Костін Володимир Борисович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
16
2
23

Перелік опублікованих документів:

Визначення втрат повітря пневмоконвеєра в зоні напрямних внутрішнього короба / Т. Лук`яненко, Я. Погорелов, Н. Романченко, В. Костін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 79.

Прискорений рух ПЕТ- пляшок на похилому пневмоконвеєрі / І. Тимченко, Т. Лук`яненко, Н. Романченко, В.  Костін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 80.

Кучер, В. Дослідження та модернізація машини для пакування харчової продукції в полімерну упаковку типу flow-pack із горизонтальною компоновкою / В. Кучер, Г. Валіулін, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 83.

Матвеєва, А. Вплив поліетилену на навколишнє середовище / А. Матвеєва, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 89.

Смоляр, Р. Пристрiй для виймання штучних  предметів із тари / Р. Смоляр, Г. Валіулін, Є. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 79.

Степанова, О. Полівінілхлорид та його місце в питаннях екології / О. Степанова, В. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 90.

Ярмолюк, С. Дослідження кінематики кривошипних механізмів пресів для відходів при виготовленні тари / С. Ярмолюк, М. Трохименко, В. Б. Костін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 143.

Аналіз законів руху і режимів роботи інерційного конвеєра / А. Мужило, М. Галівець, Н. Романченко, В. Костін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 141.

Синтез приводу інерційного конвеєра з постійним тиском матеріалу на днище / Д. Жиган, О. Наугольний, Н. Романченко, В. Костін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 142.

Васильківський, К. В. Тертя в транспортних системах / К. В. Васильківський, І. Ф. Максименко, В. С. Костюк // Харчова промисловість. – 2019. – № 26. – С. 117–126.

Патент на винахід №120204 UA, МПК F16H 27/04 (2006.01) F16H 59/04 (2006.01) F16H 59/06 (2006.01). Регульований урівнювальний механізм ланцюгових конвеєрів / Костін В. Б., Ковальов О. І., Романченко Н. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – a 201710320 ; заявл. 26.10.2017 ; опубл. 25.10.2019. Бюл. № 20.

Прискорений рух ПЕТ-пляшок на горизонтальній ділянці пневмоконвеєра / В. Мирошниченко М. Трегуб, О. Ковальов,  В. Костін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. -  Ч. 2. – С. 134.

Романенко, Н. М. Безреагентний метод знезараження води електроактивацією / Н. М. Романченко, В. Б. Костін // Перспективи  майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції,  14-15 листопада 2019 р. -  Київ, 2019. – С. 58.

Соколенко, А. І. Синтез активованих змішувачів потоків / А. І. Соколенко, І. Ф. Максименко, В. С. Костюк // Наукові праці НУХТ. – Т. 25, № 6. – 2019. – С. 102–113.

Огляд принципових схем приводів інерційних конвеєрів / Н. Христонько, Д. Дудко, Н. Романченко, В. Костін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ.

Розробка пневмоконвеєра для переміщення ПЕТ-пляшок / М. Вдовенко, І. Глущенко, В. Костін, О. Ковальов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIст. : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ.

Костін, В. Б. Шляхи зниження витрат повітря при транспортуванні ПЕТ-пляшок / В. Б. Костін, Н. І. Ковальова, Н. М. Романченко // Харчова промисловість. – 2017. - № 22. - С. 135-140.