Масло Микола Андрійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
40

Перелік опублікованих документів:

Synthese eines adaptiven mechatronischen systems zum pneumatischen transport von schüttgutprodukten / L. Kryvoplias-Volodina, S. Tokarchuk, M. Maslo, O. Volodin // Scientific foundations in research in Engineering : collective monograph. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. – Р. 402-425.

Глущенко, І. Розрахунок міцності конічної оболонки дна резервуару насипного матеріалу / І. Глущенко, М. Масло // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 171.

Зелінський, Є. Енергозбереження та енергоефективність / Є. Зелінський, М. Масло // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 217.

Масло, М. А. Лінія сортування твердих побутових відходів [Електронний ресурс] / М. А. Масло, О. М. Гавва, О. О. Серьогін // Ресурсоо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентноздатності : VII Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – С. 143-144. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28330/1/Liniya%20sortuvannya%20tverdyh%20pobutovyh%20vidhodiv.pdf

Оптимизация работы диффузионной установки колонного типа методом усовершенствования конструкции ошпаривателя [Электронный ресурс] / А. А. Серегин, С. М. Василенко, Н. А. Масло и др. // Сахар. – 2018. – № 4. – С. 64–71. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27729/1/

Optimizatsiya%20raboty%20difuzionnoy%20ustanovki%20kolonnogo%20tipa%20metodom%20usovershenstvovaniya%20konstruktsii%20oshparivatelya.pdf

Сибірцев, В. Ресурсосберігаючі технології і альтернативна енергетика / В. Сибірцев, М. Масло// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 222.

Янса, Р. Дослідження практичного застосування і ефективності використання відновлюваних джерел енергії у будівництві / Р. Янса, М. Масло // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 211.