Вересоцький Юрій Іванович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
20

Перелік опублікованих документів:

Tufekchi, V. Investigation of aerodynamic properties of louver distribution of heat carrier in spray-drying complexes / V. Tufekchi, Y. Veresotskyi // Food Reviews International. – 2022. DOI: 10.1080/87559129.2022.2122991

Туфекчі, В. Дослідження аеродинамічних характеристик розпилювального комплексу з верхнім жалюзійним регулюванням потоку сушильного повітря/ В. Туфекчі, Ю. Вересоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 48.

Туфекчі, В. Розпилювальне сушіння молочних продуктів – дослідження швидкісних характеристик теплоносія та продукту в дисковому розпилювальному комплексі / В. Туфекчі, Ю. Вересоцький // Наука онлайн. – 2022. –№12. – С. 1–13.

Туфекчі, В. І. Моделювання первинного розпилення рідкої фази за допомогою Ейлерово-Лагранжевої гібридної моделі в рівномірному середовищі ANSYS / В. І. Туфекчі, Ю. І. Вересоцький // Priority directions of science and technology development : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 24–26 січня 2021 р., Київ. – C. 494.

Волошко, Д. Методи вдосконалення конструкцій барабанних охолоджувачів для термічно оброблених матеріалів // Дмитро Волошко, Юрій Вересоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 67.

Грицай, В. Модернізація лінії виготовлення твердого сиру / В. Грицай, Ю. Вересоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 68.

Туфекчі, В. Визначення впливу коливань потоків теплоносія на час перебування частинок продукту в дискових розпилювальних сушарках промислового типу / В. Туфекчі, Ю. Вересоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 69.

Молнар, А. Удосконалення методик відцентрового пиловловлювання в системах очищення відпрацьованого повітря в барабанних сушильних комплексах / А. Молнар, Ю. І. Вересоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 94.

Туфекчі, В. Дослідження масообмінних процесів та гідродинамічних характеристик розпилювальних сушильних комплексів / В. Туфекчі, Ю. І. Вересоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 93.

Шемідько, Д. Визначення впливу конструктивних параметрів робочих органів протитечійних подрібнюючих пристроїв з метою підвищення ефективності процесу диспергування / Д. Шемідько, Ю. І. Вересоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 95.

Туфекчі, В. Дослідження гідродинамічних потоків, часу висушування та дистанції прольоту продукту в камері розпилювальної сушильної установки / Валентин Туфекчі, Юрій Вересоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 90.