Токарчук Сергій Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
92
3
77

Перелік опублікованих документів:

Synthese eines adaptiven mechatronischen systems zum pneumatischen transport von schüttgutprodukten / L. Kryvoplias-Volodina, S. Tokarchuk, M. Maslo, O. Volodin // Scientific foundations in research in Engineering : collective monograph. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. – Р. 402-425.

Synthesis of the control system for the positioning pneumatic drive of shut-off fittings according to the criteria of technological efficiency / L. Kryvoplias-Volodina, S. Tokarchuk, O. Gavva, V. Myronchuk, O. Volodin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. - № 4(2-118). - P. 79–91.

Кривопляс-Володіна, Л. О. Функціонально орієнтоване проектування машин пакування харчових продуктів у контексті технологій замкненого циклу / Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва, С. В. Токарчук. - Наукові праціНаціонального університету харчових технологій. – 2022. - Т. 28, № 6. - С. 13 – 22.

Муравйова, Ю. Практичні аспекти пневмотранспортування сипких харчових продуктів / Ю. Муравйова, Л. Слюсар, С. Токарчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 70.

Токарчук, С. В. Функціонально орієнтоване проектування машин пакування харчових продуктів у контексті технологій замкненого циклу / С. В. Токарчук, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. -  Київ, 2022. - С. 75-77.

Synthesis of precision dosing systems for liquid products based on electropneumatic complexes [Electronic resourse] / O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, S. Blazhenko, S. Tokarchuk, A. Derenivska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies : Information technology. Industry control systems. – 2021. – Vol. 6, № 2 (114). – С. 125–135. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36925/1/22.pdf

Акватроніка в системах подачі рідких харчових продуктів ліній пакування / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, С. В. Токарчук, В. М. Якимчук // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 112–118. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37119/1/14.PDF

Дослідження характеристик фасувального мехатронного модуля дозування в’язких харчових продуктів / Лілія Слюсар, Дмитро Скула, Сергій Токарчук, Людмила Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 74.

Михайлик, Б. Синтез дозаторів обємно-вагового типу для вязко-пластичних харчових продуктів / Б. Михайлик, О. Гавва, С. Токарчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 20.

Морфологічний аналіз машин для пакування в’язко-пластичних харчових продуктів та дослідження вагових дозувальних пристроїв / О. М. Гавва, С. В. Токарчук, Б. В. Михайлик, Л. В. Марцинкевич // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ої Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня, 2021. – Київ : НУХТ. – С. 71–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37126/1/LeanFoodPack_2021%2b.PDF

Патент 120871 UA, МПК A21B 3/07 (2006.01) A21B 3/18 (2006.01) A21C 9/08 (2006.01) Пристрій для перевантаження дек візка роторної печі / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201709706 ; заявл.04.10.2017 ; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37114/1/120871.pdf

Патент 123215 UA, МПК B65B 1/04 (2006.01) Пристрій для дозування та фасування суміші сипких продуктів / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В., Сокол А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201805120; заявл.10.05.2018 ; опубл. 03.03.2021, Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37103/1/123215.pdf

Патент 123227 UA, МПК B65B 3/08 (2006.01) B65B 37/10 (2006.01) B65G 65/46 (2006.01) Шнековий живильник вагового дозатора в'язко-пластичної продукції / Гавва О. М., Михайлик Б. В., Токарчук С. В., Кривопляс-Володіна Л. О.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201900463; заявл.17.01.2019 ; опубл. 03.03.2021, Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37107/1/123227.pdf

Патент 123956 UA, МПК B65B 3/08 (2006.01) B65B 37/10 (2006.01) B65G 65/46 (2006.01) Мехатронний модуль вагового дозування в'язко-пластичної продукції / Гавва О. М., Михайлик Б. В., Токарчук С. В., Кривопляс-Володіна Л. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201900469; заявл.17.01.2019 ; опубл. 30.06.2021, Бюл. № 26, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37106/1/123956.pdf

Патент 123970 UA, МПК F04F 5/24 (2006.01) F04F 5/00 B01F 3/04 (2006.01) B01F 5/00 F16L 37/00 Повітряно-рідинний ежектор / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В., Гнатів Т. Г.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201907400; заявл.03.07.2019 ; опубл. 30.06.2021, Бюл. № 26, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37105/1/123970.pdf

Токарчук, С. В. Експериментальні дослідження явища статичного гідравлічного гістерезиса в дозувальному мехатронному модулі / С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна, Г. Р. Валіулін // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 119-127. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37104/1/15.pdf

Токарчук, С. В. Cтруктурно-параметричний оптимізаційний синтез функціонального модуля дозування в’язких та пластичних харчових продуктів / С. В. Токарчук, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 69–70.

Токарчук, С. В. Експериментальні дослідження явища статичного гідравлічного гістерезиса в дозувальному мехатронному модулі / С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна, Г. Р. Валіулін // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 119–127.

Вплив інерційних і геометричних параметрів вакумних захоплювальних пристроїв на допустиме зусилля утримання тарно-штучних вантажів / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук, В. М. Якимчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 65–74.

Гнатів, Т. Моделювання роботи функціонального мехатронного модуля фасування сипких харчових продуктів / Т. Гнатів, А. Загородня, С. Токарчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 130.

Деренівська, А. В. Визначення раціональних параметрів забезпечення стійкості транспортних пакетів методами підвищення сил тертя між шарами тарних вантажів / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 105-113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36819/1/Khp_2020_27_14.pdf.

Derenivska, A. Features of simulation of the technical parameters of the packaging line for single food products / A. Derenivska, L. Kryvoplias-Volodina, S. Tokarchuk // Resource and Energy Saving Technologies of Production and Packing of Food Products as the Main Fundamentals of Their Competitiveness : Proceedings of the 8th International Specialized Scientific and Practical Conference, September 12, 2019. – Kyiv : NUFT, 2019. – P. 55 – 63. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37127/1/RES_2019%2b.PDF

Prospects of using secondary energy resources / A. Sokolenko,  O. Shevchenko, K. Vasylkivsky, O.  Stepanets,  I. Vinnichenko // Food and Environment Safety Journal, Ştefan cel Mare University. 2019. - Vol 18, No 4. - Р. 337-346.

Гавва, О. М. Функціонально-орієнтоване проектування пакувального обладнання в контексті технологічного замкненого циклу / О. М. Гавва, С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна // Пакувальна індустрія (циклічна економіка в пакуванні): матеріали ХIІІ науково-практичної конференції. - Київ, 2019. - С. 95-105.

Деренівська, А. В. Імітаційне моделювання раціональних параметрів функціональних модулей пакувальної лінії [Електронний ресурс] / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. - С. 35 - 37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30488/1/201912.pdf

Деренівська, А. В. Імітаційне моделювання раціональних параметрів функціональних модулів пакувальної лінії / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2019. - Том 25,  № 6. -  С. 75-84.

Деренівська, А. В. Дослідження процесу формоутворення захисної упаковки типу «SingleBubble» із рулонних заготовок [Електронний ресурс] / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна,  С. В. Токарчук // Новітні технології пакування : матеріали XVIII науково-практичної конференції молодих вчених. - Київ, 2019. - С. 7-11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29389/1/NTPSBB_2019.pdf

Деренівська, А. В. Дослідження процесу формоутворення плівкової повітряної захисної упаковки [Електронний ресурс] / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. -  Ч. 2. - С.129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29388/1/STKON_2019.pdf

Інтегровані рішення пневмосоплових систем для функціональних мехатронних модулей пакувальних машин / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна,  С. В. Токарчук, М. С. Чепур, О. С. Володін // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. - Київ : НУХТ, 2019. - С. 129-131.

Інтегровані рішення пневмосоплових систем для функціональних мехатронних модулей пакувальних машин / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук,  М. С. Чепур, О. С. Володін // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. -  Київ : НУХТ, 2019. - С. 129-131.

Особливості імітаційного моделювання технічних параметрів пакувальної лінії для штучної продукції / Б. Р. Мусін, Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська, С. В. Токарчук // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. -  Київ : НУХТ, 2019. - С. 132-134.

Патент на корисну модель № 131290 UA,  МПК B65B 3/34 (2006.01), G01F 11/00 (2006.01) G01F 13/00 (2006.01). Пневматичний мехатронний модуль дозування рідкої продукції [Електронний ресурс] / Якимчук М. В., Іванова Л. І.; Горчакова О. М., Токарчук С. В., Марцинкевич Л. В., Чепелюк О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201807503 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29576/1/20193.pdf

Патент України на корисну модель  № 136125 UA, МПК В65В 3/00 (2006.01). Шнековий живильник вагового дозатора в'язко-пластичної продукції / Гавва О. М., Михайлик Б. В., Токарчук С. В., Кривопляс-Володіна Л. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201900464 ; заявл. 17.01.2019 ; опубл. 12.08.2019. Бюл. № 15.

Патент України на корисну модель № 136126 UA, МПК В65В 3/00 (2006.01). Мехатронний модуль вагового дозування в'язко-пластичної продукції / Гавва О. М., Михайлик Б. В., Токарчук С. В., Кривопляс-Володіна Л. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201900470 ; заявл. 17.01.2019 ; опубл. 12.08.2019. Бюл. № 15.

Володін, О. Синтез функціональних виконавчих механізмів з елементами пропорційної техніки на базі мехатронних модулів [Електронний ресурс] / О. Володін, С. Токарчук, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28690/1/Part%202_%20123.pdf

Гавва, О. М. Дозування та фасування сипких сумішей харчових продуктів / О. М. Гавва, С. В. Токарчук, А. В. Сокол // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 128–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37128/1/Resource_2018%2b.PDF

Гнатів, Т. Т. Аналіз динаміки сильфонного пневмоциліндра з інерційним навантаженням [Електронний ресурс] / Т. Т. Гнатів, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХVII Науково-практичної конференції молодих вчених, 20 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : ІАЦ «Упаковка», 2018. – С. 69-71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28627/1/Збірник_Новітні%20технології%20пакування-2018.pdf

Дослідження впливу тиску рідкого харчового продукту на закон переміщення клапана прецензійного дозатора / М. В. Якимчук, О. М. Горчакова, С. В. Токарчук, Г. Р. Валіулін // Харчова промисловість. – 2018. – № 24. – С. 125–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37121/3/18.pdf

Патент на корисну модель № 122444, МПК (2006), B07B 1/00 Вібраційний живильник  [Електронний ресурс] / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Володін С. О., Ковтун Р. О. ; Національний університет харчових технологій. - u 201707210 ; заявл. 10.07.2017 ; опубл. 10.01.2018, Бюл.№ 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27887/1/122444.pdf

Патент на корисну модель № 124394, МПК (2006) B65G 17/00, B65G 61/00 Пристрій для перевантаження дек візка роторної печі [Електронний ресурс] / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В. ; Національний університет харчових технологій. - u 2017 09707 ; заявл. 04.10.2017 ; опубл. 10.04.2018, Бюл.№ 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27886/1/124394.pdf

Сокол, А. Розроблення та дослідження модуля дозування та фасування комбінованих сипких продуктів [Електронний ресурс] / А. Сокол, С. Токарчук, О. Гавва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. - С. 126. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30497/1/20181.pdf

Kryvoplias-Volodina, L. Study of electric drive with linear engine for bag-forming machines /  L. Kryvoplias-Volodina, A. Gavva, S. Tokarchuk // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2017. – Vol. 11, Is. 3. – Pp. 111–118. DOI 10.15673/fst.v11i3.614

Володін, С. О. Обґрунтування вибору пpомислових регульованих клапанів із позиційним приводом / С. О. Володін, В. Г. Мирончук, С. В. Токарчук // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 113–118. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37120/3/18%20%282%29.pdf

Розробка математичної моделі для визначення продуктивності роботизованих пакетоформуючих ліній / М. В. Якимчук, О. М. Горчакова, С. В. Токарчук, Г. Р. Валіулін // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 128–134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37123/3/20.pdf

Деренівська, А. В. Дослідження процесу переміщення частинок сипкої харчової продукції через випускний канал бункера шляхом імітаційного моделювання [Електронний ресурс] / А. В. Деренівська, О. М. Гавва, С. В. Токарчук // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 38–40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24123/3/dppcspcvkbshim%20.pdf

Кривопляс-Володіна, Л. О. Оптимізація компоновки пакувальних технологічних ліній / Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук, Г. Р. Валіулін // Харчова промисловість. – 2016. – № 19. – С. 100–104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37122/3/20.pdf

Кузьменко, М. М. Визначення надійності пакувальних машин для в’язкої харчової продукції за комплексними показниками [Електронний ресурс] / М. М. Кузьменко, С. В. Токарчук // Новітні технології пакування : матеріали ХV наук.-практ. конф. молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 57–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24226/1/6.pdf

Основи наукових досліджень у прикладних задачах : навч. посіб. / Л. О. Кривопляс–Володіна, О. М. Гавва, В. Л. Яровий, С. В. Токарчук ; наук. ред. О. М. Гавва, літ. ред. Л. О. Кривопляс. – К. : Сталь, 2016. – 272 с.

Патент на корисну модель, № 107899 України, МПК B04C 5/00 (2016.01). Пристрій для відділення пет–пластівців в процесі переробки / Кривопляс–Володіна Л. О., Захаревич В. Б., Токарчук С. В., Гнатів Т. Т., Володін О. С. – u201512726 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12 2016.