Форсюк Андрій Васильович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
2
1
47
3
54

Перелік опублікованих документів:

Buliy, Y. Resource- and energy-saving methods of joint processing of by-products and intermediates in alcohol production / Y. Buliy, A. Kuts, A. Forsiuk // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Volume 11, Issue 3. – Pp. 373–389.

Булій, Ю. В. Оптимізація процесу перегонки спиртової бражки / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. - Київ : НУХТ, 2022. -  С. 137-138.

Грищенко, Р. В. Статистичний аналіз теплообміну під час природної та змішаної конвекції у воді в області інверсії густини / Р. В. Грищенко, О. Ю. Пилипенко, А. В. Форсюк // Modern problems of refrigeration equipment and technology : матеріали XIII Всеукраїнської науково-технічної конференції, 23-25 вересня. – Одеса : ОНТУ, 2021.

Енергозберігаюча технологія переробки побічних продуктів у спиртовому виробництві / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк, Д. Ю. Булій // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them : The ХХ International scientific and practical conference, Poland, may 24 – 27. – Warsaw, 2022. - Р. 771-775.

Енергозберігаюча технологія ректифікованого етилового спирту підвищеної якості / Ю. Булій, А. Куц, А. Форсюк, І. Юрик // Тренди LEAN – виробництва та пакування харчових продуктів : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня. – Київ : Inprodmash & Upakovka, 2021.

Енергомоделювання, як складова під час ефективного проектування / Р. В. Грищенко, М. О. Кривошеєв, А. В. Форсюк, В. С. Калита // Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології : матеріали науково-технічної конференції молодих вчених  та здобувачів вищої освіти, 19 - 20 квітня 2022 р.

Оптимізація процесу перегонки спиртової бражки /Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк, О. М. Ободович // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. – Т. 28, № 6.

Підвищення ефективності масообміну між парою і рідиною в брагоректифікаційних установках / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк, С. М. Чумаченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10 листопада. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 116-118.

Energy-saving rectification technology with controlled mass exchange cycles between liquid and vapor [Electronic resourse] / Y. Buliy, A. Kuts, S. Chumachenko, A. Forsyuk // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 33–42. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36939/1/6.pdf

Improving the efficiency of mass-exchange between liquid and steam in rectification columns of cyclic action [Electronic resourse] / Y. Buliy, A. Kuts, I. Yuryk, A. Forsiuk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 346–360. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36936/1/3.pdf

Булій, Ю. В. Підвищення ефективності масообміну між парою і рідиною в брагоректифікаційних установках [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. В. Форсюк, С. М. Чумаченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 116–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36943/1/4.pdf

Грищенко, Р. В. Статистичний аналіз теплообміну під час природної та змішаної конвекції у воді в області інверсії густини / Р. В. Грищенко, А. В. Форсюк, О. Ю. Пилипенко // Сучасні проблеми холодильної техніки та технології : матеріали XIII Всеукраїнської науково-технічної конференції, 23–25 вересня 2021 р. – Одеса : ОНТУ, 2021. – С. 47–49.

Енергозберігаюча технологія ректифікованого етилового спирту підвищеної якості [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк, І. І. Юрик // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали Х Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ / Міністерство аграрної потітики та продовольства України ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Інститут продовольчих ресурсів Hаціональної академії аграрних наук України ; ТОВ «AKKO Iнтepнeшнл». – Київ, НУХТ, 2021. – С. 103–105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36946/1/7.pdf

Підвищення ефективності масообміну між парою і рідиною в брагоректифікаційних установках / Ю. В. Булий, А. М. Куц, А. В. Форсюк, С. М. Чумаченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 116–118.

Анализ энергетической эффективности установок аккумулирования холода / Р. В. Грищенко, А. В. Форсюк, С. М. Василенко, А. Ю. Пилипенко, С. Н. Самойленко // Kazakhstan-refrigeration 2020 : рroceeding of the X anniversary Іnternational scientific and technical conference, 4–5 march. – Nur-Sultan, 2020.

Баб’як, Д. Спосіб використання теплового насосу у низькотемпературних сушарках / Д. Баб’як, О. Пилипенко, А. Форсюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 314.

Булий, Ю. В. Переработка спиртосодержащих отходов в режиме циклической ректификации [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, А. М. Куц, А. В. Форсюк // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : сборник материалов VII Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 332–336. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36937/1/4.pdf

Булій, Ю. Енергозберігаюча технологія спирту етилового технічного (СЕТ) із вуглеводмістної сировини [Електронний ресурс] / Ю. Булій, А. Форсюк, С. Чумаченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 91–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36942/1/3.pdf

Булій, Ю. Підвищення ступеню очищення ректифікованого етилового спирту від летких домішок [Електронний ресурс] / Ю. Булій, А. Куц, А. Форсюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : збірник тез IX Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудняня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 70–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36940/1/1.pdf

Грищенко, Р. В. Верифікація Аnsyscfx-коду для моделювання теплообміну під час танення льоду в замкненій порожнині / Р. В. Грищенко, А. В. Форсюк // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, 27–28 листопада. – Одеса : ОНАХТ, 2020.

Теплообмен при таянии льда в аппарате аккумулирования холода / Р. В. Грищенко А. В. Форсюк, С. М. Василенко, А. Ю. Пилипенко С. Н. Самойленко // Kazakhstan-refrigeration 2020 : рroceeding of the X anniversary Іnternational scientific and technical conference, 4–5 march. – Nur-Sultan, 2020. – P. 66–68.

Advisability use of Arduino controllers in automation of refrigeration devices / O. Pylypenko, А. Forsiuk, A. Golub, Ya. Zasiadko, V. Voznyy, R. Gryshchenko // Холодильна техніка та технолоія. – 2019. – Т. 55, Вип. 1. – P. 54–59.

Доцільність використання контролерів Arduino у схемах автоматизації холодильних установок / О. В. Голуб, Р. В. Грищеко, А. В. Форсюк, О. Ю. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 289.

Змішана конвекція у вертикальних каналах дослідної секції, акумулятора теплової енергії / Р. В. Грищенко, А. В. Форсюк, С. М. Василенко, О. Ю. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 304.

Тимофєєв, К. Ефективність використання різних схем холодильних установок, що працюють на R744 на території України / К. Тимофєєв, А. В. Форсюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 294.

Чумаченко, С. М. Сучасні підходи до моделювання екологічного стану соціоекологоекономічних систем та підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій / С. М. Чумаченко, О. П. Андріюк, А. В. Форсюк // Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НАУ, 2019. – С. 174–179.

Навчально-дослідна, дворежимна установка за технологією «Ice Storage» / К. Тимофєєв, С. Задорожний, С. Потапов, А. Форсюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 242.

Приступа, О. Розроблення дослідної установки «Повітряна завіса» / С. А. Задорожний, С. Г. Потапов, А. В. Форсюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 237.

Теплохолодотехніка / С. М. Василенко, В. І. Павелко, А. В. Форсюк, М. М. Масліков, Н. В. Іващенко, С. В. Барановська. – Ліра-К, 2018. – 258 с.

Тривимірне моделювання нестаціонарного теплообміну під час охолодження води / Р. В. Грищенко, Я. І. Засядько, О. Ю. Пилипенко, А. В. Форсюк // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – Т. 53, Вип. 6. – С. 59–63.

Метод визначення тепловтрат у вертикальних циліндричних ємностях на основі сумарного термічного опору тепловіддачі / С. Задорожний, С. Потапов, А. В. Форсюк // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – Т. 53, Вип. 6. – С. 45–50.

Форсюк, А. В. Метод визначення тепловтрат у вертикальних циліндричних ємностях на основі сумарного термічного опору тепловіддачі / А. В. Форсюк, С. Задорожний, С. Потапов // Холодильна техніка і технологія. – 2017. – Т. 53, №. 6. – С. 45–48.

3-Dmodeling of water flow andcooling down within the temperature range close to inversion point [Electronic resource] / R. Gryshchenko, Ya. Zasiadko, A. Forsiuk, O. Pylypenko // Food and Environment Safety. – 2016. – Vol. XV, Issue 4. – P. 323–328. –Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24962/1/FENS%20FIA%204-2016%20%2853-58%29.pdf

Astudy of water ice formation and melting processes on vertical cooled pipes [Electronic resource] / Ya. Zasiadko, O. Pylypenko, R. Gryshchenko, A. Forsiuk // Refrigeration engineering and technology. – 2016. – Vol. 52, Issue 3. – P. 9–14. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24963/1/52_3_1_2.pdf