Якобчук Роман Леонідович

ORCID ID: 0000-0001-9777-5790

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
1
3
1
117
4
89

Перелік опублікованих документів:

Determination of the ejection coefficient of a jet apparatus with a conical-cylindrical mixing chamber / I. V. Tymchenko, V. Ponomarenko, S. Yu. Lementar, R. L. Yakobchuk, D. M. Liulka // Global science: prospects and innovations : The 3rd International scientific and practical conference, 2–4 November 2023. – Liverpool : Cognum Publishing House, 2023. – Pp. 235–243.

Determination of the ejection coefficient of a liquid-gas ejector with a combined mixing chamber / V. Ponomarenko, A. Sliusenko, D. Liulka, R. Yakobchuk // Ukrainian Food Journal. – 2023. Vol. 12, № 3. – P. 419-432.

Алюшкін, В. В. Округлення тістових заготовок під час виробництва хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / В. В. Алюшкін, Р. Л. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітеня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 82. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40483/1/1.pdf

Зотько, Д. В. Напрямки удосконалення роботи хмелевідділювача на ПрАТ «Оболонь» [Електронний ресурс] / Д. В. Зотько, Р. Л. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітеня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 83. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40484/1/2.pdf

Ковтун, Р. В. Інтенсифікація процесу сушіння меланжу [Електронний ресурс] / Р. В. Ковтун, Р. Л. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 84. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/3153f075-b16b-4ce4-b23f-9348ed104918

Макієвська, Д. М. Очищення води на підприємствах харчових виробництв [Електронний ресурс] / Д. М. Макієвська, Р. Л. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітеня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 85. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40486/1/4.pdf

Патент на корисну модель 152637, МПК B01J 2/20 (2006.01). Гранулятор-екструдер / Лементар С. Ю., Риндюк Д. В., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Беднарська І. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202106029 ; заявл. 27.10.2021 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. № 13.

Патент на корисну модель 152644, МПК F04F 5/42 (2006.01). Емульсор / Лементар С. Ю., Риндюк Д. В., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Корнієнко Л. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202107747 ; заявл. 28.12.2021 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. № 13.

Фузік, Є. Є. Модернізація сушильної установки для сушіння вижимок із яблук [Електронний ресурс] / Є. Є. Фузік, Р. Л. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітеня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 86. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40487/1/5.pdf

Synthesis of the control system for the positioning pneumatic drive of shut-off fittings according to the criteria of technological efficiency / L. Kryvoplias-Volodina, S. Tokarchuk, O. Gavva, V. Myronchuk, O. Volodin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – № 4/2 (118). – P. 79–91.

Гончар, І. М. Застосування енергоефективних технології в готелі [Електронний ресурс] / І. М. Гончар, Р. Л. Якобчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 143-144. – Режим доступу : https://v.gd/jTwoNe

Кладченко, Я. О. Теплові насоси та фанкойли для опалення і кондиціонування готельно-ресторанних господарств [Електронний ресурс] / Я. О. Кладченко, Р. Л. Якобчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 146-147. – Режим доступу : https://is.gd/OfloXH

Кобелянська, Є. Б. Сучасне рішення з мінімізації електроенергії для готелю [Електронний ресурс] / Є. Б. Кобелянська, Р. Л. Якобчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 145. – Режим доступу : https://v.gd/d6ArHp

Лахно, А. І. Переваги і недоліки використання індукційних котлів при опаленні готельних підприємств [Електронний ресурс] / А. І. Лахно, Р. Л. Якобчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 148. – Режим доступу : https://is.gd/95tHG4

Орлов, І. Удосконалення конструкції осушувача марки HNOC-10 [Електронний ресурс] / І. Орлов, Р. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.2. – С. 49. – Режим доступу : https://v.gd/qkl7ua

Ротаєнко, Б. О. Вплив способів сушіння ячменю на якість солоду [Electronic resourse] / Б. О. Ротаєнко, Р. Л. Якобчук // Topical issues of modern science, society and education : 7th International scientific and practical konference, January 29-31, 2022. – Kharkiv : SPC ―Sci-conf.com.ua, 2022. – Pр. 507-509. – Режим доступу : https://is.gd/JicuhQ

Determination of the heat transfer coefficient of a rotary film evaporator with a heating filmforming element [Electronic resourse] / A. Zahorulko, A. Zagorulko, O. Cherevko, O. Dromenko, A. Solomon, R. Yakobchuk, O. Bondarenko, N. Nozdrina // East-ern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – 6 (8 (114)) – Pp. 41-47. – Режим доступу : https://is.gd/nzPvyk

Intensification of the inverted sugar syrup production using the rotor-pulsation processing [Electronic resourse] / O. Obodovych, O. Shevchenko, V. Myronchuk, V. Lymar, V. Sydorenko, R. Yakobchuk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10. Is. 3 – Pp. 605-614. – Access mode :  https://v.gd/swrY4K

Гудзенко, М. Дослідження роботи вдосконалених робочих органів двогвинтового прес-екструдера [Електронний ресурс] / М. Гудзенко, Р. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.2. – С. 49. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39253/1/Part%202_1.pdf

Гудзенко, М. Дослідження роботи вдосконалених робочих органів двогвинтового прес-екструдера / М. Гудзенко, Р. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 50.

Гущик, В. О. Сушильна установка сушіння пивної дробини в киплячому шарі [Електронний ресурс] / В. О. Гущик, Р. Л. Якобчук // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 158. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39256/1/LeanFoodPack.pdf

Орлов, І. Удосконалення конструкції тістоподільника «Кузбас» [Електронний ресурс] / І. Орлов, Р. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.2. – С. 51. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39254/1/Part%202_2.pdf

Приходько, О. А. Влияние конструкционных особенностей эмульсоров на качество спрэдов [Электронный ресурс] / О. А. Приходько, С. Ю. Лементар, Р. Л. Якобчук // сборник статей XXXIV международной научно-практической конференции. – Москва : Актуальность, 2021. –  С. 72-73. – Режим доступа : https://is.gd/ECFncO

Ротаєнко, Б. Удосконалення конвеєра для поліпшення мікробіологічних показників на лінії розливу [Електронний ресурс] / Б. Ротаєнко, Р. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.2. – С. 52. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39255/1/Part%202_3.pdf

Якубова, І. К. Удосконалення механізму видалення згущеної фази з барабана саморозвантажувального сепаратора / І. К. Якубова, Р. Л. Якобчук // Priority directions of science and technology development : the 4th International scientific and practical conference, 20–22 December 2020. – Kyiv, 2020. – С. 539–542.

Yakobchuk, R. Influence of gas-dynamic parameters of the heat carrier on the efficiency of drying peas in rotary dryers with a fluidized bed [Electronic resourse] / R. Yakobchuk, S. Lementar // Ukrainian Food Journal . – 2020. – Vol. 9, Is. 2. – Рp. 452-463. – Access mode : https://is.gd/Qji7qs

Основи комп’ютерного проектування [Електронний ресурс] : нав. посібник / В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко, Д. М. Люлька, Р. Л. Якобчук. – Київ : НУХТ, 2020. – 256 с.

Тарасенко, В. Аналіз обладнання для очищення зернових культур  [Електронний ресурс] / В. Тарасенко, Р. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31085/1/Part%202_репозитарій.pdf

Якобчук, Р. Л. Інтенсифікація процесу сушіння пивної дробини в сушарці шнекового типу [Електронний ресурс] / Р. Л. Якобчук, Д. В. Кучеренко // Science, society, education: topical issues and development prospects : materials of the 2nd International scientific and practical conference. - Kharkiv, 2020. – Р. 303-307. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31084/1/ssetidp_20-21.01.2020_репозитарій.pdf

Якубова, І. К. Удосконалення механізму видалення згущеної фази з барабана саморозвантажувального сепаратора [Electronic resourse] / І. К. Якубова, Р. Л. Якобчук // Priority directions of science and technology development : 4th International scientific and practical konference, December 20-22, 2020. – SPC ―Sci-conf.com.ua : Kyiv, 2020. – Pр. 539-542. – Режим доступу : https://is.gd/3IP4cd

Єщенко, О. А. Дистанційне вивчення дисциплін із комп’ютерного проектування: особливості та перспективи [Електронний ресурс] / О. А. Єщенко, Д. М. Люлька, Р. Л. Якобчук // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : тези доп. Міжнар. наук.-метод. конф. до 50-річчя каф. устаткування харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва, 23–24 трав. 2019 р., м. Харків / Харків. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 128–129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29451/1/4.pdf

Моделювання процесу розподілення теплоносія в підігрівачі солоду [Електронний ресурс] / М. В. Ніколишак, С. Ю. Лементар, В. В. Пономаренко, Р. Л. Якобчук, Д. М. Риндюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2019. - Т. 25, № 4. - С. 110–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30290/3/НП_том_%2025_№4.pdf

Патент на корисну модель № 139236, МПК (2019.01) C12C 1/067 (2006.01) C12C 13/00 Апарат попереднього підігріву [Електронний ресурс] / Лементар С. Ю., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Слюсенко А. М., Ніколишак М. В. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 2019 06635 ; заявл. 13.06.2019 ; опублік. 26.12.2019, Бюл. № 24 від 26.12.2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31083/1/№%20139236.pdf

Патент 131050 UA, МПК F26B 11/00 (2018.01) Сушильна установка з псевдозрідженим шаром [Електронний ресурс] / Шковира А. В., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л. : власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № u 201805807 ; завл. 24.05.2018 ; опубл. 10.01.2019 ; Бюл. №1, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29402/1/3.pdf

Тарасенко, В. Аналіз обладнання для очищення зернових культур / В. Тарасенко, Р. Л. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 2–3 квіт. 2020 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020 р – Ч. 2. – С. 92.

Тарасенко, В. Вібраційно-ситовий сепаратор PVT-1000 [Електронний ресурс] / В. Тарасенко, Р. Л. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. - С. 124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29406/1/2.pdf

Якобчук, Р. Л. Інтенсифікація процесу сушіння пивної дробини в сушарці шнекового типу / Р. Л. Якобчук, Д. В. Кучеренко // Science, society, education: topical issues and development prospects : abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. – Ukraine, Kharkiv, SPC “Sci-conf.com.ua”, 2020. - P. 303-307.

Федічкін, М. Удосконалення апарату гідродинамічної і ферментативної обробки сусла [Електронний ресурс] / М. Федічкін, Р. Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.2. – С 107. – Режим доступу : https://v.gd/ct1f2Q

Шковира, А. Підвищення ефективності роботи сушильної установки ротаційного типу шляхом удосконалення її конструкції [Електронний ресурс] / А. Шковира, Р.Якобчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.2. – С. 108. – Режим доступу : https://is.gd/v6R97Y

Якобчук, Р. Л. Інертний носій для сушіння харчових продуктів у віброкиплячому шарі [Електронний ресурс] / Р. Л. Якобчук, В. Л. Яровий // Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини : Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі, 1−2 червня 2017 р. : тези доповідей. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С 81-82. – Режим доступу : https://is.gd/LW4qdl