Саракун Лариса Петрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
63
3
27

Перелік опублікованих документів:

Бесспалова, Д. Проблема емоційного вигорання та депресії в студентської молоді / Д. Бесспалова, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 332.

Саракун, Л. П. Покоління z як предтеча майбутньої планетарної цивілізації / Л. П. Саракун // Political and Legal Studies. – 2022. – Vol. 1, Issue 4. – P. 7-17.

Саракун, Л. П. Політичні, економічні та політичні детермінанти сецесіонізму / Л. П. Саракун // Актуальні проблеми сучасної філології та науки: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція,19 травня 2022 р. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2022. – С.159-160.

Саракун, Л. П. Соціокультурний образ цифрового покоління / Л. П. Саракун // Культура в контексті практичних форм буття людини : монографія – Ніжин : Лисенко М. М., 2022.

Бесспалова, Д. Маргінальність як модус сучасного українського соціуму / Д. Бесспалова, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 477.

Воробйова, А. Гіперфестивність сучасного соціокультурного простору / А. Воробйова, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 476.

Жидовленков, С. Лицарське виховання в середньовічній Чехії / С. идовленков, Н. Соколова, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 479.

Іваницька, М. Жінки-воїтельки в українській історії / М. Іваницька, Н. Соколова, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 480.

Ніколаєва, Н. Тілесне виховання жінки в середньовічній Європі / Н. Ніколаєва, Н. Соколова, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 478.

Саракун Л. Інформаційно-освітнє середовище як простір кіберсоціалізації особистості в умовах дистанційного навчання / Л. Саракун // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 183–186.

Саракун Л. Космополитизм, мультикультурализм, инкультурация: векторы взаимовлияния / Л. Саракун // Virtus : Scientific Journal. – 2021. – № 47. – С. 23–26.

Саракун Л. Особистість і суспільство в сучасних умовах / Л. П. Саракун, Є. А. Пінчук // Вища школа. – 2021. – № 7-8. – С. 74–85.

Саракун Л. Повертаючись до проблеми формування світогляду особистості [Електронний ресурс] / Л. Саракун // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія : Філософські науки. – 2021. – Вип. 1 (89). – С. 102–113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36907/1/S2.pdf

Virtual space as the environment for the formation of the cosmopolitical planetary society [Electronic resourse] / L. Sarakun, Y. Pinchuk, V. Drapohuz, I. Oleksin, N. Serediuk // PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. – 2020. – Vol. 17, № 7. – Р. 30–44. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36906/1/Sarakun1.pdf

Саракун Л. Вплив соціальних мереж на вибір людиною їжі для споживання / Л. Саракун, К. Макалюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 497.

Саракун, Л. Можливості космополітичного світогляду в регулюванні і трансформації сецесіоністських конфліктів у європейському просторі / Л. Саракун // East European Scientific Journal. – 2020. – № 1 (52), Рart 6. – С. 32–42.

Саракун, Л. Мудрість як феномен людського життя / Л. Саракун, Н. Мудра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 495.

Саракун, Л. Організація виховного процесу в інститутах шляхетних дівчат / Л. Саракун, А. Коломієць, Н. Соколова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 496.

Саракун, Л. Філософія їжі та підходи осмислення її феномену / Л. Саракун, Л. Іваницька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 494.

Саракун, Л. Філософське значення мрії в людському житті / Л. Саракун, В. Ботя // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 493.

Виноградній, П. Основні вектори взаємовпливу космополітизації та наростаючих міграційних процесів [Електронний ресурс] / П. Виноградній, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 516. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29989/1/

Main_vectors_of_interaction_with_cosmopolitization_and_growth_migration_processes.pdf

Драпогуз, В. Філософія, наука, релігія у науковій картині світу / В. Драпогуз, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 519.

Зелінський, М. Маргіналізація населення України: сучасні реалії [Електронний ресурс] / М. Зелінський, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 517. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29990/1/Zelinski.pdf

Криштоф, В. Соціально-психологічні аспекти залежності від соціальних мереж / В. Криштоф, Л. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 518.

Саракун, Л. П. Космополітизм як альтернативний світогляд майбутнього планетарного суспільства [Електронний ресурс] / Л. П. Саракун // Культуротворчі виміри людини в сучасному універсамі : монографія. – 2019. – Київ : Ліра. – 378 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29991/1/14.pdf

Саракун, Л. П. Космополітична парадигма на світових філософських конгрессах [Електронний ресурс] / Л. П. Саракун // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2019. – № 1 (123). – С. 38–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36908/1/2019_1_6.pdf

Саракун, Л. П. Освітня стратегія в космополітичному дискурсі [Електронний ресурс] / Л. П. Саракун // Стратегія якості в промисловості і освіті : ХV Міжнародна конференція, 3–6 червня 2019 р. – Варна, Болгарія, 2019. –С. 300–310. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29966

Саракун, Л. П. Перспективи космополітичного світогляду в регулюванні сецесіоністських рухів / Л. П. Саракун // Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2019 р. – Полтава : Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна», 2019. – С. 277–279.

Саракун, Л. П. Психологія : практикум : навч. посібник / Л. П. Саракун. – Київ : НУХТ, 2019. – 85 с.

Саракун, Л. П. Соціальні мережі і спорт : грані взаємовпливу / Л. П. Саракун // Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту : VІІ регіональна науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, 15–17 травня 2019 р. – 2019. – С. 12.

Саракун, Л. П. Соціокультурні фактори розвитку регіональної ідентичності / Л. П. Саракун // Регіональна політика : політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 22 листопада 2019 р. – Київ : КНУБА, 2019. – С. 38–41.

Саракун, Л. П. Теоретичні основи вивчення концепту «образ світу» в соціологічному дискурсі / Л. П. Саракун // Соціологічні тренди ХХІ століття: теоретичний концепт та практика інновацій : Всеукраїнська науково-практична конференція, 28 листопада 2019 р. – Київ : НТЕУ, 2019. – С. 129–132.

Саракун, Л. П. Ульріх Бек : концептуальні засади космополітичного світогляду / Л. П. Саракун // Практична філософія. – 2019. – № 3 (№ 73). – С. 17–24.

Виноградній, П. Р. Кіберсоціалізація особистості в сучасному інтернет-просторі [Електронний ресурс] / П. Р. Виноградній, Л. П. Саракун // Майбутній науковець – 2018 : матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 14 груд. 2018 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – 2018. – Ч. ІI. – С. 122–123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29969/1/Vynogradnij.pdf

Зелінський, М. Сучасне гуманітарне знання : статус, критерії і гносеологічна функція / М. Зелінський, В. Драпогуз, Л. П. Саракун // Гуманітарна складова вищої освіти : досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 19.

Саракун, Л. П. Взаємодія держави і культури у формуванні духовної безпеки України / Л. П. Саракун // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я : ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 травня 2018 р., м. Київ.

Саракун, Л. П. Вплив соціальних мереж на розумову діяльність людини [Електронний ресурс] / Л. П. Саракун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29967/1/I

nfluence_of_social_networks_on_mental_activity_of_a_person.pdf

Саракун, Л. П. Кіберпростір як середовище формування космополітичної світоглядної системи / Л. П. Саракун // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2018. – № 1 (117). – С. 67–77.

Саракун, Л. П. Космополітизм як альтернативна світоглядна парадигма усвідомлення світоустрою ХХІ сторіччя / Л. П. Саракун // Totallogy-ХХІ. Постнекласичні дослідження. – № 34. – 2017. – С. 119–131.

Саракун, Л. П. Космополітизм як інноваційний вектор розвитку освітнього простору [Електронний ресурс] / Л. П. Саракун // Практична філософія. – 2018. – № 2 (68). – С. 213–216. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29965/1/Cosmopolitanism.pdf

Саракун, Л. П. Космополітизм як інноваційний принцип розвитку сучасної освіти / Л. П. Саракун // Стратегія якості в промисловості і освіті : XIV Міжнародна конференція, 4 червня-7 червня 2018 р. – С. 197–199.

Саракун, Л. П. Основні вектори взаємовпливу космополітизації та наростаючих міграційних процесів / Л. П. Саракун // Дні науки філософського факультету – 2018 : Міжнародна наукова конференція, 25-26 квітня 2018 р. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 75–76.

Саракун, Л. П. Роль культурної політики у становленні сучасного соціокультурного простору / Л. П. Саракун // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 90.

Саракун, Л. П. Спорт як платформа розвитку космополітичного світогляду / Л. П. Саракун // Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту : VІ регіональна науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю, 17–18 травня 2018 р.

Китов, Н. Г. Космополитическое мировоззрение как комбинаторика глобального и локального, универсального и партикулярного [Электронный ресурс] / Н. Г. Китов, Н. Е. Зелинский, Л. П. Саракун // Наука, образование, общество. - 2017 – № 2 (12). – С. 51–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29986/1/

Cosmopolitan_worldview_as_combinatorics_global_and_local%

2c_universal_and_particular.pdf

Саракун, Л. Космополітизм як альтернативна світоглядна парадигма усвідомлення світоустрою ХХІ сторіччя [Електронний ресурс] / Л. Саракун, В. Драпогуз // Totallogy-ХХІ. Постнекласичні дослідження, 2017. – № 34. – С. 119–131. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29970/1/Drapoguz.pdf

Зелінський, М. Ю. Культура й економіка: ефект взаємодії в ринкових умовах [Електронний ресурс] / М. Ю. Зелінський, Л. П. Саракун // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса, 2016. – Вип. 14. – С. 40–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29968/1/Zelinski.pdf

Саракун, Л. Культурна політика сучасної України : монографія / Л. П. Саракун. – Ніжин, 2016 – 206 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29987/1/monograph.pdf