Миколів Іван Михайлович

ORCID ID: 0000-0002-9065-7924

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
2
1
51

Перелік опублікованих документів:

A structural paradigm in the generalization of intermolecular interactions regularities in water under the influence of external non-reagent factors  [Electronic resourse] / A. Marynin, R. Svyatnenko, O. Shevchenko, I. Mukoliv, V. Shpak // Prospective directions of scientific and practical activity : collective monograph. – Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. – Pp. 193–213. – Access mode : https://is.gd/ecpx8h

Петриченко, В. В. Удосконалення конструктивних параметрів подрібнювача зерна ротаційного типу / В. В. Петриченко, М. Ю. Сальник, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023 р. – С. 111–112.

Привалко, А. Удосконалення конструкції пакето-формувальної машини LSK-30F з метою підвищення надійності роботи / А. Привалко, В. Петреченко, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 99.

Сальник, М. Ю. Використання альтернативних видів палива в жом сушильній установці / М. Ю. Сальник, В. В. Петриченко, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023 р. – С. 65–66.

Петреченко, В. Удосконалення роботи ЦКБА з використанням енергетичних накопичувальних пристроїв на основі розчинених газів / В. Петреченко, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 55.

Привалко, А. Модернізація заторного апарата з метою інтенсифікації процесу затирання солоду / А. Привалко, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 54.

Impact of vegetable oils on the fatty acid composition of a milk-containing curd product / T. Belemets, I. Radziyevska, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, I. Mykoliv, O. Korablova // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 34. – P. 150–160. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37157/1/18.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Tatiana-Belemets.pdf

Гришко, О. Дослідження процесу миття ампул з метою удосконалення конструкції автоматичної миючої машини / О. Гришко, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 71.

Кузь, І. Дослідження роботи повітряно-ситового сепаратора для розділення несолоджених матеріалів у пивоварному виробництв / І. Кузь, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 60.

Обґрунтування тривалості сквашування молочної суміші в технології кисломолочних десертів [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, О. О. Басс, Н. М. Ющенко, А. М. Махмудов, І. М. Миколів // Наукові праці національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 81–89. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/36657/1/swnuft_27_5.pdf.pdf

Патент на корисну модель № 147179 UA, A23C9/13 Спосіб виробництва кисломолочного десерту / У. Г. Кузьмик, О. О. Басс, І. М. Миколів, В. Ю. Богданова – u202005951; заявл. 17.09.2020; опубл. 21.04.2021, бюл. № 16/2021 – Режим доступу : https://cutt.ly/ZXVn92d

Ресурсозберігаючі технології виробництва кисломолочних десертів [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, О. О. Басс, Н. М. Ющенко, А. М. Махмудов, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 147. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/36804/1/Kuzmyk_2.pdf

Ющенко, В. Удосконалення конструкції вертикального апарата для виробництва сирного зерна з метою підвищення техніко-економічних показників / В. Ющенко, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 98.

Ющенко, В. Удосконалення конструкції сировиготовлювача для виробництва сирного зерна / В. Ющенко, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 61.

Research of milk fat oxidation processes during storage of butter pastes / O. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, O. Korablova, I. Mykoliv, V. Voitsekhivskyi // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – P. 443–450.

Бондаренко, С. Модернізація прес-гранулятора, для виробництва комбікормів з метою підвищення надійності роботи / С. Бондаренко, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 85.

Дослідження зміни якості масляних паст за показником кислотності  [Електронний ресурс] / Ольга Яценко, Наталія Ющенко, Ульяна Кузьмик, Іван Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 304. – Режим джоступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/31227/1/86_1.pdf

Дослідження показника активності води паст кисломолочних / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, О. О. Басс, І. М. Миколів // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С.173–179. DOI: 10.24263/2225-2924-2020-26-6-19

Дослідження показника активності води паст кисломолочних / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, Т. О. Белемець, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції: програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ: НУХТ, 2020. – С. 147-149. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37161/1/Kuzmyk_1.pdf

Кузь, І. Удосконалення повітряно-ситового сепаратора для розділення несолоджених матеріалів у пивоварному виробництві / І. Кузь, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 84.

Патент 139564 UA, МПК А23C 15/16 (2006.01) Спосіб виробництва масляної пасти [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г., Фролова Н. Е., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06877 ; завл. 19.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30816/1/спосіб%20виробництва%20м.п..pdf

Федоренко, Т. Застосування дозувального обладнання в технологіях збагачених харчових продуктів [Електронний ресурс] / Т. Федоренко, І. Миколів // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 77–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34586/1/Fedorenko_Dosers.pdf

Perspective the use of goat milk in the production of soft milk cheeses [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, I. Korolchuk, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, N. Frolova, V. Pasichny, I. Mykoliv // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Volume 7, Issue 2. – Р. 250–263. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30811/3/1.pdf

Дослідження показника активності води масляних паст, стабілізованих білково-полісахаридним комплексом [Електронний ресурс] / О. Кочубей-Литвиненко, Н. Ющенко, О. Яценко, У. Кузьмик, І. М. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 402. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30007/1/Кузьмик%203.pdf

Марисик, С. В. Використання інформаційнних технологій у процесі підвищення ефективності м’ясорізальних вовчків / С. В. Марисик, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнар. наук.-техн. конф., 5-6 листоп. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України; 24-та секція за фаховим напрямком «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наук. ради М-ва освіти і науки України; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 276–277.

Назаренко, А. Модернізація заторного апарата з метою інтенсифікації процесу затирання солоду / А. Назаренко, І. М. Миколів// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 113.

Обґрунтування доцільності використання природних наповнювачів у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. В. Яценко, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 143–151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30283/1/НУХТ%20Том%2025%20№%205.pdf

Обґрунтування доцільності використання природних наповнювачів у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. В. Яценко, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнар. наук.-техн. конф., 5-6 листоп. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України; 24-та секція за фаховим напрямком «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наук. ради М-ва освіти і науки України; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 338-339. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30286/1/Кузьмик.pdf

Патент № 139564 UA, МПК А23C 15/16 (2006.01) Спосіб виробництва масляної пасти / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г., Фролова Н. Е., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06877 ; завл. 19.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1, 2020.

Патент на винахід № 119833 UA, МПК A23L 29/10 (2016.01). Стабілізаційна система для масляної пасти [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Яценко О. В., Слободяник А. В., Миколів І. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № а201807487 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31402/1/119833.pdf

Патент на корисну модель № 131280 UA, МПК А23С 15/16, А23С 15/16 (2006.01) Стабілізаційна композиція для масляної пасти [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Яценко О. В., Слободяник А. В., Миколів І. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – u 2018 07488; заявл. 04.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1, 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30005/1/document.pdf

Ткачук, О. О. Інтенсифікація процесу гідротермічної обробки зерна для виробництва борошна / О. О. Ткачук, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнар. наук.-техн. конф., 5-6 листоп. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України; 24-та секція за фаховим напрямком «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наук. ради М-ва освіти і науки України; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 146–147.

Ткачук, О. О. Удосконалення конструкції обладнання для гідротермічної обробки зерна / О. О. Ткачук, І. М. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 114.

Федоренко, Т. Особливості використання цільнозернового пшеничного борошна в технології продуктів оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / Т. Федоренко, І. М. Миколів // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 38–40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31568/1/Health%20products-2019.pdf

Цяпкало, Р. Удосконалення процесу виробництва спиртових дріжджів у зброджувачах / Р. Цяпкало, А. Заєць, І. М. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 115.

Використання прянощів як джерела антоціанів [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – C. 27 – 31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/28548/1/Kuzmyk.pdf

Гордійчук, В. Інтенсифікація масообмінних процесів в ЦКБА з використанням барботажного пристрою / Вадим Гордійчук, Іван Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 102.

Застосування натуральних компонентів з вологоутримуючими властивостями [Електронний ресурс] / Н. Ющенко, У. Кузьмик, І. Миколів, А. Слободяник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 392. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27689/1/84-а-2.pdf

Ефективність використання окремих полісахаридів у складі стабілізаційних комплексів для масляних пасит [Електронний ресурс] / О. В. Яценко, Н. М. Ющенко, В. М. Пасічний, І. М. Миколів // Science in 2018 : XIV International scientific conference. – Morrisville, USA, 2018. – С. 13–16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28554/1/Science%20in%202018.pdf

Косенко, ТВикористання електроплазмолізатора для збільшення виходу виноградного соку / Тетяна Косенко, Іван Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 103.

Опеха, В. Удосконалення конструкції заторно-сусловарильного апарата / В. Опеха, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 104.

Патент 107830 UA, МПК А23С 9/13 (2006.01). Кисломолочна паста з прянощами [Електронний ресурс] / Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 12280; заявл. 11.12.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25068/ 1/107830.pdf