Пушанко Микола Миколайович

ORCID ID: 0000-0002-7151-9657

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
139
6
126

Перелік опублікованих документів:

Дослідження впливу конструктивних елементів приймальної камери на експлуатаційні характеристики рідинно-газового ежектора [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко, С. Ю. Лементар, М. М. Пушанко // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 124–132. – Режим доступу : https://bit.ly/3qlp9YD

Передова технологія використання гідрооксиду алюмінію на цукрових заводах Україниі / В. В. Олішевський, В. М. Бабко, Н. М. Пушанко, А. І. Українець, Д. Є. Бабко // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 88–94.

Портянко, В. Каменевловлювач елеваторного типу // Владислав Портянко, Анастасія Дубівко, Микола Пушанко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 66.

Вплив фізичних властивостей рідин на роботу рідинно-газових ежекторів [Електронний ресурс] / В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко, А. М. Слюсенко, О. А. Єщенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2019. - Т. 25, № 2. - С. 111–120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32911/1/INFLUENCE%20OF%20PHYSICAL%20PROPERTIES%20OF%20LIQUID.pdf

Теория и практика разделения суспензий в свеклосахарном производстве : монография. Кн. 2 : Процессы разделения суспензий / Н. Н. Пушанко, , В. А. Лагода, В. Н. Шурбованый [и др.]. - Киев : Сталь, 2019. - 671 с.

Шмиганівський, Б. Напрямки удосконалення конструкцій підвісних центрифуг періодичної дії / Б. Шмиганівський, А. Дубівко, М. М. Пушанко.// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 90.

Ващенко, Ю. Удосконалення сушарки для харчових продуктів продуктивністю 10 кг готового продукту за годину / Юрій Ващенко, Микола Пушанко, Дмитро Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 86.

Пушанко, М. Аналіз процесів очищення буряків і транспортерно-мийної води / Микола Пушанко, Андрій Кузьменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 87

Effect of aluminum-based colloid solutions on purification of products of sugar production / K. Liapina, A. Marynin, P. Dulnev, V. Olishevsky, N. Pushanko, A. Ukrainets, A. Ustinov // Springer proceedings in physics. – 2016. – 183. – Pp. 343-354. DOI: 10.1007/978-3-319-30737-4_29

Патент на корисну модель № 110795 UA, МПК B01D 3/10 (2006.01), C13B 30/00, C13B 25/00. Вакуум–апарат з механічним циркулятором [Електронний ресурс] / Пушанко М. М., Бабко Є. М., Самофал М. І. – u201603170 ; заявл. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24503/1/Vac_pan.pdf

Патент на корисну модель, № 105971 України, МПК C13B 5/00 (2016.01). Відцентрова бурякорізка / Пономаренко В. В., Пушанко М. М., Дорошевич М. В. – u201510283 ; заявл. 21.10.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Патент на корисну модель, № 107169 України, МПК F04F 5/08 (2006.01). Рідинно–газовий ежектор / Пономаренко В. В., Пушанко М. М., Копиленко А. В. – u201511311 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10 2016.
Патент на корисну модель, № 107170 України, МПК F04F 5/08 (2006.01). Рідинно–газових ежектор / Пономаренко В. В., Пушанко М. М. – u201511315 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10 2016.
Патент на корисну модель, № 112332 України, МПК C13B 20/00 (2016.01). Двокамерний струминно–зрошувальний сульфітатор [Електронний ресурс] / Пономаренко В. В., Пушанко М. М., Хитрий Я. С. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. — u201606608 ; заявл. 16.06.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24746/1/document.pdf