Погорілий Тарас Михайлович

ORCID ID: 0000-0002-6435-1198

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
2
1
63
6
41

Перелік опублікованих документів:

Identification of Unknown Parameters of the Dynamic Model of Mass Transfer / V. Zavialov, O. Lobok, T. Mysiura, N. Popova, V. Chornyi, T. Pohorilyi // Mathematical Modelling and Analysis. – 2023. – Vol. 28, No 3. – Pp. 459–468.

Pohorilyi, T. Modeling of non-stationary processes heat and mass transfer according to the cellular model of sucrose mass crystallization / T. Pohorilyi // Ukrainian Food Journal. – 2023. – Vol. 12, № 1. – Pp. 80–113.

Постойко, О. Методика дослідження гідродинаміки утфелю у вакуум-апараті із додатково встановленою системою розподілення водяної пари [Електронний ресурс] / О. Постойко, Т. Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті  : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 2. – С. 95. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/a9cf7196-6a16-463c-b47e-d6ac0e4d6dfb/%2306_%2889-Part_2%29.pdf

Артеменко, О. Особливості гідродинаміки в вакуум-апараті з камерою упорядкування циркуляційного потоку утфелю / О. Артеменко, Т. Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 64.

Артеменко, О. В. Дослідження гідродинаміки в вакуум-апараті з камерою упорядкування циркуляційного потоку утфелю / О. В. Артеменко, Т. М. Погорілий // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 56–58.

Погорілий, Т. М. Дослідження процесу промислової кристалізації цукру в пристінному шарі нагрівальної трубки вакуум-апарата на основі математичного моделювання / Т. М. Погорілий // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 41–43.

Черкасенко, В. Л. Дослідження процесу гідродинаміки у вакуум апараті із модернізованою гріючою камерою / В. Л. Черкасенко, Т. М. Погорілий // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 52–54.

Черкасенко, В. Модернізація барабанної сушарки цукру / В. Черкасенко, Т. Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 71.

Степовий, О. Дослідження впливу конструкційних параметрів при розливі безалкогольних напоїв з метою інтенсифікації процесу / О. Степовий, Т. Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 94.

Стрілець, Б. Розподіл теплофізичних характеристик теплоагента та казеїну в сушильній установці ВС-150 в залежності від кутів нахилу перегородок / Б. Стрілець, Т. Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 93.

Pohorilyi, T. Mathematical modeling of the nonstationary sugar mass crystallization process in the vacuum machine heating tube wall layer / T. Pohorilyi, V. Myronchuk // Chemical Technology and Engineering : proceedings 2nd International Scientific Conference, June 24–28th, 2019, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2019. – P. 59.

Стрілець, Б. І. Визначення раціональних параметрів системи розподілу теплоагента сушильної установки ВС-150 / Б. І. Стрілець, Т. М. Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 117.

Стрілець, Б. І. Дослідження раціональних параметрів системи розподілу теплоагента сушильної установки ВС-150 / Б. І. Стрілець, Т. М. Погорілий // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнар. наук.-техн. конф., 5-6 листоп. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України; 24-та секція за фаховим напрямком «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наук. ради М-ва освіти і науки України; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 48-49.

Уваров, О. Інтенсифікація процесу екстрагування в колонній дифузійній установці продуктивністю 3500 тонн переробленого буряку на добу / О. Уваров, Т. М. Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 118.

Коваль, В. Дослідження руху утфелю в вакуум-апаратах з примусовою циркуляцією з модернізованим опускним каналом гріючої камери / Віталій Коваль, Олег Уваров, Тарас Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 109.

Чередніченко, Т. Удосконалення конструкції головки кутера Л5 – ФКН / Тарас Чередніченко, Тарас Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 110.

Тарасенко, Я. Модернізація печі для випікання нарізних батонів / Ярослав Тарасенко Тарас Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 111.

Яковенко, М. Модернізація конструкції заторного апарату з метою інтенсифікації премішування / Максим Яковенко Тарас Погорілий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 112.

Погорілий, Т. М. Регресійні рівняння для визначення об’ємної теплоємності с• r міжкристального розчину сахарози при уварюванні цукрового утфелю / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Вип. 23, № 1. – С. 126–132.

Погорілий, Т. М. Регресійні рівняння для визначення теплопровідності λ міжкристального розчину сахарози при уварюванні цукрового утфелю / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Вип. 23, № 2. – С. 100–113.

Патент на винахід, № 110565 України, МПК C13B 25/00 (2011.01), C13B 30/02 (2016.01). Вакуум–апарат періодичної дії / Дмитренко І. М., Погорілий Т. М. – а201409770 ; заявл. 05.09.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1 2016.