Ступак Юлія Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
10
1
6

Перелік опублікованих документів:

Бутик, Т. Мінімізація питомих витрат матеріалів при виготовленні циліндричних упаковок / Т. Бутик, К. Васильківський, Ю. Ступак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 71.

Ступак, Ю. О. Визначення енергетичних параметрів транспортування вантажів у лініях пакування / Ю. О. Ступак, К. В. Васильківський // Тренди lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 11-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції. – Київ, 2022. – С. 14-17.

Ясичев, В. Перспективні напрямки створення новітніх автоматизованих транспортних систем / В. Ясичев, Ю. Ступак, К. Васильківський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 72.

Динаміка перехідних процесів в приводах технологічних машин / О. І. Степанець, В. С. Костюк, Д. В. Пригодій, Ю. О. Ступак // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 62–71.

Логістика потоків харчових виробництв / М. М. Хваста, В. А. Піддубний, О. І. Степанець, Ю. О. Ступак // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 128–138.

Лапін, А. Особливості динаміки технологічних машин циклічної дії [Електронний ресурс] / А. Лапін,  А. Соколенко, Ю. Ступак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. -  Ч. 2. – С. 125. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29826/1/Part%202.pdf

Ступак, Ю. О. Технологія розроблення і дизайн упаковки: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» денної форми навчання / Ю. О. Ступак,  К. В. Васильківський. - Київ, НУХТ, 2019. -  35 с.

Васильківський, К. В. Інтенсивні технології енерго- і масообміну при стерилізації харчової продукції [Електронний ресурс] / К. В. Васильківський, Ю. О. Ступак // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 86-91. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32600/1/INTENSIVE%20TECHNOLOGIES%20ENERGY-%2c%20MASSTRANSFER.pdf

Ступак, Ю. О. Інтенсивні технології енерго-, масообміну при стерилізації харчової продукції / Ю. О. Ступак, К. В. Васильківський // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, 12 вересня 2017 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2017. – С. 152-155.

Ступак, Ю. О. Використання азоту в пакувальних технологіях [Електронний ресурс] / Ю. О. Ступак, К. В. Васильківський // Новітні технології пакування : матеріали ХV наук.-практ. конф. молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 35–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24222/1/3.pdf