Слюсенко Андрій Михайлович

ORCID ID: 0000-0002-9118-8787

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
2
1
20
1
14

Перелік опублікованих документів:

Determination of the ejection coefficient of a liquid-gas ejector with a combined mixing chamber / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, R. Yakobchuk // Ukrainian Food Journal. – 2023. Vol. 12, № 3. – P. 419-432.

Скопець, В. В. Проектування корбонізаторів цукрових розчинів з використанням імітаційного моделювання процесу розпилення [Електронний ресурс] / В. В. Скопець, В. В. Пономаренко, А. М. Слюсенко // Технологія 2023 : матеріали XXVI Міжнародної науково-технічної конференції, 26 травня 2023 р. – Київ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2023. – С. 166-168. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41519/1/_Tezu_Tech_2023_1_1.pdf

Слюсенко, А. М. 3D-Візуалізація і рендеринг пляшкок в Autodesk Inventor professional [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 12-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 20 вересня 2023 р. Київ, м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 170-171. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/02456544-c157-4cc5-98c6-7ef099295964

Тимченко, І. В. Розрахунок робочих характеристик ежектора з конічно-циліндричною камерою змішування [Електронний ресурс] / І. В. Тимченко, А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко // Технологія 2023 : матеріали XXVI Міжнародної науково-технічної конференції, 26 травня 2023 р. – Київ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2023. – С. 176-178. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41520/1/_Tezu_Tech_2023_1_2.pdf

Тимченко, І. В. Трьохступеневий карбонізатор цукрового соку [Електронний ресурс] / І. В. Тимченко, В. В. Пономаренко, А. М. Слюсенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.2. – С. 86. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/b8e42406-5016-4c1c-9bcb-16c0817c873a

Патент 153748 UA, МПК С13В 20/02 (2011.01) С13В 20/04 (2011.01) Комбінований ступінчастий сатуратор для цукрової промисловості [Електронний ресурс] / Тимченко І. В., Пономаренко В. В., Слюсенко А. М., Люлька Д. М., Лементар С .Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u202204733 ; завл. 13.12.2022 ; опубл. 23.08.2023, Бюл. № 34, 2023 р. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/0826c26b-d067-49ae-a2dd-4b8c3f95c2da

Патент 152366 UA, МПК F04F 5/04 (2006.01) Кавітаційний ежектор [Електронний ресурс] / Слюсенко А. М., Пономаренко В. В., Лементар С. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u202106025 ; заявл. 27.10.2021 ; опубл. 18.01.2023, Бюл. №3, 2023 р. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/2ed1730f-a07c-4f6a-8671-412f647c8012

Патент 154231 UA, С13В 10/08 (2011.01) Колонний дифузійний апарат [Електронний ресурс] / Люлька Д. М., Пономаренко В. В., Слюсенко А. М., Скопець В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u202300566 ; заявл. 15.02.2023 ; опубл. 25.10.2023, Бюл. № 43, 2023 р. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/dc96dddb-6c2f-4f6a-8381-d354f1ba6adc

Process of sugar solutions sulfitation in terms of hygienic requirements for equipment operation [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk, M. Yakymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. –2022. – Vol. 40 – Рp. 3-12. – Access mode : https://v.gd/vyed4w

Дослідження процесу розпилення рідини за допомогою CFD-технологій [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко, С. І. Блаженко, Я. С. Хитрий // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 2. – С. 90–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37976/1/Article_CFD-mod_fors.pdf

Слюсенко, А. CFD-моделювання факела розпилення рідини відцентрово-струминними форсунками. Ч. 1 / А. Слюсенко, В. Година, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 58.

Слюсенко, А. CFD-моделювання факела розпилення рідини відцентрово-струминними форсунками. Ч. 2 / А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 59.

Слюсенко, А. Вплив конструктивного виконання підводу пасивного середовища в інноваційному ежекторі з комбінованою змішувальною камерою на коефіцієнт ежекції / А. Слюсенко, В. Година, В.Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 56.

Слюсенко, А. Комп’ютерне моделювання руху потоків у рідинно-газовому струминному апараті / А. Слюсенко, В. Пономаренко, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 57.

Sliusenko, A. Water-air ejector with conical-cylindrical mixing chamber [Electronic resourse] / A. Sliusenko, V. Ponomarenko, I. Forostiuk // Acta Polytechnica. – 2021. – № 61(6). – Pp. 768–776. – Access mode : https://v.gd/P5JGfo

Рибак, В. Вплив положення камери змішування на експлуатаційні характеристики ежекторів / В. Рибак, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 65.

Рибак, В. Сульфітатор соку з вертикальною камерою змішування / В. Рибак, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 66.

Слюсенко, А. Двухступінчатий ежектор / А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 64.

Слюсенко, А. Струминний апарат з кавітаційним ефектом / А. Слюсенко, В. Пономаренко, Д. Люлька // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 39–41.

Слюсенко, А. Чисельне моделювання роботи форсунки з нахиленими підвідними каналами / А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 63.

Товстолужський, Д. Чисельне моделювання роботи відцентрово-струминної форсунки з центральним вкладишем / Д. Товстолужський, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 67.

Товстолужський, Д. Чисельне моделювання роботи струминної форсунки / Д. Товстолужський, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 68.

Дослідження впливу конструктивних елементів приймальної камери на експлуатаційні характеристики рідинно-газового ежектора [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко, С. Ю. Лементар, М. М. Пушанко // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 124–132. – Режим доступу : https://bit.ly/3qlp9YD

Liquid jet gas ejectors: designs of motive nozzles, performance efficiency [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, Ts. Dimitrov, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk // Proceedings of university of Ruse. – 2019. – Volume 58, book 10.1. – Pp. 91-95. – Access mode : https://v.gd/7Q4cUj

Вплив фізичних властивостей рідин на роботу рідинно-газових ежекторів [Електронний ресурс] / В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко, А. М. Слюсенко, О. А. Єщенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 111–120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32911/1/ INFLUENCE%20OF%20PHYSICAL%20PROPERTIES%20OF%20LIQUID.pdf

Патент на корисну модель № 139236, МПК (2019.01) C12C 1/067 (2006.01) C12C 13/00. Апарат попереднього підігріву [Електронний ресурс] / Лементар С. Ю., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Слюсенко А. М., Ніколишак М. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201906635 ; заявл. 13.06.2019 ; опублік. 26.12.2019, Бюл. № 24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31083/1/ %e2%84%96%20139236.pdf