Грищенко Роман Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
12

Перелік опублікованих документів:

Determination of optimal technological parameters for obtaining stevia extract in the technology of sour dairy desserts / T. Belemets, U. Kuzmyk, R. Gryshchenko, T. Osmak // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2022. – № 4 (11 (118)). – Рp. 60–67. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.263530

Determination of technological parameters of obtaining stevia extract / T. Belemets, U. Kuzmyk, R. Gryshchenko, T. Osmak // Eureka: Life Sciences. – 2022. - № 3. – Р. 15-20.

Аналіз енергетичної ефективності установок акумулювання холоду / С. Самійленко, Р. Грищенко, О. Пилипенко, Д. Степаніщєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспіран­тів і студентів, травень 2022 р.  – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 225.

Енергомоделювання, як складова під час ефективного проектування / Р. В. Грищенко, М. О. Кривошеєв, А. В. Форсюк, В. С. Калита // Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології : матеріали науково-технічної конференції молодих вчених  та здобувачів вищої освіти, 19 - 20 квітня 2022 р.

Пилипенко, О. Ю. Порівняння установок пом'якшення води для систем холодопостачання / О. Пилипенко, І. Бабич, Р. В. Грищенко // Перспективи майбут­нього та реалії сього­дення в технологіях водопідготовки : мате­ріали IV-й Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р.  – Київ : НУХТ, 2022. – С. 119-121.

Самійленко, С. Аналіз енергетичної ефективності установок акумулювання холоду / С. Самійленко, Р. Грищенко, О. Пилипенко, Д. Степаніщєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-а Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, травень 2022 р.  – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 225.

Грищенко, Р. В. Динаміка танення льоду в елементах акумуляторів енергії, систем охолодження та кондиціонування повітря [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Р. В. Грищенко ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2021. – 26 с. – Режим дуступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32515/1/Gryschenko.pdf

Грищенко, Р. В. Статистичний аналіз теплообміну під час природної та змішаної конвекції у воді в області інверсії густини / Р. В. Грищенко, А. В. Форсюк, О. Ю. Пилипенко // Сучасні проблеми холодильної техніки та технології : матеріали XIII Всеукраїнської науково-технічної конференції, 23–25 вересня 2021 р. – Одеса : ОНТУ, 2021. – С. 47–49.

Альошин, О. Моделювання теплоперенесення в теплообмінних каналах під час перехідного режиму течії рідини з використанням аналізу розмірностей / О. Альошин, В. Бондар, Р. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 329.

Анализ энергетической эффективности установок аккумулирования холода / Р. В.Грищенко, А. В. Форсюк, С. М. Василенко, А. Ю. Пилипенко, С. Н. Самойленко // Kazakhstan-refrigeration 2020 : рroceeding of the X anniversary Іnternational scientific and technical conference, 4–5 march 2020. – Nur-Sultan, 2020.

Грищенко, Р. В. Верифікація Аnsyscfx-коду для моделювання теплообміну під час танення льоду в замкненій порожнині / Р. В. Грищенко, А. В. Форсюк // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, 27–28 листопада. – Одеса : ОНАХТ, 2020.

Грищенко, Р. В. Застосування принципу Ле Шательє-Брауна під час моделювання теплообміну в установках акумулювання холоду / Р. В. Грищенко, С. М. Василенко // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, 27–28 листопада. – Одеса : ОНАХТ, 2020.

Потапський, О. Верифікація та валідація в технологіях CFD-моделювання теплообміну в складних течіях / О. Потапський, С. Василенко, Р. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 327.

Способи регулювання холодопродуктивності станцій з поршневими компресорами [Електронний ресурс] / О. М. Рябчук, М. М. Мирошник, В. О. Бойко, Р. В. Грищенко, В. А. Павліченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 113–129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32211/1/THE_METHODS_OF_COOLING_CAPACITY_REGULATION_OF_

STATIONS_WITH_RECIPROCATING_COMPRESSORS.pdf

Теплообмен при таянии льда в аппарате аккумулирования холода / Р. В. Грищенко А. В. Форсюк, С. М. Василенко, А. Ю. Пилипенко, С. Н. Самойленко // Kazakhstan-refrigeration 2020 : рroceeding of the X anniversary Іnternational scientific and technical conference, 4–5 march. – Nur-Sultan, 2020. – P. 66–68.

Фесюн, С. Моделювання Prt як складової CFD-аналізу теплообміну під час змішаноконвективної течії рідини / С. Фесюн, Р. Грищенко, С. Василенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 334.

Advisability use of Arduino controllers in automation of refrigeration devices / O. Pylypenko, А. Forsiuk, A. Golub, Ya. Zasiadko, V. Voznyy, R. Gryshchenko // Холодильна техніка та технологія. – 2019. – Т. 55, Вип. 1. – P. 54–59.

Голуб, О. Доцільність використання контролерів Arduino у схемах автоматизації холодильних установок / О. В. Голуб, Р. В. Грищеко, А. В. Форсюк, О. Ю. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 289.

Грищенко, Р. В. Змішана конвекція у вертикальних каналах дослідної секції, акумулятора теплової енергії / Р. В. Грищенко, А. В.Форсюк, С. М. Василенко, О. Ю. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 304.

3-D modeling of water flow and cooling down within the temperature range close to inversion point [Electronic resource] / R. Gryshchenko, Ya. Zasiadko, A. Forsiuk, O. Pylypenko // Food and Environment Safety. - 2016. – Vol. XV, Is. 4. – P. 323–328. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24962/1/FENS%20FIA%204-2016%20%2853-58%29.pdf

A study of water ice formation and melting processes on vertical cooled pipes [Electronic resource] / Ya. Zasiadko, O. Pylypenko, R. Gryshchenko, A. Forsiuk // Refrigeration Engineering and Technology. - 2016. – Vol. 52, Is. 3. – P. 9–14. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24963/1/52_3_1_2.pdf