Кривопляс–Володіна Людмила Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
9
2
1
119
5
175

Перелік опублікованих документів:

Gavva, O. Methodology of criterion analysis and synthesis of dosing and packaging modules for bulk production [Electronic resourse] / O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, H. Lukianets // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023. – 2023. – Part 3. Kyiv : NUFT. – P. 462. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40709/1/7.pdf

Adaptive mechatronic modules of pneumatic transport control systems of bulk foodstuffs /  L. Kryvoplias-Volodina, O. Volodin, D. Bahdasarian, D. Коzik // Results of modern scientific research and development :рroceedings of the 11th International scientific and practical conference. - Madrid, Spain :  Barca Academy Publishing, 2022. - Р.135-141.

Kryvopias-Volodina, L. Development of a mechatronic module for pneumatic conveying of small-piece materials / L. Kryvopias-Volodina, D. Bahdasarian, D. Коzik // Internauka : International scientific journal. - 2022. - № 1 (120). - C. 50-53.

Kryvoplias-Volodina, L. Quantification of functional modules of dispensing and packing machines for packing bulk products into containers / L. Kryvoplias-Volodina,  O. Gavva // Student in bucovina : рroceedings of the 10th International conference for students, 10-11 November 2022. – Suceava : Stefan cel Mare University, 2022. – Р. 77.

Synthese eines adaptiven mechatronischen systems zum pneumatischen transport von schüttgutprodukten / L. Kryvoplias-Volodina, S. Tokarchuk, M. Maslo, O. Volodin // Scientific foundations in research in Engineering : collective monograph. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. – Р. 402-425.

Synthese eines digitalen echtzeit-steuerungssystems für pneumatische antriebe / O. Gavva, O. Volodin, L. Kryvoplias-Volodina, O. Galynska // Scientific foundations in research in Engineering : collective monograph. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. – Р. 383-401.

Synthesis of the control system for the positioning pneumatic drive of shut-off fittings according to the criteria of technological efficiency / L. Kryvoplias-Volodina, S. Tokarchuk, O. Gavva, V. Myronchuk, O. Volodin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. - № 4(2-118). - P. 79–91.

Багдасарян, Д. Практичні аспекти пневмотранспортування сипких харчових продуктів / Д. Багдасарян, Є. Кирильчук, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 67.

Гера, В. Дослідження гідромеханічних характеристик запірних пристроїв продуктопроводу / В. Гера, Д. Скула, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 68.

Дослідження ефективності підготовки енергоресурсу для пакувального обладнання / Д. Дригайло, В. Ясичев, С. Шевченко, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 69.

Козік, Д. Синтез функціонального мехатронного модуля для рідких харчових продуктів / Д. Козік, І. Д’яченко,  Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 66.

Кривопляс-Володіна, Л. О. Функціонально орієнтоване проектування машин пакування харчових продуктів у контексті технологій замкненого циклу / Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва, С. В. Токарчук. - Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. - Т. 28, № 6. - С. 13 – 22.

Мікульонок, І. О. Інноваційне обладнання для приготування та перероблення полімерних матеріалів і гумових сумішей : монографія / І. О. Мікульонок, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна. - Київ :  Сталь, 2022. - 140 с.

Токарчук, С. В. Функціонально орієнтоване проектування машин пакування харчових продуктів у контексті технологій замкненого циклу / С. В. Токарчук, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. -  Київ, 2022. - С. 75-77.

Design and technological parameters of equipment influence on the lateral pressure coefficient and reduced friction coefficient of granular polyvinyl chloride / V. Vytvytskyi, I. Mikulionok, O. Sokolskyi, O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 1. – P. 182–197.

Synthesis of precision dosing systems for liquid products based on electropneumatic complexes [Electronic resourse] / O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, S. Blazhenko, S. Tokarchuk, A. Derenivska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies : Information technology. Industry control systems. – 2021. – Vol. 6, № 2 (114). – С. 125–135. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36925/1/22.pdf

Дослідження функцій ресиверів в структурі пневмопривода / Ю. Муравйова, Є. Кирильчук, І. Д’яченко, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 75.

Патент 120871 UA, МПК A21B 3/07 (2006.01) A21B 3/18 (2006.01) A21C 9/08 (2006.01) Пристрій для перевантаження дек візка роторної печі / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201709706 ; заявл.04.10.2017 ; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37114/1/120871.pdf

Патент 123215 UA, МПК B65B 1/04 (2006.01) Пристрій для дозування та фасування суміші сипких продуктів / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В., Сокол А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201805120; заявл.10.05.2018 ; опубл. 03.03.2021, Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37103/1/123215.pdf

Патент 123227 UA, МПК B65B 3/08 (2006.01) B65B 37/10 (2006.01) B65G 65/46 (2006.01) Шнековий живильник вагового дозатора в'язко-пластичної продукції / Гавва О. М., Михайлик Б. В., Токарчук С. В., Кривопляс-Володіна Л. О.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201900463; заявл.17.01.2019 ; опубл. 03.03.2021, Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37107/1/123227.pdf

Патент 123956 UA, МПК B65B 3/08 (2006.01) B65B 37/10 (2006.01) B65G 65/46 (2006.01) Мехатронний модуль вагового дозування в'язко-пластичної продукції / Гавва О. М., Михайлик Б. В., Токарчук С. В., Кривопляс-Володіна Л. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201900469; заявл.17.01.2019 ; опубл. 30.06.2021, Бюл. № 26, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37106/1/123956.pdf

Патент 123970 UA, МПК F04F 5/24 (2006.01) F04F 5/00 B01F 3/04 (2006.01) B01F 5/00 F16L 37/00 Повітряно-рідинний ежектор / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В., Гнатів Т. Г.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201907400; заявл.03.07.2019 ; опубл. 30.06.2021, Бюл. № 26, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37105/1/123970.pdf

Токарчук, С. В. Експериментальні дослідження явища статичного гідравлічного гістерезиса в дозувальному мехатронному модулі / С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна, Г. Р. Валіулін // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 119-127. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37104/1/15.pdf

Токарчук, С. В. Cтруктурно-параметричний оптимізаційний синтез функціонального модуля дозування в’язких та пластичних харчових продуктів / С. В. Токарчук, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 69–70.

Design of a composition based on polyethylene and marble microparticles that decomposes under the effect of ultraviolet radiation / A. Petukhov, O. Shnyruk, I. Mikulionok, O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina // Eastern-European journal of enterprise technologie. – 2020. – 6 (6-108). – Pp. 102-110. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.216835

Development of a composition based on polyethylene and microparticles of marble, decomposable under the action of ultraviolet radiation / A. Petukhov, O. Shnyruk, I. Mikulionok, L. Kryvoplias-Volodina, O. Gavva  // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2020. - № 6 (108). – Р. 102 – 111.

Methodology of synthesis of packing machines for food products based on multicriterial analysis / O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, A. Derenivska, O. Volodin // Eureka: Life Sciences. – 2020. - № 5. – Р. 34 – 42.

Practical aspects modeling of air conveying modes for small–piece food products [Electronic resource] / L. Kryvoplias-Volodina, О. M. Gavva, M. Yakymchuk, А. Derenivska, Т. Hnativ, H. Valiulin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 5, № 11(107). – P. 6–15. – DOI: 10.15587/1729-4061.2020.213176. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32087/1/213176-485798-1-PB_Scopus.pdf

Вплив інерційних і геометричних параметрів вакумних захоплювальних пристроїв на допустиме зусилля утримання тарно-штучних вантажів  [Електронний ресурс] / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук, В. М. Якимчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 65–74. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32579/1/INFLUENCE%20OF%20INERTIAL%20AND%20GEOMETRICAL%20PARAMETERS%20OF%20VACUUM

%20CAPTURING%20DEVICES%20ON%20PERMISABLE%20EFFORTS%20FOR%

20MAINTENANCE%20OF%20CONTAINERIZED%20ARTIFICIAL%20CARGO.pdf

Деренівська, А. В. Визначення раціональних параметрів забезпечення стійкості транспортних пакетів методами підвищення сил тертя між шарами тарних вантажів / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 105-113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36819/1/Khp_2020_27_14.pdf.

Кульбіцький, C. Практичні аспекти використання пнемосоплових функціональних модулів у бункерах-живильниках / Кульбіцький C., Гнатів T., Кривопляс-Володіна Л. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 129.

Стрельченко, В. Дослідження впливу технологічних і конструктивних параметрів на енерговитрати в обладнанні для пакування в’язких продуктів / В. Стрельченко, А. Загородня, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 123.

Чепур, М. Методика синтезу інтегрованих пневмосоплових модулів у пакувальних машинах / М. Чепур, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. - Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 118.

Derenivska, A. Features of simulation of the technical parameters of the packaging line for single food products / A. Derenivska, L. Kryvoplias-Volodina, S. Tokarchuk // Resource and Energy Saving Technologies of Production and Packing of Food Products as the Main Fundamentals of Their Competitiveness : Proceedings of the 8th International Specialized Scientific and Practical Conference, September 12, 2019. – Kyiv : NUFT, 2019. – P. 55 – 63. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37127/1/RES_2019%2b.PDF

Investigation of ejection process in mechatronic functional modules of packaging machines / O. Gavva, L. Kryvoplias–Volodina, T. Hnativ, K. Rivna  // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Volume 8, Issue 3. – P. 620–633.

Rivna, K. Modeling of pneumonozzle system work / K. Rivna, O.Gavva, L. Kryvoplias–Volodina // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. –  Ч. 2. – С. 144.

Rivna, K. Modeling of pneumonozzle system work [Electronic resource] / K. Rivna, O.Gavva, L. Kryvoplias–Volodina // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково–практичної конференції, 12 вересня 2019 р. –  Київ : НУХТ, 2019. – С. 135–136. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29617/1/20199.pdf

Technology of making pectinist fruit pastes / Sukhenko V., Sukhenko Y., Kryvoplias–Volodina L., Gavva O. // 4th international scientific conference agrobiodiversity for improve the nutrition, helse and quality of human and bees life : аbstracts book. Slovakia – 11–13september. – Nitra, 2019. – Р. 61.

Багатокритеріальний синтез мехатронних функціональних модулів машин пакування харчових продуктів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д–ра техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Л. О. Кривопляс–Володіна ; Нац. ун–т харч. технол. – Київ, 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28928/1/Multicriteria%20synthesis%20of%20mechatronic%20functional%20modules.pdf

Гавва, А. Н. Практические аспекты условий универсализации упаковочного оборудования [Электронный ресурс] / А. Н. Гавва, Л. А. Кривопляс–Володина // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : материалы ІV Международной научно–практической конференции. Минск, Республика Беларусь, 21–22 марта 2019 г. – Минск, 2019. – С. 100–102. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29618/1/201911.pdf

Гавва, О. М. Функціонально–орієнтоване проектування пакувального обладнання в контексті технологічного замкненого циклу / О. М. Гавва, С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс–Володіна // Пакувальна індустрія (циклічна економіка в пакуванні): матеріали ХIІІ науково–практичної конференції. – Київ, 2019. – С. 95–105.

Деренівська,  А. В. Імітаційне моделювання раціональних параметрів функціональних модулей пакувальної лінії / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс–Володіна, С. В. Токарчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали VIIІ Міжнародної науково–технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 35 – 37.

Деренівська, А. В. Дослідження процесу формоутворення захисної упаковки типу «SingleBubble» із рулонних заготовок / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс–Володіна,  С. В. Токарчук // Новітні технології пакування : матеріали XVIII науково–практичної конференції молодих вчених. – Київ, 2019. – С. 7–11.

Деренівська, А. В. Дослідження процесу формоутворення плівкової повітряної захисної упаковки [Електронний ресурс] / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс–Володіна, С. В. Токарчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. –  Ч. 2. – С.129. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29388/1/STKON_2019.pdf

Деренівська, А. В. Імітаційне моделювання раціональних параметрів функціональних модулів пакувальної лінії [Електронний ресурс] / А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс–Володіна, С. В. Токарчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Том 25,  № 6. – С. 75–84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30488/1/201912.pdf

Дослідження процесу формоутворення захисної упаковки типу «SingleBubble» із рулонних заготовок [Електронний ресурс] / Б. Р. Мусін, А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХVIII науково-практичної конференції молодих вчених. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 7-10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29389/1/NTPSBB_2019.pdf

Інтегровані рішення пневмосоплових систем для функціональних мехатронних модулей пакувальних машин / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс–Володіна,  С. В. Токарчук, М. С. Чепур, О. С. Володін // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково–практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 129–131.

Математичне моделювання процесу подачі стрічки пакувального матеріалу / М. С. Чепур, Л. О. Кривопляс–Володіна, О. М. Гавва, Т. Т. Гнатів // Новітні технології пакування : матеріали XVIII науково–практичної конференції молодих вчених. – Київ, 2019. – С. 62–66.

Новітній підхід до підготовки фахівців для харчового машинобудування за умови застосування мехатронно-модульного принципу побудови машин [Електронний ресурс] / О. М. Гавва, С. І. Блаженко, Л. О. Кривопляс-Володіна та ін. // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, 23–24 травня. - Харків, 2019. - С. 193-194. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29619/1/201910.pdf

Обгрунтування вибору основних параметрів сильфонного приводу  вібраційного модуля  пакувальної машини / Л. Кривопляс–Володіна, Т. Гнатів, Д. Іващенко, В. Туфекчі // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково–практичної конференції, 12 вересня 2019 р. –  Київ : НУХТ, 2019. – С. 117–119.

Особливості імітаційного моделювання технічних параметрів пакувальної лінії для штучної продукції / Б. Р. Мусін, Л. О. Кривопляс–Володіна, А. В. Деренівська, С. В. Токарчук // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково–практичної конференції, 12 вересня 2019 р. –  Київ : НУХТ, 2019. – С. 132–134.

Патент на винахід №119063 UA,  МПК F16D 7/02 (2006.01) F16D 3/18 (2006.01) F16D 13/38 (2006.01). Компенсуюча фрикційна запобіжна муфта [Електронний ресурс] / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Костюк Є. В. Кривопляс–Володіна Л. О., Возний Ф. О., ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201700618 ; заявл. 23.01.2017 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29766/1/119063.pdf

Патент 119089 UA, МПК B06B 1/18 (2006.01), B65G 27/22(2006.01), B07B 1/00 Вібраційний живильник [Електронний ресурс] / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Ковтун Р. О., Токарчук С. В., Володін С. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201707211 ; заявл. 10.07.2017 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30500/1/PAT2019.pdf

Патент України на винахід № 119193, МПК F15B 15/06 (2006.01), F16J 10/04 (2006.01). Пневмоциліндр двосторонньої дії з поворотним штоком [Електронний ресурс] / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Кривопляс–Володіна Л. О., Кушнір О. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № а201708114 ; заявл. 04.08.2017 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29784/1/119193.pdf

Патент на корисну модель №135707 UA, МПК B65B 11/34 (2006.01). Закруточний механізм для загортання виробів у перекрутку / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Кривопляс–Володіна Л. О., Мироненко С. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201901559 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.

Патент на корисну модель №136509 UA, МПК МПК (2019.01) B65B 21/00 B65B 21/14 (2006.01) B65G 65/02 (2006.01). Пристрій для виймання пляшок з транспортної тари / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Кривопляс–Володіна Л. О., Возний Ф. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201705066 ; заявл. 25.05.2017 ; опубл.10.09.2019, Бюл. № 11.

Патент України на корисну модель  № 136125 UA, МПК В65В 3/00 (2006.01). Шнековий живильник вагового дозатора в'язко–пластичної продукції / Гавва О. М., Михайлик Б. В., Токарчук С. В., Кривопляс–Володіна Л. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201900464 ; заявл. 17.01.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15.

Патент України на корисну модель № 136126 UA, МПК В65В 3/00 (2006.01). Мехатронний модуль вагового дозування в'язко–пластичної продукції / Гавва О. М., Михайлик Б. В., Токарчук С. В., Кривопляс–Володіна Л. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201900470 ; заявл. 17.01.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15.

Практичні аспекти динамічного аналізу роботи маніпулятора [Електронний ресурс] / Д. Р. Іващенко, Л. О. Кривопляс–Володіна, О. А. Вітюк, Г. Р. Валіулін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали  85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,  11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. –  Ч. 2. – С. 135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29616/1/20198.pdf

Чепур, М. С. Математичне моделювання процесу подачі стрічки пакувального матеріалу [Електронний ресурс] / М. С. Чепур, Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва, Т. Т. Гнатів // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХVIIІ Науково-практичної конференції молодих вчених, 12 квітня 2019 р., додаток до журналу «Упаковка». - К. – 2019. – С. 62-66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29613/1/20197.pdf

Gavva, O. Object-oriented design of packaging machines on the principles of mechatronics / O. Gavva, L. Kryvopiias-Volodina, O. Kokhan // Ukrainian journal of food science. – 2018. – Vol. 6, № 2. – P. 256–270.

Dynamics of mechatronic function modules drives of flow technological lines in food production [Electronic resource] / L. Kryvoplіas-Volodina, O. Gavva, S. Volodin, T. Hnativ // Ukrainian food journal. - 2018. - Vol. 7, Is. 4. - P. 726-737. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29689/1/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202018%20V.7%20I4.pdf

Mikulionok, I. Modeling the process of polymers processing in twinscrew extruders [Electronic resource] / I. Mikulionok, O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. - 4 (5-94). - P. 35-44. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.139886. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28695/1/139886-303119-1-PB.pdf

Mikulionok, I. Modeling of melting process in a single screw extruder for polymer processing [Electronic resource] / I. Мikulionok, О. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina // Eastern-european journal of enterprise technologies. - 2018. – Vol. 2, № 5 (92). - Р. 4 -11. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27884/1/Scopus.pdf

Володін, О. Синтез функціональних виконавчих механізмів з елементами пропорційної техніки на базі мехатронних модулів / О. Володін, С. Токарчук, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018.

Гавва, О. М. Шляхи технічного та функціонального вдосконалення пакувальних машин [Електронний ресурс] / О. М. Гавва, М. В. Якимчук, Л. О. Кривопляс-Володіна // Упаковка. – 2018. - № 1. - С. 39–44. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27889/1/Ways_of_technical_and_functional_perfection_of_packaging_machines.pdf

Гнатів, Т. Т. Аналіз динаміки сильфонного пневмоциліндра з інерційним навантаженням [Електронний ресурс] / Т. Т. Гнатів, Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХVII Науково-практичної конференції молодих вчених, 20 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : ІАЦ «Упаковка», 2018. – С. 69-71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28627/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%

d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%

96%d1%97%20%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2018.pdf

Інтегровані рішення функціональних мехатронних модулів в задачах синтезу пакувальних машин / О. С. Володін, Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва, Т. Т. Гнатів // Гідроаеромеханіка в інженерній практиці : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції, 19-22 червня 2018 р., м. Київ. – К .: ІАЦ НТУУ«КПІ ім. І. Сікорського», 2018. – С. 69-41.

Інтегровані рішення функціональних мехатронних модулів в задачах синтезу пакувальних машин / О. С. Володін, Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва, Т. Т. Гнатів // Гідроаеромеханіка в інженерній практиці : матеріали XXIII Міжнародної науково-технічної конференції, 19-20 червня 2018 р., м. Київ. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2018. - С. 39-41.

Кривопляс-Володіна, Л. О. Дослідження функціональних мехатронних модулів у структурі синтезу пакувальних машин [Електронний ресурс] / Л. О. Кривопляс-Володіна // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХVII Науково-практичної конференції молодих вчених, 20 квітня 2018. - С. 60-64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28626/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%

bd%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97%20%d0%bf%d0%b0%

d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-2018_60.pdf

Кривопляс-Володіна, Л. О. Інтегровані рішення на базі модульної системи [Електронний ресурс] / Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва, Г. Р. Валіулін // Ресурсо та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентноздатності : VII міжнародна спец. конф. - Київ, 2018. – С. 118-120. . – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28621/1/Resource_2018.pdf

Кривопляс-Володіна, Л. О. Обґрунтування вибору ежекторів для пакувального обладнання [Електронний ресурс] / Л. О. Кривопляс-Володіна // Харчова промисловість. - 2018. - № 23. - С. 68-79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28623/1/OVEPE.pdf

Кривопляс-Володіна, Л. О. Оптимізація синтезу пакувальних машин за критерієм ефективності [Електронний ресурс] / Л. О. Кривопляс-Володіна, О. М. Гавва, А. В. Деренівська // Наукові праці НУХТ. - 2018. - Т. 24, № 5. С. 115–123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29711/1/%d0%a2%d0%be%d0%bc24_%e2%84%965.pdf

Кривопляс-Володіна, Л. О. Синтез інтегрованих моделей ежекторів для функціональних модулей пакувальних машин [Електронний ресурс] / Л. О. Кривопляс-Володіна // Упаковка. - 2018. - №3. - С. 4-7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28629/1/SIME.pdf

Методи синтезу ежекторів у складі функціональних модулей пакувальних машин [Електронний ресурс] / Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська, О. М. Гавва, М. В. Якимчук, С. В. Токарчук // Proceedings of the III international scientific and practical conference international trends in science and technology, June 30, 2018. - Warsaw, Poland. – Р. 30-36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28622

Моделювання гідрогазодинамічних процесів в системі соплових пристроїв для пакувальної машини [Електронний ресурс] / М. О.Чепур, Т. Т. Гнатів, Л. О.Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28625

Синтез функціональних виконавчих механізмів з елементами пропорційної техніки на базі мехатронних модулів [Електронний ресурс] / С. О. Володін, Р. О. Ковтун, А. В. Радчук, С. В. Токарчук, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. - Ч.ІІ. - С. 123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28690/1/Part%202_%20123.pdf

Патент 116313 UA, МПК B65B 5/00 B65B 21/00 (2018.01) Пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари [Електронний ресурс] / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Костюк Є. В., Кривопляс-Володіна Л. О. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. - № a 201612895 ; завл. 19.12.2016 ; опубл. 26.02.2018 ; Бюл. № 4, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29956/1/116313.pdf

Патент 117385 UA, МПК F16D 7/02 F16D 13/38 F16D 3/18 (2006.01) Фрикційна запобіжна муфта зі зворотним зв'язком підвищеної точності спрацювання [Електронний ресурс] / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Костюк Є. В., Кривопляс-Володіна Л. О. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. - № a 201605653 ; завл. 26.05.2016 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29957/1/117385.pdf

Патент на корисну модель № 122444, МПК (2006), B07B 1/00 Вібраційний живильник / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Володін С. О., Ковтун Р. О. ; Національний університет харчових технологій. - u 201707210 ; заявл. 10.07.2017 ; опубл. 10.01.2018, Бюл.№ 1.

Патент 123420 UA, МПК F15B 9/02 (2006.01) F16J 10/00 (2018.01) Пневмоциліндр двосторонньої дії [Електронний ресурс] / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Кривопляс-Володіна Л. О., Кушнір О. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. - № u 201709391 ; завл. 25.09.2017 ; опубл. 26.02.2018 ; Бюл. № 4, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29996/1/123420.pdf

Патент на корисну модель № 124394, МПК (2006) B65G 17/00, B65G 61/00 Пристрій для перевантаження дек візка роторної печі [Електронний ресурс] / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В. ; Національний університет харчових технологій. - u 2017 09707 ; заявл. 04.10.2017 ; опубл. 10.04.2018, Бюл.№ 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27886/1/124394.pdf

Рівна, К. Моделювання оптичного сортування полімерів із застосуванням ежектуючих соплових систем [Електронний ресурс] / К. Рівна, Л. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – С. 123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28633/1/Part%202.pdf

Рекуперація енергії в пневматичному приводі функціонального мехатронного модуля накопичення шарів вантажів [Електронний ресурс] / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, В. М. Якимчук // Наукові праці НУХТ. - 2018.- Том 24, № 6. - С. 118-125. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29713/1/%d0%a2%d0%be%d0%bc24_%236%20%282%29.pdf

Функцональні мехатронні модулі в структурі пакувального обладнання [Електронний ресурс] / Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук, Т. Т. Гнатів, К. В. Рівна // Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference – Warsaw : Sp. z o. o. "iScience", 2018. – P. 89-95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28618/1/ISCIENCE.IN.UA.pdf

Чеховський, Є. Багатокритеріальний синтез функціональних модулей пневмозахватів у складі маніпуляторів / Є. Чеховський, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018.

Чеховський, Є. Модернізація  функціонального блоку захвата для робота маніпулятора [Електронний ресурс] / Є. Чеховський, Л. Кривопляс-Володіна, О. Гавва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. - С. 124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28634/1/Part%202.pdf

Gavva, A. Structural-parametric synthesis of hydro-mechanical drive of hoisting and lowering mechanism of package-forming machines / A. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, N. Yakymchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. -5 (7-89). - P. 38-44. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.111552.

Kryvoplias-Volodina, L. Development of mechatronic modules for packaging machines on the basis of synergetic integration elements / L. Kryvoplias-Volodina, O. Gavva, T.Hnativ // Proceedings of university of Ruse. – 2017. – Vol. 56, book 10.2. - P. 75-79.

Kryvoplias-Volodina, L. Study of electric drive with linear engine for bag-forming machines /  L. Kryvoplias-Volodina, A. Gavva, S. Tokarchuk // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2017. – Vol. 11, Is. 3. – Pp. 111–118. DOI 10.15673/fst.v11i3.614

Гавва, О. М. Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез функціональних модулів потоково-технологічних пакувальних систем [Електронний ресурс] / О. М.Гавва, Л. O. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції Міжнародна науково-технічна конференція, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. - К. : НУХТ, 2017. – С. 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28085

Гавва, О. М. Моделювання розпилення газорідинної суміші струменевими форсунками у функціональних модулях пакувальних машин / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, Г. Р Валіулін // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства, 27-28 квітня 2017 р., м. Київ : VII Міжнародна науково-практичної конференціявчених, аспірантів і студентів. – К. : НУБІП, 2017. - С. 332-333

Гавва, О. М. Оптимізація параметрів циклограми пакувальних машин з суміщенням виконання операцій / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна, А. В. Деренівська // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, 12 вересня 2017 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2017. – С. 168-169.

Кривопляс-Володина, Л. А. Исследование электропривода с линейным двигателем для пакетоформирующих машин [Электронный ресурс] / Л. А. Кривопляс-Володина, А. Н. Гавва, С. В. Токарчук // Харчова наука і технологія. – 2017. – Vol. 11, Issue 3/2017. – С. 111–118. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30491/1/20171.pdf

Кривопляс-Володина, Л. А. Синтез пропорциональных регуляторов давления в функциональных модулях упаковочных машин [Электронный ресурс] / Л. А. Кривопляс-Володина, А. Н. Гавва, С. В. Токарчук // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : материалы III Международной научно-практической конференции, 23–24 марта 2017 г. – Минск : БГАТУ, 2017. – С. 198–200. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30487/1/20172.pdf

Моклюк, І. М. Інтегровані рішення на базі модульної системи проектування / І. М. Моклюк, Л. О. Кривопляс-Володіна, Г. Р. Валіулін // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.-практ. конф., 12 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 97-99.

Валіулін, Г. Р. Конструктивні підходи до побудови моделі процесу розвитку технічної / Г. Р. Валіулін, В. М. Любімов, Л. О. Кривопляс–Володіна // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 60–61.

Гавва, О. М. Мехатронні технології – основа створення інтелектуальних пакувальних машин / О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс–Володіна, М. В. Якимчук // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 16–17.

Кривопляс-Володина, Л. А. Двигатель в упаковочной технике. Какой выбрать? [Электронный ресурс] / Л. А. Кривопляс-Володина, А. Н. Гавва // Упаковка. - 2016. - № 1. - С. 32-35. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30296/1/%d0%94%d0%b2%d0%b8

%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%20%d0%b2%20%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%

b9%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b5..pdf

Кривопляс-Володіна, Л. О. Оптимізація компоновки пакувальних технологічних ліній / Л. О. Кривопляс-Володіна, С. В. Токарчук, Г. Р. Валіулін // Харчова промисловість. – 2016. – № 19. – С. 100–104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37122/3/20.pdf

Лук’яненко, М. С. Орієнтування тарних вантажів на гравітаційних спусках / М. С. Лук’яненко, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс–Володіна // Новітні технології пакування : матеріали ХV наук.-практ. конф. молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 73–74.

Маслянко, А. М. Моделювання струменя повітряно–водяної суміші в пакувальних технологіях / А. М. Маслянко, Л. О. Кривопляс–Володіна, О. М. Гавва // Новітні технології пакування : матеріали ХV наук.-практ. конф. молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 52–56.

Основи наукових досліджень у прикладних задачах : навч. посіб. / Л. О. Кривопляс–Володіна, О. М. Гавва, В. Л. Яровий, С. В. Токарчук ; наук. ред. О. М. Гавва, літ. ред. Л. О. Кривопляс. – К. : Сталь, 2016. – 272 с.

Патент на винахід, № 111242 України, МПК G01G 13/08 (2006.01), G01G 13/02 (2006.01), G01G 13/04 (2006.01), B65B 1/08 (2006.01), B65B 1/32 (2006.01), B65B 37/04 (2006.01), B65B 37/18 (2006.01). Дозувально–фасувальний пристрій для сипкої продукції / Деренівська А. В., Гавва О. М., Кривопляс–Володіна Л. О., Волчко А. І. – а201405646 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Патент на корисну модель, № 107899 України, МПК B04C 5/00 (2016.01). Пристрій для відділення пет–пластівців в процесі переробки / Кривопляс–Володіна Л. О., Захаревич В. Б., Токарчук С. В., Гнатів Т. Т., Володін О. С. – u201512726 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12 2016.

Патент на корисну модель, № 108916 України, МПК B65B 11/00 (2016.01). Закруточна головка / Любімов В. М., Кривопляс–Володіна Л. О., Шевченко А. О., Маслянко А. М. – u201512276 ; заявл. 11.12.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. 15 2016.