Бойко Володимир Олександрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
19
1
12

Перелік опублікованих документів:

Modeling of Heat Transfer in downfljwing annular vapor-liquid flows / V. Petrenko, M. Pryadko, O. Ryabchuk, V. Boyko // Теплова енергетика: шляхи реновації та розвитку : збірник наукових праць за матеріалами XYIII Міжнародної науково-технічної конференції. – 2022. – С. 108-112.

Бойко, В. О. Стан розвитку сонячної енергетики в Україні / Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики / В. О. Бойко, С. В.Бойко // Матеріали 11-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 09-10 вересня 2022 р. -  Одеса : ОНЕУ, 2022. – С. 312-313.

Бойко, С. Використання теплоутиліза­торів димових газів з метою використанням теплоти конденсації водяної пари / С. Бойко, І. Колінченко, В. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 2.

Визначення впливу відбору соку у дифузійних апаратах на прибут­ко­вість буряко­цук­рового виробництва / М. О. Масліков, М. М. Масліков, В. П. Петренко, В. О. Бойко // Харчова промисловість. – Київ, 2022. - № 1. – С. 102-107.

Інтенсифікація охолодження соняшникової крупки на олієекстракційних заводах / М. О. Масліков, М. М. Масліков, В.О. Бойко, С.М. Самійленко. ‒ Харчова промисловість.  – Київ : НУХТ, 2022. ‒ № 31.

Підвищення ефективності охолодження соняшникової крупки / М. О. Масліков, М. М. Масліков, В. О. Бойко, С. М. Самійленко // Development of modern science, experience and trends : proceedings of the III International scientific and practical conference. - Boston, 2022. - P. 453-459. – Режим доступу : https://isg-konf.com/development-of-modern-science-experience-and-trends/

Швидкість температурних релаксацій на випарних установках у перехідних режимах / В. П. Петренко, М. О. Масліков, В. О. Бойко, М. М. Мирошник // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. - Том 28,  № 1. – С. 105-116.

Бойко, С. Законодавчі аспекти стимулювання розвитку когенерації в країнах Європи / С. Бойко, А. Теплицький, В. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 297.

Савченко, В. Визнaчення кiнцевoї темпеpaтуpи меpежевoї вoди нa вихoдi з жapoтpубнoгo котла VSP-7 у зв’язку з йoгo пеpеведенням у вoдoгpiйний pежим poбoти / В. Савченко, А.Асташева, В. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчуваннялюдства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2.– С. 335.

Способи регулювання холодопродуктивності станцій з поршневими компресорами [Електронний ресурс] / О. М. Рябчук, М. М. Мирошник, В. О. Бойко,О. С. Давиденко, В. А. Павліченко, П. І. Субботенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. –Київ : НУХТ, 2020. – Т. 26, № 4. – С. 113–129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32211

Досвід впровадження в виробництво високоефективного тепло- та масообмінного обладнання. Від теорії до впровадження [Електронний ресурс] / В. А. Мельник, В. О.Бойко, М. О. Прядко, С. А. Наумчик та ін. // Цукор України. – 2017. – № 2(134). – С. 12–17. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25149/1/%d0%91%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be_Stat.pdf

Інтенсифікація процесу підготовки утфелю останньої кристалізації доцентрифугування шляхом електронагріву [Електронний ресурс] / Ю. М. Журбицький, В. О. Бойко, В. А.Мельник, М. О. Прядко, Л. М. Хомічак, М. Ф. Калініченко, С. П. Баскевич, Т. А.Суховій // Цукор України. – 2017. – № 3. – С. 37–39. – Режим доступу                                                : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26025/1/The%20intensification%20of%20the%20preparing%20the%20massecuite%20of%20low-raw%20%28C%29%20crystallisation%20by%20electric%20heating%20before%20centrifugation.pdf