Пономаренко Віталій Васильович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
1
1
122

Перелік опублікованих документів:

Process of sugar solutions sulfitation in terms of hygienic requirements for equipment operation [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk, M. Yakymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. –2022. – Vol. 40 – Рp. 3-12. – Access mode : https://v.gd/vyed4w

Дослідження процесу розпилення рідини за допомогою CFD-технологій [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко, С. І. Блаженко, Я. С. Хитрий // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 2. – С. 90–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37976/1/Article_CFD-mod_fors.pdf

Слюсенко, А. CFD-моделювання факела розпилення рідини відцентрово-струминними форсунками. Ч. 1 / А. Слюсенко, В. Година, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 58.

Слюсенко, А. CFD-моделювання факела розпилення рідини відцентрово-струминними форсунками. Ч. 2 / А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 59.

Слюсенко, А. Вплив конструктивного виконання підводу пасивного середовища в інноваційному ежекторі з комбінованою змішувальною камерою на коефіцієнт ежекції / А. Слюсенко, В. Година, В.Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 56.

Слюсенко, А. Комп’ютерне моделювання руху потоків у рідинно-газовому струминному апараті / А. Слюсенко, В. Пономаренко, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 57.

Sliusenko, A. Water-air ejector with conical-cylindrical mixing chamber [Electronic resourse] / A. Sliusenko, V. Ponomarenko, I. Forostiuk // Acta Polytechnica. – 2021. – № 61(6). – Pp. 768–776. – Access mode : https://v.gd/P5JGfo

Кіменко, Е. Удосконалення сатураційної установки для приготування напою Coca Cola / Е. Кіменко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 62.

Рибак, В. Вплив положення камери змішування на експлуатаційні характеристики ежекторів / В. Рибак, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 65.

Рибак, В. Сульфітатор соку з вертикальною камерою змішування / В. Рибак, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 66.

Слюсенко, А. Двухступінчатий ежектор / А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 64.

Слюсенко, А. Струминний апарат з кавітаційним ефектом / А. Слюсенко, В. Пономаренко, Д. Люлька // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 39–41.

Слюсенко, А. Чисельне моделювання роботи форсунки з нахиленими підвідними каналами / А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 63.

Товстолужський, Д. Чисельне моделювання роботи відцентрово-струминної форсунки з центральним вкладишем / Д. Товстолужський, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 67.

Товстолужський, Д. Чисельне моделювання роботи струминної форсунки / Д. Товстолужський, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 68.

Дослідження впливу конструктивних елементів приймальної камери на експлуатаційні характеристики рідинно-газового ежектора [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко, С. Ю. Лементар, М. М. Пушанко // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 124–132. – Режим доступу : https://bit.ly/3qlp9YD

Експериментальне дослідження роботи ежектора з конічною приймальною камерою / А. М. Слюсенко, В. В. Рибак, Д. С. Товстолужський, В. В. Пономаренко // Priority directions of science and technology development : materials of the 3rd International scientific and practical conference, 22-24 november 2020. – Kyiv, 2020. – Р. 392-396.

Пономаренко, В. ВДослідження роботи водо-повітряного ежектора з конічно-циліндричною камерою змішування / В. В. Пономаренко,  А. М. Слюсенко // Priority directions of science development : materials of the 5th International  scientific and practical conference, march 2-3, 2020. - Lviv, 2020. – Р. 232 – 236.

Слюсенко,  А. Струминний апарат з комбінованою камерою змішування / А. Слюсенко, Д. Товстолужський, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 87.

Слюсенко, А. Математичний опис процесу рідинно-газової ежекції згідно теорії приєднаної маси / А. Слюсенко, Д. Товстолужський, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 86.

Товстолужський,  Д. Режим запирання струминного апарату при низьких тисках подачі робочої рідини / Д. Товстолужський, А. Слюсенко, В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 88.

Liquid jet gas ejectors: designs of motive nozzles, performance efficiency [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, Ts. Dimitrov, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk // Proceedings of university of Ruse. – 2019. – Volume 58, book 10.1. – Pp. 91-95. – Access mode : https://v.gd/7Q4cUj

Визначення раціональних параметрів струминного апарату з нестаціонарним струменем рідини / В. В. Пономаренко, А. М. Слюсенко, Я. С. Хитрий, С. Ю. Лементар // Харчова промисловість, — 2019. — № 25. — С. 100–108.

Вплив фізичних властивостей рідин на роботу рідинно-газових ежекторів [Електронний ресурс] / В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко, А. М. Слюсенко, О. А. Єщенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2019. - Т. 25, № 2. - С. 111–120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32911/1/INFLUENCE%20OF%20PHYSICAL%20PROPERTIES%20OF%20LIQUID.pdf

Кіменко, Е. Модернізація котла – нагрівача сирної маси при виробництві плавлених сирів / Е. Кіменко, В. В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 120.

Моделювання процесу розподілення теплоносія в підігрівачі солоду [Електронний ресурс] / М. В. Ніколишак, С. Ю. Лементар, В. В. Пономаренко, Р. Л. Якобчук, Д. М. Риндюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2019. - Т. 25, № 4. - С. 110–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30290/3/НП_том_%2025_№4.pdf

Патент на корисну модель № 139236, МПК (2019.01) C12C 1/067 (2006.01) C12C 13/00 Апарат попереднього підігріву [Електронний ресурс] / Лементар С. Ю., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Слюсенко А. М., Ніколишак М. В. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 2019 06635 ; заявл. 13.06.2019 ; опублік. 26.12.2019, Бюл. № 24 від 26.12.2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31083/1/№%20139236.pdf

Патент 131050 UA, МПК F26B 11/00 (2018.01) Сушильна установка з псевдозрідженим шаром [Електронний ресурс] / Шковира А. В., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л. : власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № u 201805807 ; завл. 24.05.2018 ; опубл. 10.01.2019 ; Бюл. №1, 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29402/1/3.pdf

Слюсенко, А. Струминні апарати з компактним та диспергованим струменем рідини в харчових технологіях / А. Слюсенко, В. Пономаренко, Н. Перекрест // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 85.

Шейко, В. Підвищення продуктивності та якості бурякової стружки дванадцятирамних бурякорізок / В. Шейко, В. В. Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 119.

Слюсенко, А. Газорідинні струминні апарати в тепло-масообмінних процесах / Андрій Слюсенко, Віталій Пономаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 105.

Патент на винахід, № 111042 України, МПК C13B 20/00 (2011.01), C13B 20/02 (2011.01), C13B 20/06 (2011.06), C13B 20/16 (2011.06), C13B 25/00 (2016.01). Спосіб дефекосатурації цукрових розчинів [Електронний ресурс] / Пономаренко В. В., Пушанко Н. М. – а201501911 ; заявл. 04.03.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22594/1/Method%20defecosaturation%20sugar%20solutions.pdf

Патент на винахід, № 111913 України, МПК C13B (2011.01). Спосіб отримання дифузійного соку / Пономаренко В. В. – а201502430 ; заявл. 18.03.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12 2016.

Патент на корисну модель, № 105971 України, МПК C13B 5/00 (2016.01). Відцентрова бурякорізка / Пономаренко В. В., Пушанко М. М., Дорошевич М. В. – u201510283 ; заявл. 21.10.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Патент на корисну модель, № 106060 України, МПК B01D 61/36 (2006.01), B01D 63/06 (2006.01). Мембранний апарат / Житнецький І. В., Пономаренко В. В., Яровий В. Л. – u201511038 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Патент на корисну модель, № 107169 України, МПК F04F 5/08 (2006.01). Рідинно–газовий ежектор / Пономаренко В. В., Пушанко М. М., Копиленко А. В. – u201511311 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10 2016.

Патент на корисну модель, № 107170 України, МПК F04F 5/08 (2006.01). Рідинно–газових ежектор / Пономаренко В. В., Пушанко М. М. – u201511315 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10 2016.

Патент на корисну модель, № 107834 України, МПК A23L 29/00 (2016.01), A23L 13/20 (2016.01). Паштет печінковий / Примачик Є. А., Пономаренко В. В., Стеценко Н. О. – u201512284 ; заявл. 11.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12 2016.

Патент на корисну модель, № 112332 України, МПК C13B 20/00 (2016.01). Двокамерний струминно–зрошувальний сульфітатор [Електронний ресурс] / Пономаренко В. В., Пушанко М. М., Хитрий Я. С. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. — u201606608 ; заявл. 16.06.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24746/1/document.pdf