Іващенко Наталія Вікторівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
22

Перелік опублікованих документів:

Муравйова, Ю. Аспекти сушіння продуктів рослинного походження / Ю. Муравйова, Н. Іващенко //  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспіран­тів і студентів, травень 2022 р.  – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 230.

Про доцільність рециркуляції сиропів в плівкових випарних апаратах / В. П. Петренко, М. О. Масліков, В. О. Бойко, Н. В. Іващенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – № 6. – С. 53–67.

Аналіз результатів експериментального дослідження процесу конденсації пари на поверхні циліндричного струменя рідини (Ч. 2) / В. І. Бондар, С. М. Василенко, К. М.Солодка, Н. В. Іващенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 118–127. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32740/1/ANALYSIS%20OF%20THE%20RESULTS%20OF%20AN%20EXPERIMENTAL%20STUDY% 20OF%20THE%20PROCESS%20OF%20VAPOR%20CONDENSATION%20ON%20THE%20SURFACE%20OF%20THE%20CYLINDRICAL%20FREE-DRAINING% 20LIQUID%20JET%20%28PART%202%29.pdf

Сінат-Радченко, Д. Є. Врахування теплофізичних властивостей і тепловіддачі води в комп’ютерних програмах / Д. Є. Сінат-Радченко, Н. В. Іващенко, С. М. Василенко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 301.

Сінат-Радченко, Д. Є. Тепловіддача за вимушеного руху води в трубах, каналах і вздовж плоскої стінки / Д. Є. Сінат-Радченко, Н. В. Іващенко, С. М. Василенко // Харчова промисловість. – 2019. – № 26. – С. 133–139.

Сінат-Радченко, Д. Є. Швидке визначення теплофізичних властивостей води / Д. Є. Сінат-Радченко, Н. В. Іващенко, С. М. Василенко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 211.