. – 2017. – № 18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26796/1/ Skovktvcpzh.pdf

Патент на винахід № 111508 України, МПК A23G 9/04 (2006.01). Склад морозива молочно-пшеничного з сорбітом / Мартич В. В., Поліщук Г. Є., Масліков М. М. – а201405644 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24446/1/paatent111508.pdf