Філоненко Віталій Миколайович

ORCID ID: 0009-0000-9591-7441

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
31

Перелік опублікованих документів:

Приходько, Т. Економічна ефективність використання «вихлопної» електричної енергії  ТЕЦ промислових підприємств / Т. Приходько, В. Філоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 274.

Баранівська, С. В. Ефективність експлу­ата­ційних режимів тепло­елект­роцентралей промислових підприємств / С. В. Баранівська, В. М. Філоненко // Вентиляція, освіт­лення та газопос­та­чання. – 2022. – Вип. 41. – С. 50-54.

Теплицький,  А. Рециркуляція в насосних  установках: аспект проектування системи регулювання подачі насосів / А. Теплицький,  В. Філоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 2. – С. 227.

Теплицький,  А. Фінансова оцінка вартості електричної енергії  протитискових турбоагрегатів / А. Теплицький,  В. Філоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 2. – С. 226.

Філоненко, В. М. Діаметр паропроводу: теплоенергетичний аспект / В. М. Філоненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. - Том 28,  № 2. – С. 102-117.

Філоненко, В. М. Рециркуляційна система регулювання подачі відцентрового  насоса: науково-технічні аспекти реалізації / В. М. Філоненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. - Том 28,  № 1. – С. 117-133.

Філоненко, В. М. Техніко-економічні аспекти номінальної теплової та електричної потужності турбоагрегатів на базі парових турбін з протитиском / В. М. Філоненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. - Том 28,  № 3. – С. 102-117.

Наливайко, М. Генерація електричної енергії в турбоагрегатах на базі парових турбін з протитиском в умовах відхилення експлуатаційних параметрів від номінальних / М. Наливайко, В. Філоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті :  матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – С. 296.

Наливайко, М. До проблеми визначення проектних діаметрів паропроводів, транспортуючих насичену і перегріту водяну пару / М. Наливайко, В. Філоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті :  матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – С. 296.

Філоненко, В. М. Формування типорозміру турбоагрегату для ТЕЦ цукрового заводу / В. М. Філоненко // Перспективи розвитку цукрової галузі України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 26–27 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 42–46.

Филоненко, В. Н. Эксплуатация подогревателей сахарного завода в аспекте энергетического менеджмента / В. Н. Филоненко, Д. Н. Цыганков, А. А. Швецов // Сахар. – 2018. – № 3. – С. 28–38.

Филоненко, В. Н. Проблемы енергосбережения сахарного завода в аспекте енергетического менеджмента / В. Н. Филоненко, Д. Н. Цыганков, А. А. Швецов // Сахар. – 2018. – № 7. – С. 43–53.

Філоненко, В. М. Формування системиенергопостачання цукрового заводу у сучасних умовах ціноутворення енергоресурсів / В. М. Філоненко, С. М. Почко // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27–28 березня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 61–69.

Филоненко, В. Н. Вторичные энергоресурсы сахарного завода: потенциал и возможности их использования [Электронный ресурс] / В. Н. Филоненко, Д. Н. Цыганков, А. А. Швецов // Сахар. – 2017. – № 4. – С. 37–43. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26064/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0 %d1%82%d1%82%d1%8c%d1%8f%20%d0%92%d0%ad%d0%a0.pdf

Филоненко, В. Н. Рациональная последовательность энергосберегающих технических решений для сахарного завода [Электронный ресурс] / В. Н. Филоненко, Д. Н. Цыганков, А. А. Швецов // Сахар. – 2016. – № 9. – С. 24–31. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26063/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%9f%d0%be% d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0 %b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.pdf