Блаженко Сергій Іванович

ORCID ID: 0000-0002-9152-4859

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
2
1
20
2
22

Перелік опублікованих документів:

Architecture of hybrid mechatronic dosing and packing module of packaging machine based on qualitative analysis [Electronic resourse] / О. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, А. Marynin, S. Tokarchuk, S. Blazhenko, О. Volodin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2023. – 4(2-124). – Рp. 70-79. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/0c362f80-6b21-4cc7-b51c-0226672f4bff

Дослідження характерних параметрів технологічного процесу формоутворення захисної повітряної упаковки [Електронний ресурс] / А. В. Деренівська, С. І. Блаженко, М. А. Масло, В. Б. Костін // Харчова промисловість. – 2023. – № 33-34. – С. 137-151. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/42c4646d-cbd5-409b-92ae-f5aa02a52499

Комп’ютерне моделювання процесу прогрівання тістової заготовки для виготовлення лавашу, збагаченого харчовими добавками / О. Ю. Бруква, С. І. Блаженко, Є. М. Бабко, В. В. Олішевський // Харчова промисловість. – 2023. – № 33–34. – С. 99–105.

Дослідження процесу розпилення рідини за допомогою CFD-технологій [Електронний ресурс] / А. М. Слюсенко, В. В. Пономаренко, С. І. Блаженко, Я. С. Хитрий // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 2. – С. 90–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37976/1/Article_CFD-mod_fors.pdf

Synthesis of precision dosing systems for liquid products based on electropneumatic complexes [Electronic resourse] / O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, S. Blazhenko, S. Tokarchuk, A. Derenivska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies : Information technology. Industry control systems. – 2021. – Vol. 6, № 2 (114). – С. 125–135. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36925/1/22.pdf

Constitutive equation for numerical simulation of elastic-viscous - Plastic disperse materials deformation process / E. Shtefan,  B. Pashchenko,  S. Blagenko, S. Yastreba // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2019. – Р. 356–363.

Іваненко, Є. Модернізація лінії випікання хлібу із удосконаленням конструкції печі К- ХМ-25 / Є. Іваненко, С. І. Блаженко// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 92.

Новітній підхід до підготовки фахівців для харчового машинобудування за умови застосування мехатронно-модульного принципу побудови машин [Електронний ресурс] / О. М. Гавва, С. І. Блаженко, Л. О. Кривопляс-Володіна та ін. // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. – Харків, 2019. – С. 193–194. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29619/1/201910.pdf

Синільник, О. Дослідження ефективності роботи фільтру типу ФСБУ з метою інтенсифікації процесу / Орест Синільник, Сергій Блаженко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 89.

Штефан, Є. В. Математична модель процесів пресування та транспортування дисперсних матеріалів у шнекових пристроях [Електронний ресурс] / Є. В. Штефан, С. І. Блаженко, Б. С. Пащенко // Удосконалення процесів і обладнання харчових та хімічних виробництв : матеріали ХVІ Міжнародної конференції, 5-9 вересня 2016 р. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 116-121. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/6771eb0a-fa37-4e27-b92b-473fa4cf6048