Люлька Дмитро Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
3
1
123
2
103

Перелік опублікованих документів:

Process of sugar solutions sulfitation in terms of hygienic requirements for equipment operation [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk, M. Yakymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. –2022. – Vol. 40 – Рp. 3-12. – Access mode : https://v.gd/vyed4w

Слюсенко, А. Комп’ютерне моделювання руху потоків у рідинно-газовому струминному апараті / А. Слюсенко, В. Пономаренко, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 57.

Модернізація сепаратора-гомогенiзатора ОКВ безперервної дії / В. Клименко, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 59.

Слюсенко, А. Струминний апарат з кавітаційним ефектом / А. Слюсенко, В. Пономаренко, Д. Люлька // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 39–41.

Гущик, В. Модернізація вантажного ліфта для встановлення системи пристроїв, що збільшує продуктивність відвантаження харчової пакованої продукції / В. Гущик, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 2. – С. 81.

Основи комп’ютерного проектування : нав. посібник / В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко, Д. М. Люлька, Р. Л. Якобчук. – Київ : НУХТ, 2020. – 256 с.

Польовий, В. Модернізація пластинчастого масловиготовлювач Р3-ОУА1 з збільшенням довговічності / В. Польовий, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 82.

Цимбал, М. Інтенсифікація процесу уварювання утфелю в вакуум-апараті ВАЦМ-40 шляхом модернізації вузла завантаження / М. Цимбал, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 83.

Liquid jet gas ejectors: designs of motive nozzles, performance efficiency [Electronic resourse] / V. Ponomarenko, Ts. Dimitrov, A. Sliusenko, D. Liulka, I. Forostiuk // Proceedings of university of Ruse. – 2019. – Volume 58, book 10.1. – Pp. 91-95. – Access mode : https://v.gd/7Q4cUj

Германов, Б. Інтенсифікація процесу теплової обробки бурякової стружки в ошпарювачах дифузійних апаратів / Б. Германов, Д. М. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 110.

Демяненко, І. Інтенсифікація процесу центрифугування цукрових утфелів в центрифугах безперервної дії / І. Дем’яненко, Д. М. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 109.

Єщенко, О. А. Дистанційне вивчення дисциплін із комп’ютерного проектування: особливості та перспективи [Електронний ресурс] / О. А. Єщенко, Д. М. Люлька, Р. Л. Якобчук // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : тези доп. Міжнар. наук.-метод. конф. до 50-річчя каф. устаткування харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва, 23–24 трав. 2019 р., м. Харків / Харків. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 128–129. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29451/1/4.pdf

Калашник, С. Підвищення ефективності відмивання коренеплодів бур / С. Калашник, Д. М. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 111.

Удосконалення конструкції завитка відцентрової бурякорізки [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, Є. І. Макаренко, Д. М. Люлька, В. О. Губеня // Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience : International scientifis and practical conference, 27-28 september 2019. – Republic of Poland, Wloclawe : Izdevnieciba ''Baltija Publishing'', 2019. – P.105–107. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30479/1/Udoskonalennya%20konstruktsii%20zavytka%20vidtsentrovoi%20buryakorizky.pdf

Ващенко, Ю. Удосконалення сушарки для харчових продуктів продуктивністю 10 кг готового продукту за годину / Юрій Ващенко, Микола Пушанко, Дмитро Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 86.

Германов, Б. Модернізація ошпарювача бурякової стружки Р3-ПОД / Б. Германов, Д. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 100.

Кузьменчук, О. Удосконалення тістомісильної машини безперервної дії з покращенням якості замісу тіста / Ольга Кузьменчук, Дмитро Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 101.

Монтаж та технічний сервіс обладнання. Практикум : навч. посібник / В. Г. Мирончук, Д. М. Люлька, О. А. Єщенко, О. І. Свідерська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2017. — 162 с.