Олішевський Валентин Вікторович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
2
4
2
51
8
60

Перелік опублікованих документів:

Brukva, O. Modernization of roll extruder for formation of armenian lavash test preparations / O. Brukva, E. Babko, V. Olishevskyi // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ХІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022. – С. 229.

Krasutskyi, V. Improving the efficiency of the process of heat treatment of milk by justification of technological parameters of the heater / V. Krasutskyi, E. Babko, V. Olishevskyi // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ХІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022. – С. 230–235.

Lobanov, D. Modernization of press of the beet pulp / D. Lobanov, E. Babko, V. Olishevskyi// Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ХІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022. – С. 230.

Бруква, О. Модернізація валкового екструдеру для формування тістових заготовок вірменського лаваша / О. Бруква, Є. Бабко, В. Олішевський// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 50.

Красуцький, В. Підвищення ефективності роботи пастеризаційної установки молока / В. Красуцький, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 51.

Лобанов, Д. Модернізація преса глибокого віджиму бурякового жому / Д. Лобанов, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 52.

Модернізація системи завантаження жому преса глибокого віджиму / О. В. Розумний, М. В. Пархомчук, Є. М. Бабко, В. В. Олішевський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – C. 108–109.

Олішевський, В. В. Науково-технічні засади застосування наноматеріалів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... док. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Валентин Вікторович Олішевський ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2021. – 48 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32896/1/Olishevskyi.pdf

Розумний, О. Утилізатори теплоти витяжного повітря як перспективний енергозберігаючий захід / О. Розумний, В. Олішевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 55.

Simulation of nanoparticle aggregation processin heterogeneous dispersed systems [Electronic resource] / V. Olishevskyi, S. Vasylenko, E. Babko, S. Lemantar // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Is. 1. – Р. 95-104. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31897/1/Simulation%20of%20nanoparticle% 20aggregation%20process%20in%20hererogeneous%20dispersed%20systems.pdf

Анализ применения алюминий- и кальцийсодержащих реагентов в технологическом процессе свеклосахарного производства [Электронный ресурс] / В. В. Олишевский, Л. М. Хомичак, Е. Н. Бабко, К. Г. Лопатько, Д. Е. Бабко // Сахар. – 2020. – № 4. – С. 16-21. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31898/1/ Analiz%20primeneniya%20alyuminiy-%20i%20kaltsiysoderzhashchih%20reagentov%20v%20technologicheskom% 20protsesse% 20sveklosacharnogo%20proizvodstva.pdf

Анікін, М. Модернізація конструкції соломогичкоуловлювача СБГМ-700 / М. Анікін, Є. Бабко, В. Олішевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 71.

Бебешко, О. Інтенсифікація процесу пресування жому бурякоцукрового виробництва / О. Бебешко, Є. Бабко, В. Олішевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 72.

Інтенсифікація процесу отримання сирного зерна / В. Власенко, Д. Бабко, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 73.

Лявданський, А. Модернізація установки для термічної обробки при плавленні твердого сиру з розробкою подрібнюючого механізму / А. Лявданський, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 75.

Оптимальные параметры процесса экстрагирования сахарозы с применением наноразмерного гидроксида алюминия [Электронный ресурс] / В. В. Олишевский, Л. М. Хомичак, Е. Н. Бабко, С. Ю. Лементар // Сахар. - 2020. - № 8. - С. 8-11. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31899/1/Optimalnye% 20parametry%20protsessa%20ekstragirovaniya%20saharozy%20s%20primeneniev%20nanorazmernogo%20 gidroksida%20alyuminiya.pdf

Передова технологія використання гідрооксиду алюмінію на цукрових заводах Україниі [Електронний ресурс] / В. В. Олішевський, В. М. Бабко, Н. М. Пушанко, А. І. Українець, Д. Є. Бабко // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 88–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32279/2/Peredova%20Tehnologiya% 20vykorystannya%20gidrooksydu%20alyuminiyu%20na%20thukrovyh%20zavodah%20Ukraine.PDF

Результаты практической реализации применения наноразмерного гидроксида алюминия в условиях сахарных заводов Украины [Электронный ресурс] / Л. М. Хомичак, В. В. Олишевский, Е. Н. Бабко, К .Г. Лопатько // Сахар. - 2020.- № 5 - С. 18-22. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31900/1/Rezultaty%20 prakticheskoy%20realizatsii%20primeneniya%20nanorazmernogo%20gidroksida%20alyuminiya%20v%20usloviyah%20 saharnyh%20zavodov%20Ukrainy.pdf

Розумний, О. Інтенсифікація процесу очищення жомопресової води для екстрагування сахарози з цукрового буряка / О. Розумний, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 74.

Щукін, А. Модернізація системи вивантаження жому нахиленої дифузійної установки / А. Щукін, Є. Бабко, В. Олішевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 76.

Аналіз застосування алюміній- та кальційвмісних реагентів в технологічних процесах бурякоцукрового виробництва [Електронний ресурс] / В. В. Олішевський, Л. М. Хомічак, Є. М. Бабко, О. П. Балтажи // Цукрова галузь : наук.-інформ. вісник. – Київ : Наук.-практ. центр цукробуряк. вир-ва, 2019. – № 8 (26). – С. 7–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30478/1/Ladigin.pdf

Використання гіпсу в дифузійному процесі бурякового виробництва [Електронний ресурс] / М. Ю. Ісаєв, А. К. Аветісян, В. В. Олішевський, Є. М. Бабко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнар. наук.-техн. конф., 5-6 листоп. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України; 24-та секція за фаховим напрямком «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наук. ради М-ва освіти і науки України; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 83-84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30402/1/2019-135-1-2%2c6%2c83-84.pdf

Інтенсифікація способу підготовки екстрагенту для вилучення сахарози з бурякової стружки [Електронний ресурс] / В. О. Кіріяченко, І. В. Буйноза, Є. М. Бабко, В. В. Олішевський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнар. наук.-техн. конф., 5-6 листоп. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України; 24-та секція за фаховим напрямком «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наук. ради М-ва освіти і науки України; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 81-83. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30401/1/2019-135-1-2%2c6%2c81-83.pdf

Никитюк, Т. В. Вплив нанорозмірного гідроксиду алюмінію на структурно-механічні властивості бурякової тканини [Електронний ресурс] / Т. В. Никитюк, В. В. Олішевський, Є. М. Бабко, Д. Є. Бабко // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України, 26-27 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 135-136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30067/1/sugar_2019.pdf

Одержання висококонцентрованого сусла в технології біоетанолу бурякоцукрового виробництва / Р. Кириленко, В. В. Олішевський, А. Українець, Є. М. Бабко, К. Лопатько // Перспективи розвитку цукрової галузі України : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 берез. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т харч. технол. ; Ін-т післядип. освіти НУХТ ; Нац. асоц. цукровиків України. – Київ : НУХТ, 2019.

Толпеко, М. Визначення впливу встановлення теплообміника до сушарки з метою економії енергії на нагрів повітря / М. Толпеко, В. В. Олішевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 116.

Impact of nanosized aluminum hydroxide on the structural and mechanical properties of sugar beet tissue / T. Nykytiuk, V. Olishevskiy, E. Babko, O. Prokopiuk // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7, Is. 3. – Pp. 488–498. DOI 10.24263/2304-974X-2018-7-3-13

Никитюк, Т. Вивчення впливу додаткових реагентів на структурно-механічні властивості тканини цукрового буряка / Тарас Никитюк, Валентин Олішевський, Євген Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 113.

Effect of aluminum-based colloid solutions on purification of products of sugar production / K. Liapina, A. Marynin, P. Dulnev, V. Olishevsky, N. Pushanko, A. Ukrainets, A. Ustinov // Springer proceedings in physics. – 2016. – 183. – Pp. 343-354. DOI: 10.1007/978-3-319-30737-4_29

Досвід використання нанокомпозиту алюмінію в умовах бурякоцукрового виробництву [Електронний ресурс] / В. В. Олішевський, А. І. Українець, К. Г. Лопатько та ін. // Цукор України. – 2016. – № 11–12 (131–132) – С. 11–16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24941/3/OlishevskyiStat.pdf

Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози з цукрового буряку з використанням нанокомпозиту алюмінію [Електронний ресурс] / А. Українець, В. Олішевський, Н. Пушанко, та інші / Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми : міжнар. науково-практична конференція, 13–17 вересня 2016 р., м. Одеса. – ОНАХТ, 2016. – С. 35–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24555/1/Теза%20Одеса.pdf

Розроблення ресурсозберігаючого процесу екстрагування сахарози з цукрового буряку з використанням нанокомпозиту алюмінію [Електронний ресурс] / А.Українець, В. Олішевський, Н. Пушанко та інші // Удосконалення процесів та обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : міжнар. науково-практична конференція, 8–10 листопада 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – С. 117–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24519/1/1%2b117...118.pdf

Патент на корисну модель, № 112638 України, МПК C13B 5/06 (2011.01). Спосіб екстрагування сахарози з бурякової стружки  [Електронний ресурс] / Олішевський В. В., Українець А. І., Пушанко Н. М., Маринін А. І., Бабко Є.М., Лопатько К. Г. – u201606324 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. 24 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24920/1/pat_strugka.pdf