Слюсенко Андрій Михайлович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
1
1
4

Перелік опублікованих документів:

Process of sugar solutions sulfitation in terms of hygienic requirements for equipment operation [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk, M. Yakymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. –2022. – Vol. 40 – Рp. 3-12. – Access mode : https://v.gd/vyed4w

Дослідження процесу розпилення рідини за допомогою CFD-технологій [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко, С. І. Блаженко, Я. С. Хитрий // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 2. – С. 90–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37976/1/Article_CFD-mod_fors.pdf

Слюсенко, А. CFD-моделювання факела розпилення рідини відцентрово-струминними форсунками. Ч. 1 / А. Слюсенко, В. Година, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 58.

Слюсенко, А. CFD-моделювання факела розпилення рідини відцентрово-струминними форсунками. Ч. 2 / А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 59.

Слюсенко, А. Вплив конструктивного виконання підводу пасивного середовища в інноваційному ежекторі з комбінованою змішувальною камерою на коефіцієнт ежекції / А. Слюсенко, В. Година, В.Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 56.

Слюсенко, А. Комп’ютерне моделювання руху потоків у рідинно-газовому струминному апараті / А. Слюсенко, В. Пономаренко, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 57.

Sliusenko, A. Water-air ejector with conical-cylindrical mixing chamber [Electronic resourse] / A. Sliusenko, V. Ponomarenko, I. Forostiuk // Acta Polytechnica. – 2021. – № 61(6). – Pp. 768–776. – Access mode : https://v.gd/P5JGfo

Рибак, В. Вплив положення камери змішування на експлуатаційні характеристики ежекторів / В. Рибак, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 65.

Рибак, В. Сульфітатор соку з вертикальною камерою змішування / В. Рибак, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 66.

Слюсенко, А. Двухступінчатий ежектор / А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 64.

Слюсенко, А. Струминний апарат з кавітаційним ефектом / А. Слюсенко, В. Пономаренко, Д. Люлька // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 39–41.

Слюсенко, А. Чисельне моделювання роботи форсунки з нахиленими підвідними каналами / А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 63.

Товстолужський, Д. Чисельне моделювання роботи відцентрово-струминної форсунки з центральним вкладишем / Д. Товстолужський, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 67.

Товстолужський, Д. Чисельне моделювання роботи струминної форсунки / Д. Товстолужський, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 68.

Дослідження впливу конструктивних елементів приймальної камери на експлуатаційні характеристики рідинно-газового ежектора [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко, С. Ю. Лементар, М. М. Пушанко // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 124–132. – Режим доступу : https://bit.ly/3qlp9YD

Liquid jet gas ejectors: designs of motive nozzles, performance efficiency [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, Ts. Dimitrov, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk // Proceedings of university of Ruse. – 2019. – Volume 58, book 10.1. – Pp. 91-95. – Access mode : https://v.gd/7Q4cUj

Вплив фізичних властивостей рідин на роботу рідинно-газових ежекторів [Електронний ресурс] / В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко, А. М. Слюсенко, О. А. Єщенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 111–120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32911/1/ INFLUENCE%20OF%20PHYSICAL%20PROPERTIES%20OF%20LIQUID.pdf

Патент на корисну модель № 139236, МПК (2019.01) C12C 1/067 (2006.01) C12C 13/00. Апарат попереднього підігріву [Електронний ресурс] / Лементар С. Ю., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Слюсенко А. М., Ніколишак М. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201906635 ; заявл. 13.06.2019 ; опублік. 26.12.2019, Бюл. № 24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31083/1/ %e2%84%96%20139236.pdf