Осьмак Олексій Олексійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
80

Перелік опублікованих документів

Осьмак, О. О. Новітні технології виробництва та використання біопалив / О. О. Осьмак, О. О. Серьогін // Енерготехнології та ресурсозбереження – 2022. – № 2. - С. 71-75.

Калита, В. С. Аналіз способів отримання альтернативних джерел енергії / В. С. Калита, О. О. Осьмак // Харчова промисловість – 2021. – № 29. – С. 139–144.

Кізко, Б. Газогенерація як технологія утилізації промислових відходів / Б. Кізко, О. О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 277.

Муравйова, Ю. Традиційні та нетрадиційні джерела енергії / Ю. Муравйова, О. О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 271.

Осьмак, О. О. Альтернативні види палива – перспективний напрямок розвит-ку енергетичного комплексу України [Електронний ресурс] / О. О. Осьмак, О. О. Серьогін // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – № 1. – С. 53–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36918/1/22.pdf

Тарасенко, А. Хімічні процеси в поновлюваних джерелах енергії / А. Тарасенко, О. О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 279.

Осьмак, Т. Поняття «Академічної доброчесності» та «Академічної відповідальності» в освітньо-науковому середовищі [Електронний ресурс] / Т. Осьмак, В. Сапіга, О. Осьмак // Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян, 02.–11 березня 2020 р. Варшава, Республіка Польща / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. – С. 130-133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31328/3/11111.pdf

Денисенко, О. Використання установки брикетування УБО-2 для вирішення проблем утилізації рослинних відходів/ О. Денисенко, О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті: 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 218.

Ковтун, Б. Перспективи використання топкових агрегатів піролізного типу /Б. Ковтун, О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 213.

Коптілий, Д. Вдосконалення технології виробництва паливних гранул на основі сировини органічного походження / Д. Коптілий, О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 210.

Нерсесов, Н. Біогаз – альтернативне джерело енергії/ Н. Нерсесов, О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті: 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів,23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 219.

Осьмак, О. Оптимізація процесу газифікації рослинної біомаси [Електронний ресурс] / О. О. Осьмак, О. О. Серьогін // Харчова промисловість. - 2018. - №24. - С. 157-165. . – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28922/1/Optymizatsiya%20protsesu%20gazyfikatsii%20roslynnoi%20biomasy.pdf

Серьогін, О. О.  Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості [Електронний ресурс] : підручник / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак, Д. В. Риндюк. – Київ : НУХТ, 2018. – 414 с. . – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28781

Твердун, І. Піроліз органічної сировини з метою отримання газоподібних, рідких та твердих енергоносіїв / І. Твердун, О.Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м.Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 225.

Чудінович, М. Розробка енергетичного комплексу, який працює на відходах органічного походження тепловою потужністю 100-400 кВт / М. Чудінович, О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 223.