Костюк Володимир Степанович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
87
3
101

Бутик, Т. Дослідження валу на можливість передчасного руйнування / Т. Бутик, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 85.

Ляшенко, М. Аналіз класифікації вторинної полімерної сировини та шляхи впливу на її якість / М. Ляшенко, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 81.

Посудини та апарати – особливості проектування та руйнування / С. Бойко, Д. Остапенко, А. Литовченко, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 83.

Регулювання швидкості виконавчих органів машин / С. Шевченко, В. Ясичев, В. Кушнір, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 82.

Фузік, Є. Вдосконалення технологічного процесу виготовлення деталей типу «шків» / Є. Фузік, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 84.

Інтенсифікація масопередачі в газорідинних системах [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, В. С. Костюк, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 7–112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32582/1/MASS%20TRANSMISSION%20INTENSIFICATION%20IN%20GAS-LIQUID%20SYSTEMS.pdf

Системи утилізації вторинної пари сусловарильних апаратів [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, В. С. Костюк, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. -Т. 26, № 4. - С. 98-112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32210/1/SYSTEMS_OF_UTILIZATION_OF_SECONDARY_STEAM_OF_APPARATUS_FOR_BEER_WORT.pdf

Васильківський, К. В. Тертя в транспортних системах [Електронний ресурс] / К. В. Васильківський, І. Ф. Максименко, В. С. Костюк // Харчова промисловість. – 2019. – № 26. – С. 116-126. – Режим доступу : https://bit.ly/3XZ6iSv

Дудко, Д. Укладальна машина для пляшок [Електронний ресурс] / Д. Дудко, Г. Валіулін, В. Костюк  // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. -  Ч. 2. - С. 127. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29806/1/1.pdf

Жиговець, О. Ущільнюючі прокладки важливий елемент технологій пакування [Електронний ресурс] / О. Жиговець, О.  Семена, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. -  Ч. 2. - С. 131. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29801/1/3.pdf

Кравець, Ю. Дослідження процесу миття матеріалів під час вторинної переробки [Електронний ресурс] / Ю. Кравець, В. Королевич, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. -  Ч. 2. - С. 139. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29800/1/4.pdf

Патент на винахід № 118893 UA,  МПК B65B 5/10 (2006.01) B65B 21/14 (2006.01) B65G 65/23 (2006.01). Пристрій для укладання склопосуду в тару [Електронний ресурс] / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Вознюк Ф. О., Ігнатенко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201702513 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29981/1/118893.pdf

Патент на винахід № 118902 UA,  МПК B65B 35/30 (2006.01) B65B 35/44 (2006.01) B65B 35/46 (2006.01) B65B 35/56 (2006.01) B65G 47/46 (2006.01). Пристрій для розподілення штучних виробів [Електронний ресурс] / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Соколенко А. І., Костюк Є. В., Мащенко О. А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201705069 ; заявл. 25.05.2017 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29785/1/118902.pdf

Патент на винахід № 119063 UA,  МПК F16D 7/02 (2006.01) F16D 3/18 (2006.01) F16D 13/38 (2006.01). Компенсуюча фрикційна запобіжна муфта / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Костюк Є. В. Кривопляс-Володіна Л. О., Возний Ф. О., ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201700618 ; заявл. 23.01.2017 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.

Патент на винахід № 119111 UA,  МПК B65B 21/08 (2006.01) B65B 21/10 (2006.01) B65B 21/12 (2006.01). Пристрій для укладання склопосуду в тару [Електронний ресурс] / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Деренівська А. В., Бойко О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201711202 ; заявл. 16.11.2017 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29695/1/pat.pdf

Патент України на винахід № 119193, МПК F15B 15/06 (2006.01), F16J 10/04 (2006.01). Пневмоциліндр двосторонньої дії з поворотним штоком [Електронний ресурс] / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Кривопляс-Володіна Л. О., Кушнір О. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № а201708114 ; заявл. 04.08.2017 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29784/1/119193.pdf

Патент на винахід № 119200 UA,  МПК B65B 5/08 (2006.01) B65B 5/10 (2006.01) B65B 35/04 (2006.01) B65B 35/56 (2006.01). Пристрій для формування шару штучних виробів [Електронний ресурс] / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Михайловський К. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201711209 ; заявл. 16.11.2017 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29798/1/119200.pdf

Патент на корисну модель № 131105 UA, МПК F01M 3/00 (2006.01) F16N 1/00 (2006.01).  Пристрій для зменшення зносу трибосполучень деталей двигуна внутрішнього згорання під час його пуску / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Костюк Є. В., Якимчук М. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201806308 ; заявл. 06.06.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель № 135707 UA, МПК B65B 11/34 (2006.01). Закруточний механізм для загортання виробів у перекрутку / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Кривопляс-Володіна Л. О., Мироненко С. М.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201901559 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.

Повітряна сушарка на основі замкнутих енергоматеріальних контурів / О. Ю. Шевченко, О. І. Степанець,  С. А. Бут, В. С. Костюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 128–137.

Семена, О. Аналіз конструкцій механізмів укупорювання скляної тари / О. Cемена, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. –  Ч. 2. – С. 130.

Соколенко, А. І. Синтез активованих змішувачів потоків [Електронний ресурс] / А. І. Соколенко, І. Ф. Максименко, В. С. Костюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2019. - Том 25.  - № 6. -  С. 102-113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32672/1/SYNTHESIS%20OF%20ACTIVATED%20FLOW%20MIXERS.pdf

Інновації в обладнанні для аеробного синтезу мікроорганізмів [Електронний ресурс] / К. В. Васильківський, М. І. Юхно, В. С. Костюк, В. А. Піддубний // Харчова промисловість. — 2018. — № 24. — С. 106–117. – Режим доступу : https://rb.gy/5tckag

Інтенсифікація енерго- масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв . Монографія / А. І. Соколенко, О. Ю. Шевченко, К. В. Васильківський,  О. І. Степанець, В. С. Костюк, О. О. Бойко,  І. Ф. Максименко – Київ : Кондор, 2018. – 212 с.

Кравець, Ю. Тканина в технологіях пакування / Ю. Кравець, В. Ковальчук, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018.

Мийка для вторинних полімерних матеріалів / А. Петрусенко, Д. Шевченко, В. Костюк , Г. Валіулін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018.

Укладальна машина для пляшок / Б.Артамонов, О. Жиговець, Г. Валіулін, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018.