Бабко Євген Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
16
3
60

Перелік опублікованих документів

Brukva, O. Modernization of roll extruder for formation of armenian lavash test preparations / O. Brukva, E. Babko, V. Olishevskyi // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ХІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022. – С. 229.

Krasutskyi, V. Improving the efficiency of the process of heat treatment of milk by justification of technological parameters of the heater / V. Krasutskyi, E. Babko, V. Olishevskyi // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ХІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022. – С. 230–235.

Lobanov, D. Modernization of press of the beet pulp / D. Lobanov, E. Babko, V. Olishevskyi// Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ХІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022. – С. 230.

Бруква, О. Модернізація валкового екструдеру для формування тістових заготовок вірменського лаваша / О. Бруква, Є. Бабко, В. Олішевський// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 50.

Красуцький, В. Підвищення ефективності роботи пастеризаційної установки молока / В. Красуцький, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 51.

Лобанов, Д. Модернізація преса глибокого віджиму бурякового жому / Д. Лобанов, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 52.

Бруква, О. Модернізація валкового екструдеру ВЕ-07 для виготовлення вірменського лавашу / Олексій Бруква, Євген Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 54.

Модернізація системи завантаження жому преса глибокого віджиму / О. В. Розумний, М. В. Пархомчук, Є. М. Бабко, В. В. Олішевський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – C. 108–109.

Simulation of nanoparticle aggregation processin heterogeneous dispersed systems [Electronic resource] / V. Olishevskyi, S. Vasylenko, E. Babko, S. Lemantar // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 1. – Р. 95–104. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31897/1/Simulation%20of%20nanoparticle%20aggregation%20process%20in%20hererogeneous%20dispersed%20systems.pdf

Анализ применения алюминий- и кальцийсодержащих реагентов в технологическом процессе свеклосахарного производства / В. В. Олишевский, Л. М.Хомичак, Е. Н. Бабко, К. Г. Лопатько, Д. Е. Бабко // Сахар. – 2020. – № 4. – С. 16–21.

Анікін, М. Модернізація конструкції соломогичкоуловлювача СБГМ-700 / М. Анікін, Є. Бабко, В. Олішевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 71.

Бебешко, О. Інтенсифікація процесу пресування жому бурякоцукрового виробництва / О. Бебешко, Є. Бабко, В. Олішевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 72.

Изучение явления «pinking» в белых винах / М. В. Билько, А. А. Олейник, Д. Е. Бабко // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : материалы VII Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 259–262.

Інтенсифікація процесу отримання сирного зерна / В. Власенко, Д. Бабко, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 73.

Лявданський, А. Модернізація установки для термічної обробки при плавленні твердого сиру з розробкою подрібнюючого механізму / А. Лявданський, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 75.

Оптимальные параметры процесса экстрагирования сахарозы с применением наноразмерного гидроксида алюминия / В. В. Олишевский, Л. М. Хомичак, Е. Н. Бабко, С. Ю. Лементар // Сахар. – 2020. – № 8. – С. 15–19.

Передова технологія використання гідрооксиду алюмінію на цукрових заводах України [Електронний ресурс] / В. В. Олішевський, В. М. Бабко, Н. М. Пушанко, А. І. Українець, Д. Є. Бабко // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 88–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32279/2/Peredova%20Tehnologiya%20vykorystannya%20gidrooksydu%20alyuminiyu%20na%20thukrovyh%20zavodah%20Ukraine.PDF

Результаты практической реализации применения наноразмерного гидроксида алюминия вусловиях сахарных заводов Украины / Л. М. Хомичак, В. В. Олишевский, Е. Н. Бабко, К. Г. Лопатько // Сахар. – 2020. – № 5. – С. 18–22.

Розумний, О. Інтенсифікація процесу очищення жомопресової води для екстрагування сахарози з цукрового буряка / О. Розумний, В. Олішевський, Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 74.

Щукін, А. Модернізація системи вивантаження жому нахиленої дифузійної установки / А. Щукін, Є. Бабко, В. Олішевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 76.

Kovalyov, A. Influence intensity admission warmthon thermophysical descriptions test and bread / A. Kovalyov, E. Babko // Österreichisches Multiscience Journal – 2019. – № 20. – P. 53–57.

Аналіз застосування алюміній-та кальційвмісних реагентів в технологічних процесах бурякоцукрового виробництва / В. В.Олішевський, Л. М. Хомічак, Є. М. Бабко, О. П. Балтажи // Цукрова галузь: науково-інформаційний вісник. – Київ : Науково-практичний центр цукробурякового виробництва, 2019. – № 8 (26). – С. 7–15.

Використання гіпсу в дифузійному процесі бурякового виробництва / М. Ю. Ісаєв, А. К. Аветісян, В. В. Олішевський, Є. М. Бабко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 83–84.

Інтенсифікація способу підготовки екстрагенту для вилучення сахарози з бурякової стружки / В. О. Кіріяченко, І. В. Буйноза, Є. М. Бабко, В. В. Олішевський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 81–83.

Кіріяченко, В. Удосконалення установки та модернізація вихровоїсушарки з метою інтенсифікації процесу сушіння молочного казеїну / В.Кіріяченко, Є. М. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 99.

Ковалев, А. Влияние интенсивности теплоподвода на теплофизические характеристики теста и мякиша хлеба / А. Ковалев, Е. Н. Бабко // Österreichisches Multiscience Journal. – 2019. – № 18. – P. 32–36.

Лошак, А. Інтенсифікація процесу відмивання буряків з удосконаленням барабанної бурякомийки / А. Лошак, Є. М. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю НУХТ, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 98.

Никитюк, Т. В. Вплив нанорозмірного гідроксиду алюмінію на структурно-механічні властивості бурякової тканини / Т. В. Никитюк, В. В. Олішевський, Є. М. Бабко, Д. Є. Бабко // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України, 26–27 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 135–136.

Одержання висококонцентрованого сусла в технології біоетанолу бурякоцукрового виробництва / Р. Кириленко, В. В. Олішевський, А. Українець, Є. М. Бабко, К. Лопатько // Перспективи розвитку цукрової галузі України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 26–27 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019.

Impact of nanosized aluminum hydroxide on the structural and mechanical properties of sugar beet tissue / T. Nykytiuk, V. Olishevskiy, E. Babko, O. Prokopiuk // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7, Is. 3. – Pp. 488–498. DOI 10.24263/2304-974X-2018-7-3-13

Бабко, Є. Дослідження процесів гідродинаміки в вакуум-апараті при кристалізації утфелю з метою їх інтенсифікації / Євген Бабко, Дмитро Трегуб, Діана Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 94.

Гаврилюк, О. Модернізація станції карбонізації розливу газованих безалкогольних напоїв / Олександр Гаврилюк, Євген Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 93.

Никитюк, Т. Вивчення впливу додаткових реагентів на структурно-механічні властивості тканини цукрового буряка / Тарас Никитюк, Валентин Олішевський, Євген Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 113.

Патентна корисну модель № 110795 UA, МПК B01D 3/10 (2006.01), C13B 30/00, C13B 25/00. Вакуум–апарат з механічним циркулятором / Пушанко М. М., Бабко Є. М., Самофал М. І. – u201603170 ; заявл. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.

Патент на корисну модель № 112638 України, МПК C13B 5/06 (2011.01). Спосіб екстрагування сахарози з бурякової стружки / Олішевський В. В., Українець А. І., Пушанко Н. М., Маринін А. І., Бабко Є. М., Лопатько К. Г. – u201606324 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. 24.