Башта Анатолій Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
7
2
3
41

Перелік опублікованих документів

Bashta, A. V. Determination of ultimate stresses in materials under complex repeated-alternating loading / A. V. Bashta //Strength of materials. – 2022. – 54 (2). – Pp. 243–249. DOI: 10.1007/s11223-022-00397-0

Башта, А. В. Визначення граничних напружень в матеріалах за складного повторно-змінного навантаження / А. В. Башта // Проблеми міцності. – Київ, 2022. – № 2. – С. 88 – 94.

Башта, А. В.  Основи розрахунків матеріалів на міцність і жорсткість / А. В. Башта. - Київ : ТОВ «Фенікс». – 2022. - 460 с.

Башта, А. В. Визначення граничних напружень в матеріалах за складного повторно-змінного навантаження / А. В. Башта // Проблеми міцності. – 2022. – № 2. - С. 88 – 94.

Погорєлов, Я. Оцінка міцності конструкційних елементів, пошкоджених дефектами типу тріщин / Я. Погорєлов, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 77.

Скула, Д. Визначення характеристик міцності термічнообробленого сплаву Д16Т при циклічних навантаженнях / Д. Скула, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 78.

Тимченко, І. Вплив лінійного навантаження на механічні властивості композитного матеріалу / І. Тимченко, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2022  р. - Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 76.

Бутик, Т. Розроблення методики дослідження фізико-механічних характеристик чавуну ВЧ50 – 2 / Т. Бутик, А. В. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 91.

Фузік, Є. Розроблення методики дослідження механічних властивостей деревини / Є. Фузік, А. В. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 93.

Якимчук, П. Вибір аналітичних методик для визначення механічних характеристик однонапрямлених композиційних матеріалів на основі скловолокон / П. Якимчук, А. В. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 95.

Ясичев, В. Визначення впливу високотемпературної обробки поверхні чавуну ВЧ50–2 на характеристики міцності / В. Ясичев, А. В. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 92.

Аліпатова, М. Нанотехнології у промисловості / М. Аліпатова, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті: 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 165.

Гетманов, С. Вторинні гранули: нове життя пластикових відходів / С. Гетманов, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 216.

Гущик, В. Дослідження динамічних процесів в металорізальних верстатах / В. Гущик, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м.Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 166.

Латиговський, Д. Сучасні композитні матеріали,застосування в нанотехнологіях і нанокомпозитах / Д. Латиговський, А. Башта //Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 167.

Латиговський, Д. Характеристики міцності сплавів на основі титану (ТН-10, ТН-20) / Д. Латиговський, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 168.

Орлов, І. Біоетанол, перспективи використання / І. Орлов, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті: 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 221.

Розумний, О.Титан - метал майбутнього / О. Розумний, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м.Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 169.

Ротаєнко, Б. Металеве скло – матеріал 21-го століття / Б. Ротаєнко, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті: 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 170.

Таран, В. Особливості технології паливних пелет з деревини листяних порід / В. Таран, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. - Ч. 2. – К. : НУХТ, 2018. – С. 212.

Башта, А. В. Вплив фізичних полів на характеристики міцності конструкційних матеріалів [Електронний ресурс] / А. В. Башта // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». –2017. - № 48 (1269). – С. 3-10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26869/1/Vplyv%20fizychnyh%20poliv%20na%20harakterystyky%20mitsnosti%20konstruktsiynyh%20materialiv.pdf