Яровий Володимир Леонідович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
1
99
8
55

Перелік опублікованих документів:

Дослідження гострої інгаляційної токсичності високочистого розчину гіпохлориту натрію / В. Полякова, В. Яровий, Б. Мурашевич // Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. – 2021.

Гаврилюк, О. Визначення раціональних характеристик вузла розкатування та закатування тіста машини WPMultiroll / О. Гаврилюк, В. Л. Яровий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 91.

Бондаревський, А. Удосконалення конструкції форсуночної розпилювальної сушильної установки фірми «Блау-Нокс» / Андрій Бондаревський, Володимир Яровий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 88.

Main trends of biofuels production in Ukraine [Electronic resource] / M. Panchuk, S. Kryshtopa, L. Shlapak, L. Kryshtopa, A. Panchuk, V. Yarovyi, A. Sładkowski // Transport problems. – 2017. – V. 12, № 4. – P. 15-26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26654/1/2017t12z4_02.pdf

Якобчук, Р. Л. Інертний носій для сушіння харчових продуктів у віброкиплячому шарі [Електронний ресурс] / Р. Л. Якобчук, В. Л. Яровий // Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини : Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі, 1−2 червня 2017 р. : тези доповідей. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С 81-82. – Режим доступу : https://is.gd/LW4qdl

Основи наукових досліджень у прикладних задачах : навч. посіб. / Л. О. Кривопляс–Володіна, О. М. Гавва, В. Л. Яровий, С. В. Токарчук ; наук. ред. О. М. Гавва, літ. ред. Л. О. Кривопляс. – Київ : Сталь, 2016. – 272 с.

Патент на корисну модель № 106060 України, МПК B01D 61/36 (2006.01), B01D 63/06 (2006.01). Мембранний апарат / Житнецький І. В., Пономаренко В. В., Яровий В. Л. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201511038 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.