Бондар Володимир Іванович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
1
31

Перелік опублікованих документів:

Thermodynamic analysis of the thermal manufacturing complex of sugar production: criteria for energy efficiency of an enterprise [Electronic resource] / S. Samiilenko, V. Bondar, V. Piddubnyi, V. Shutyuk, O. Bilyk, V. Fedoriv // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 3. – P. 6–13. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.235081

Бондар, В. Режими течії в циліндричних вільно-стікаючих струменях рідини за протитечійного потоку пари / В. Бондар, К. Солодка // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract 87 International scientific conference of young scientist and students, 15–16 April 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – Part 2. – C. 299.

Complex thermodynamic analysis of the heat-technological complex of sugar production: analysis method / S. Vasilenko, S. Samiilenko, V. Bondar, O. Bilyk // Technology audit and production reserves. – 2020. – T. 2, N 1 (52). – С. 4–11.

Thermodynamic analysis of the thermal-technological complex of sugar production: the energy and entropy characteristics of an enterprise / S. Vasilenko, S. Samiilenko, V. Bondar, O.Bilyk, V. Mokretskyy, W. Przybylski // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 3 (8–105). – P. 24–31.

Альошин, О. Моделювання теплоперенесення втеплообмінних каналах під час перехідного режиму течії рідини з використанням аналізу розмірностей / О. Альошин, В. Бондар, Р. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 329.

Аналіз результатів експериментального дослідження процесу конденсації пари на поверхні циліндричного струменя рідини (Частина. 2) [Електронний ресурс] / В. І. Бондар, С. М. Василенко, К. М. Солодка, Н. В. Іващенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 118–127. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32740/1/ANALYSIS%20OF%20THE%20RESULTS%20OF%20AN%20EXPERIMENTAL%20STUDY% 20OF%20THE%20PROCESS%20OF%20VAPOR%20CONDENSATION%20ON%20THE%20SURFACE%20OF%20THE%20CYLINDRICAL%20FREE-DRAINING%20LIQUID%20JET%20%28PART%202%29.pdf

Бурченко, Л. М. Пророщене зерно – неоціненний скарб / Л. М. Бурченко, О.А. Білик, В. І. Бондар // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 53–56.

Василенко,С. М. Моделювання теплообміну в перехідному режимі течії на основі принципу рухомої термодинамічної рівноваги / С. М. Василенко, В. І. Бондар, К. М. Солодка // Теплофізика та теплоенергетика. – 2019. – Т. 41, № 5. – С. 29.

Ефективність використання полікомпонентної суміші «СОЛОДОК СУПЕР» у технології пшеничного хліба / Л. М.Бурченко, О. А. Білик, В. І. Бондар, О. В. Видра // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 142–144.

Мартиросян, А. Теплоперенесення в каналах під час перехідного режиму течії методом чергованості (затухання) турбулентності / А. Мартиросян, С. М. Василенко, В. І.Бондар // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2.

Investigation of the efficiencyof using hop leavens in the technology of wheat bread / V. Rak, V. Yurchak, O. Bilyk, V. Bondar // EUREKA: Life Sciences. – 2018. – № 1. – Р. 61–68.

Research into effectiveness of using the integrated bread baking improver «Mineral Freshness +» to slow down the staling of bakery products [Electronic resource] / O. Bilyk,  Y. Bondarenko, M. Desyk, A. Sokolenko, V. Kovbasa, V. Bondar // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4 (11–94). – P. 69–78. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140333

Research into techniques for making wheat bread on hop leaven [Electronic resource] / V. Rak, V. Yurchak, O. Bilyk, V. Bondar // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1 (11–91). – P. 4–9. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.121677

Бондар, В. І. Аналіз результатів експериментального дослідження процесу конденсації пари з парогазової суміші на поверхні циліндричного вільностікаючого струменя рідини [Електронний ресурс] / В. І. Бондар, К. М. Солодка, С. М. Василенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1 – С. 175–180. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32527/1/ANALYSIS%20OF%20 THE%20RESULTS%20OF%20AN%20EXPERIMENTAL.pdf

Технологічний ефект використання фосфатидних концентратів у виробництві хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Л. М. Бурченко, О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко, В. І. Бондар, В. О. Іскрицька // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2018. – № 24. – С. 40–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28906/1/Sboatevfkvhv.pdf

Research into techniques for making wheat bread on hopleaven / Valentina Rak, Vira Yurchak, Olena Bilyk, Vladymyr Bondar // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – № 5/11 (89). – Р. 4–9.

Режими течения в цилиндрических турбулентных струях жидкости [Электронный ресурс] / С. М. Василенко, В. В. Шутюк,В. И. Бондарь, С. А. Бут // Цукор України. – 2016. – № 11–12. – С. 56–59. – Режим доступа                                    : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24743/1/16%2012%20SU%20N%2012%20Vasylenko%281%29.pdf